Zoeken

Roofs 2009-08-22 Focus op service en onderhoud

Een mogelijk gevolg van de economische omstandigheden is dat afzet van ladderliften zal teruglopen. De reeds in gebruik zijnde ladderliften zullen langer in bedrijf worden gehouden, waardoor het belang van service en onderhoud groter wordt. Vlutters speelt hier op in door meer nadruk te leggen op haar in service en onderhoud gespecialiseerde technische afdeling.

Binnen de CRH Dakgroep geldt Vlutters als de breedst actieve gespecialiseerde groothandel voor bouw- en dakmaterialen. Met de verschillende bedrijfsonderdelen is het activiteitenpalet zeer divers, dit stelt het bedrijf in staat snel om te schakelen in een periode waarin volumes afnemen. Als de afzet daalt, zal de vraag naar service en onderhoud sterk toenemen. General manager John van der Haak zet uiteen hoe de organisatie inspeelt op de huidige ontwikkelingen in de markt.

Breed scala aan activiteiten
Sinds 2007 is Vlutters onderdeel van CRH Roofing Materials bv en speelt het bedrijf in het Ierse concern een geheel eigen rol. Het is het enige bedrijf binnen de groep dat op een breed front actief is in de bouw: naast de verkoop van materialen en gereedschappen voor de dakdekker via Vlutters Dakmaterialen verzorgt men via Vlutters Bouwlogistiek tevens de verkoop en verhuur van diverse modellen ladderliften (Paus, Teupen en Geda) en kranen (Klaas). De service en onderhoud van dit materieel wordt volledig verzorgd door Vlutters Service en Techniek.

Het bedrijf opereert binnen het concern zelfstandig onder eigen naam en bepaalt in hoge mate haar eigen strategie en beleid. Het bedrijf profiteert aan de andere kant wel van de gezamenlijke inkoop en overige faciliteiten die de moederorganisatie biedt.

Door de overname door CRH  begin 2007 kreeg het bedrijf de mogelijkheid extra te investeren in de verschillende bedrijfsonderdelen. Van der Haak: “In de huidige economische situatie zal de vraag naar nieuwe ladderliften en kranen dalen terwijl er wel veel van dit materieel in omloop is. Er zal nu eerder gebruik worden gemaakt van de mogelijkheid het materieel te leasen. Dit kan in deze tijd een oplossing zijn voor bedrijven voor wie de aanschaf van een nieuwe lift een te grote investering is. Men maakt in de praktijk vaak gebruik van een lift, het frequent huren is gewoon geen rendabele optie.”

Op dit moment ligt de focus van Vlutters Service en Techniek op onderhoud. Van der Haak signaleert een behoorlijke stijging van het aantal service- en onderhoudscontracten en veel van de contracten worden, als gevolg van de huidige economische ontwikkelingen, verlengd. “De capaciteit van onze serviceafdeling zal derhalve worden vergroot. Alle verkoopmedewerkers hebben een  technische opleiding en kunnen eenvoudig doorstromen naar de  serviceafdeling.”

Onderhoud
Vlutters is een keuringsbedrijf van de branchevereniging voor importeurs en fabrikanten van BMWT machines (Bouwmachines, Magazijninrichtingen, Wegenbouwmachines en Transportmaterieel). Het bedrijf is daarmee bevoegd keuringen en inspecties uit te voeren op alle modellen kranen en ladderliften, dus ook van merken die men niet zelf in het assortiment voert. Eigenaars van genoemd materieel zijn direct verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van het personeel en derhalve wettelijk verplicht hun materieel periodiek (minimaal 1x per jaar) te laten keuren. De Arbeidsinspectie controleert hier sterk op.

“De insteek bij onze werkzaamheden is dat wij de klant zoveel mogelijk de zorg voor het materieel uit handen willen nemen,” zet Van der Haak uiteen. “Het gegeven dat wij zo breedschalig opereren betekent dat wij alles in eigen huis verzorgen. Momenteel zijn in totaal dertien man op de technische afdeling actief, zowel binnen als buiten,” vertelt Van der Haak. “Deze zijn werkzaam vanuit onze vestigingen in Oldenzaal en in Waardenburg. In geval van problemen op het werk zelf kunnen wij snel ter plaatse zijn om problemen/storingen te verhelpen.”

Service als basis voor verkoop
De geschetste service biedt het bedrijf niet alleen aan voor ladderliften en kranen, maar ook voor diverse typen lasautomaten. Het bedrijf is dealer van Sievert, Leister en Esha lasautomaten. Door het brede assortiment wordt voorkomen dat klanten lang op de reparatie van hun machine moeten wachten. Van der Haak ziet de nieuwe normering omtrent brandveilig detailleren als een kans. Het bedrijf speelt hierop in door extra aandacht te besteden aan de verkoop, service en onderhoud van hetelucht lasautomaten.

In hoeverre zal de extra aandacht voor service en onderhoud ten koste gaan van de verkoop?? “Vergelijk het met de auto-industrie,” aldus Van der Haak. “Fabrikanten hebben dealernetwerken die de volledige service voor de auto verzorgen. De zorg voor de auto wordt de eigenaar volledig uit handen genomen en dat is een belangrijk argument om uiteindelijk te besluiten tot de aanschaf. Vanuit de service wordt het product verkocht. Op deze manier zal  de bedrijfsmatige focus op service en onderhoud niet ten koste gaan van de verkoop, deze wordt daardoor juist versterkt.”