Zoeken

Roofs 2010-01-25 VBB organiseert lezingenprogramma ‘Begroeide gebouwen’

Tijdens Dak Event 2010 staat donderdag 28 januari in het teken van ‘groene gebouwen’. Onder auspiciën van de Vereniging Bouwwerk Begroeners (VBB) zullen er op deze dag een aantal presentaties worden verzorgd die de deelnemers een goed beeld geven van de mogelijkheden om gebouwen en bouwwerken te voorzien van ‘begroeide daken en gevels’.

De VBB is een landelijke organisatie met nationale en internationale contacten die zich  bezig houden met de begroeiing van gebouwen en bouwwerken. Bij de realisatie van ‘groene gebouwen en bouwwerken’ zijn vele professies betrokken, daarom komen de leden van de VBB ook uit een verscheidenheid aan vakgebieden.

De leden hebben kennis en ervaring op het gebied van algemene bouwkunde, daken, dakbedekkingsconstructies (de waterdichting en de thermische isolatie) en hebben ook de mogelijkheid om constructies bouwfysisch te berekenen. Milieu, duurzaamheid, de weerstand van de benodigde dakmaterialen tegen het doorgroeien van wortels van de beplanting, dakbelastingen en het gewenste afschot van daken zijn onderwerpen waarover kennis bij de leden in huis is.

Bij begroeide daken en gevels denkt men ook aan een specialisatie op het gebied van de elementen noodzakelijk voor een succesvolle begroeiing. Zo is er kennis op het gebied van substraten maar ook op het gebied van beplantingen die geschikt zijn om te groeien op een dak of tegen een gevel.

Waterberging of waterbuffering op het dak, de drainage van een dakbegroeiing en het eventueel noodzakelijk zijn van een installatie voor het geven van water, en de tijdstippen waarop, zijn eveneens kennisgebieden van diverse leden. Naast de uitvoering van projecten zijn er ook leden die zich bezig houden met het onderhoud en beheer van de begroeiing op daken en tegen gevels.

De kracht van de VBB zit in de verscheidenheid aan vakgebieden waaruit de afzonderlijke leden afkomstig zijn en de onderlinge samenwerking die noodzakelijk is voor een succesvolle begroeiing van gebouwen en bouwwerken. Het herstellen van de natuur en de waterbalans in stedelijke gebieden (‘groen en water voor klimaatherstel’) zijn voor de VBB belangrijke issues waarmee men in de komende tijd naar buiten zal treden.

Kortom: het programma van donderdag 28 januari 2010 zal de deelnemers aan de presentaties een schat aan informatie opleveren. Aansluitend op het ochtendprogramma kan een bezoek gebracht worden aan de beurs met een groot aantal exposanten, waaronder natuurlijk ook een grote stand van de VBB.

Bij de toegang tot de presentaties en de beurs is er ook aan de inwendige mens gedacht in de vorm van gratis beschikbare drankjes en de diverse buffetten met hapjes uit diverse continenten.

Begin kader

Programma ‘Begroeide gebouwen’, donderdag 28 januari 2010

10.30 – 11.00 uur      ontvangst met koffie / thee

11.00 – 11.05 uur      opening door dagvoorzitter Dak Event 2010

11.05 – 11.35 uur      inleiding VBB en ‘Dakbedekkingsconstructies onder begroeide daken’
                                    door Ruud van Scheijndel, voorzitter VBB

11.35 – 11.45 uur      korte pauze met koffie / thee en mogelijkheid tot stellen van vragen

11.45 – 12.15 uur      ‘Groen en water voor klimaatherstel’
                                    door Grad van Heck, bouwwerkbegroener bij Groendak

12.15 – 12.25 uur      korte pauze met koffie / thee en mogelijkheid tot stellen van vragen

12.25 – 12.55 uur      ‘Gebruiksdaken en begroeide gevels’
                                    door Arjan Zoontjens, Building Green International

12.55 – 13.15 uur      mogelijkheid tot stellen van vragen en sluiting