Zoeken

Roofs 2010-01-47 Dakenzaken

In de rubriek ‘Dakenzaken’ worden de meest uiteenlopende opmerkelijke dakenzaken getoond en waar nodig kort beschreven.

Hoog water in Roermond

Medio maart is het dak Kazerne Voorterrein Roermond waarop een daktuin aangebracht wordt onder water gezet. Dit als test voor de waterdichtheid van de aangebrachte dakbedekking. Op ca 8 meter boven straatniveau is daarom een dak van ca 1200 m² door de brandweer onder water gezet. Een rubberboot was dus snel gehaald. Op de foto uitvoerder Eric Derksen van aannemersbedrijf Louis Scheepers bv te Roermond. De dakbedekking is overigens aangebracht door LAB dakbedekkingen te Geleen en de daktuin is aangelegd door Van Kessel Sport en Cultuurtechniek uit Buren.

Wat is de houdbaarheidsdatum?

Geel is de markeringskleur. Maar dat is buiten de weersomstandigheden gerekend. Het zonnetje schijnt en het veiligheidsbordje verdwijnt!

Veiligheid volgens Deutoronium

Dat de mensen in de valbeveiligingsbranche godsvruchtig werk doen, was natuurlijk bekend. Maar dat zij hiermee ook gehoorzamen aan de wetten van Mozes, realiseren zich wellicht weinigen. In het boek Deutoronium uit het Oude Testament, een van de boeken waarin Mozes Gods wetten bekend maakt aan het Joodse volk, valt onder de ‘Verschillende voorschriften’ ook:

Wanneer gij een nieuw huis bouwt, dan zult gij aan uw dak een borstwering maken, opdat gij geen bloedschuld over uw huis brengt, als er iemand af valt. (Deutronium 22:8)

Het is niet bekend waarom bovenstaande regel het niet heeft geschopt tot een van de Tien Geboden.

Zwerfkeien op het dak

In Amsterdam heeft men een opvallende manier gevonden om de dakbedekking op zijn plaats te houden.