Zoeken

Roofs 2009-10-26 NIEUWSLIJN

Rectificatie

In het artikel ‘Hellende daken aan de buitenkant na-isoleren’ in Roofs 8-2009 wordt ten onrechte de indruk gewekt dat het hier gaat om een volledig nieuw systeem. Al sinds begin jaren ’80 is het mogelijk hellende daken aan de buitenkant na te isoleren met EPS elementen. Ook Recapan levert deze elementen en in de afgelopen decennia zijn al vele daken met dit systeem uitgevoerd.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Uitspraak octrooi- en productierecht Bodyguard ankerpunt
Er is een groot misverstand in de markt gebracht in verband met het eigendomsrecht op de productie en distributie van de Bodyguard. Op 19 mei 2009 is er een gerechtelijke uitspraak geweest betreffende het octrooi- en productierecht op het Bodyguard ankerpunt. Dit als gevolg van het kortgeding dat Kranenburg tegen Hütter Veiligheid heeft aangespannen.

Het vonnis van de rechter geeft duidelijkheid over het recht op de productie en distributie van de Bodyguard. In het vonnis is namelijk bepaald dat de firma FASI (joint venture van Hütter Veiligheid en Kranenburg) het octrooirecht op de Bodyguard heeft. En daaruit voortvloeiend heeft de rechter besloten dat het productie- en distributierecht zowel bij Hütter Veiligheid als bij Kranenburg ligt.

Dit is in tegenspraak met hetgeen Kranenburg claimt en ook in de markt communiceert. Feit is dat FASI de eigenaar van het octrooi is, en zowel Kranenburg als Hütter Veiligheid in verband met het octrooirecht afdrachten per geproduceerde Bodyguard aan FASI moeten doen.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Royal Roofing Materials
Onder de merknaam Royal Roofing Materials wordt een nieuwe trend in de dakwereld ingezet. Delbouw dak & techniek, Fielmich Dakmaterialen, Kelders Dakmaterialen en Vlutters Dakmaterialen worden distributeur van dit allesomvattende merk in dakmaterialen, gereedschappen en oplossingen. De merkbelofte onderscheidt zich van andere merken door de compleetheid van het assortiment, de bijzondere garanties en zekerheden, de aandacht voor veiligheid en duurzaamheid en de bijbehorende opleidingen en trainingen.

Royal Roofing Materials omvat alles wat een dakdekker nodig heeft, in product en kennis. Dakdekkers worden Royal-dakdekkers die in staat zijn om complete en gegarandeerde dakoplossingen te adviseren en uit te voeren. Met dit totaalconcept spelen de distributeurs in op de  toenemende vraag naar een meer complete, duidelijke en vooral ook gegarandeerde aanpak van vraagstukken op het gebied van het platte dak.