Zoeken

Roofs 2009-08-42 Een aluminium zonnedak

Als men daken kan gebruiken als zonnecollector, waarom dan niet het gehele oppervlak?? Een dergelijke gedachte moet meegespeeld hebben bij de ontwikkeling van het Triple Solarsysteem dat onlangs werd geïntroduceerd. Het aluminium dak fungeert als zonnecollector en als zonnepaneel.

Triple Solar is ontwikkeld door de oorspronkelijke uitvinder van het systeem Henk Slebos, samen met Cees Mager, Terrence van Buuren en Michiel van Dijk. De eerste huizen met een Triple Solardak zijn reeds in 2001 geplaatst. Het vergde hierna nog jaren van doorontwikkelen en een omwenteling in het denken over energie en de uitstoot van CO2, voordat de markt geschikt werd om grootschalig zonne-energie toe te passen op daken.

Systeem
Zonnewarmte kan worden ingezet voor zowel verwarming van water (voor het water in de huishouding en het verwarmingssysteem) als voor het opwekken van elektrische energie. Het Triple Solar systeem doet beiden. Het gaat hier om een aluminium oppervlak met daaronder zonnecollectoren en daar bovenop (optioneel) PV panelen.

Het systeem bestaat uit een aluminium dakbedekking bestaande uit waterdicht geschakelde aluminium collectorprofielen (zie detail illustratie). Het fungeert hierdoor als zonnecollector dat warm water levert voor de douche, het sanitair en de (vloer)verwarming. Het aluminium oppervlak fungeert optioneel tevens als drager voor amorfe PV zonnepanelen. De panelen zijn zowel horizontaal, diagonaal en verticaal toepasbaar. Het systeem is zodoende toepasbaar op zowel het platte als het hellende dak, maar ook als verticaal wandpaneel voor bedrijfspanden. Het dak is de meest uitgelezen plek om dit systeem toe te passen omdat daar het meeste zonlicht wordt gevangen. Het gepatenteerde systeem is verder geschikt voor zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten. Op bestaande daken kan het eenvoudig op het dakbeschot worden geplaatst, bij hellende daken kunnen in veel gevallen de panlatten gewoon blijven zitten.

Op deze manier wordt optimaal gebruik gemaakt van de warmte die zich bij zonnig weer in het aluminium dakoppervlak opbouwt. Door hier water met antivries door te laten lopen en dit vervolgens naar een opslagvat te leiden, wordt de energie van de zon opgeslagen. Vervolgens kan deze warmte worden gebruikt voor de verwarming van het water of de binnenruimte. Al naar gelang het doel, of de grootte van het huishouden, is het opslagvat in meerdere formaten beschikbaar van 300 – 2000 liter.“

Het systeem bestaat uit aluminium elementen met een werkende breedte van 125?cm en een maximale lengte van 7,5?m. Bij grotere lengten worden panelen gekoppeld en afwijkende maten zijn op aanvraag te verkrijgen. De verschillende elementen worden in elkaar gehaakt en middels een verbindingspijp aan elkaar bevestigd. Voor de verschillende details en eventuele dakdoorbrekingen zijn diverse profielen en eindstukken beschikbaar. Standaard is het systeem beschikbaar in zwart aluminium, maar desgewenst zijn ook andere kleuren mogelijk. De donkere kleuren verbeteren de opbrengst van de zonnecollector.  Het aluminium dak kan ook geleverd worden met een finish van koper, gepatineerd koper, messing of geroest ijzer.

Het bedrijf verzorgt zelf de applicatie van het systeem en neemt daarbij ook het tekenwerk en het inmeten voor eigen rekening. Het project wordt zodoende vanaf de ontwerpfase tot aan oplevering begeleid. Inmiddels zijn al een aantal projecten met het nieuwe systeem uitgevoerd en wordt in september een demonstratiewoning opgeleverd waarbij een combinatie is gemaakt van het Triple Solardak met het gebruik van een warmtepomp.

Opbrengst
Gevraagd naar de terugverdientijd, vertelt Van Buuren dat het een systeem is voor mensen die om andere dan in eerste instantie financiële redenen een zonnedak willen aanbrengen. “De film van Al Gore, An inconvenient truth, was een kantelpunt in het denken over ons milieu en energieverbruik. Mede als gevolg daarvan is de tijd nu rijp voor de toepassing van dit soort systemen. Men schaft het systeem dan ook niet in de eerste plaats aan om er rijk van te worden, al is het natuurlijk wel plezierig om te zien dat de energierekening omlaag gaat en het systeem in ongeveer 8 jaar is terugverdiend. Een dergelijk dak vergt wel een investering en het is in dat licht niet gek dat men zich afvraagt wat de opbrengst van het dak is.” “Per vierkante meter brengt ons systeem wellicht minder op dan een standaard zonneboiler, namelijk zo’n 1,5?gJ/m²,” vertelt Mager. “Daar staat tegenover dat met ons systeem het gehele dakoppervlak wordt benut. Per saldo zal het dak dus veel meer warmte opleveren.”

Grote interesse is er ook vanuit de industrie. Productieprocessen waarbij veel laagcalorische warmte nodig is, bijvoorbeeld bij droogprocessen of bij het maken van beton, kunnen hun gehele dakoppervlak inzetten voor het energiezuinig maken van het bedrijf en daarmee de “carbonfootprint” (uitstoot van CO2) verkleinen.

Metalen daken winnen bij ontwerpers aan populariteit en ook in die zin zien de heren perspectief voor dit nieuwe systeem. Van Buuren: “Het Triple Solar systeem is zeer duurzaam en drukt een duidelijke stempel op de uitstraling van het gebouw. Indien de opdrachtgever hiervoor kiest, heeft men dan ook een bijzonder dak dat esthetisch fraai is en optimaal gebruik maakt van de zonnewarmte voor gebruik in het huishouden of industriële processen.”