Zoeken

Roofs 2010-01-13 Veilig onderhoud in bouwvergunning

Minister Van der Laan heeft besloten de bouwregelgeving aan te passen, zodat onderhoud aan gebouwen op een veiligere manier kan worden verricht. Dit blijkt uit een brief aan de onderhoudsbranches die op hoogte werken. De benodigde gebouwvoorzieningen voor veilig onderhoud zullen worden getoetst bij aanvraag bouwvergunning. Als er geen voorzieningen zijn voor veilig onderhoud, zal er geen bouwvergunning meer worden verleend.

Diverse onderhoudsbranches werken op hoogte aan gebouwen. Jaarlijks gebeuren er vele arbeidsongevallen met soms dodelijke afloop. Door eisen te stellen aan gebouwvoorzieningen wordt het werken op hoogte veiliger. Hans Simons, voorzitter van de Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten is verheugd. “Dit is een grote stap voorwaarts voor alle onderhoudsbranches. Ik feliciteer alle betrokkenen met dit resultaat.”

OSB pleit al vele jaren voor aanpassing van de bouwregelgeving. De onderhoudsbranches zijn voor het veilig werken op hoogte immers afhankelijk van de voorzieningen aan, rondom en op het gebouw. Voor glazenwassers en gevelreinigers zijn onder andere gevelonderhoudsinstallaties, opstelplaatsen voor hoogwerkers en een veilige toegang tot de werkplek belangrijke voorzieningen aan of rondom het gebouw.

Cees Woortman, directeur/secretaris van VEBIDAK, de branchevereniging voor de bitumineuze en kunststof dakbedekkingsbedrijven, geeft aan dat de langdurige strijd voor veiligere arbeidsomstandigheden door een aanpak bij de bron een sterke impuls zal krijgen. Veilig werken op daken is alleen mogelijk als de voorzieningen op orde zijn. Door het toetsingskader worden de benodigde voorzieningen zoals lichtstraten voorzien van doorvalbeveiliging, dakrandbeveiligingen, veilige vaste dakopgang of ladderopstelplaats en indien nodig op basis van een project RI&E permanente aanhaakvoorzieningen verplicht .Overigens dient hierbij naast voorkomen valgevaar,
door een goede keuze van ontwerp, materiaal een voorzieningen ook preventieve aandacht
te zijn voor de risico s inzake gevaarlijke stoffen / brandgevaar en fysieke belasting.

De onderhoudsbranches vertegenwoordigd in het Platform Preventie Valgevaar (Hoofdbedrijfschap Ambachten) zullen de informatievoorziening over het toetsingskader actief oppakken. Ook wil dit Platform een jaarlijkse prijs in het leven gaan roepen voor het gebouw met de fraaiste voorzieningen voor onderhoud.

Door het toetsingskader zal toepassing van de regelgeving voor architecten, projectontwikkelaars en aannemers gemakkelijker worden. Het toetsingskader is zodanig opgesteld dat er een relatie is gelegd tussen het gebouw en de benodigde voorzieningen. De stap naar de specifieke arbovoorschriften vanuit de diverse onderhoudsbranches hoeft niet meer gemaakt te worden. Het is een verantwoordelijkheid van de onderhoudsbranches dat de aansluiting tussen de verschillende arbocatalogi en het toetsingskader behouden blijft. Het toetsingskader is door het ministerie van SZW opgesteld in samenwerking met de verschillende onderhoudsbranches.

Door de regelgeving bij de aanvraag bouwvergunning neer te leggen wordt een juridische strijd voorkomen. Als de voorzieningen voor onderhoud niet op orde zijn, moeten gebouwen achteraf aangepast worden. Met hoge bijbehorende kosten. De gebouweigenaar moet dan de juridische strijd aangaan met projectontwikkelaar en bouwonderneming. Uit de jurisprudentie blijkt dat deze strijd wel gewonnen wordt, maar het vergt veel tijd en kosten.

In de brief aan de onderhoudsbranches benadrukt minister Van der Laan dat ‘nu reeds begonnen kan worden met goede voorlichting te geven omtrent het toetsingskader’. “Voordeel hiervan is dat het vrijwel direct in de praktijk kan worden gebracht en dat het partijen, gedurende de tijd dat er nog geen regelgeving is, bewust maakt van het probleem.”