Zoeken

Roofs 2010-01-48 Isover introduceert glaswol dakisolatie

De traditionele voordelen van glaswol isolatie (het lichte gewicht en de flexibiliteit) maakt het materiaal normaal gesproken minder geschikt als drukvaste vlakdak isolatie. Maar met de nieuwe Roofine-techniek heeft Isover een isolatieproduct op basis van glaswol ontwikkeld dat geschikt is voor toepassing op platte daken.

De Roofine technologie is in de Deense fabriek van Isover ontwikkeld en deze technologie is inmiddels ook in de Nederlandse productielocatie geïmplementeerd. De ontwikkeling houdt in dat de vezelstructuur van de isolatieplaat niet zoals gebruikelijk horizontaal loopt, maar verticaal, omhoog. Hierdoor is het materiaal steviger en minder eenvoudig in te drukken. Dit maakt het product geschikt voor toepassing op beperkt beloopbare daken. De producent richt zich met name op de hallenbouw. Immers, vanwege het lichte gewicht is glaswol met name geschikt voor de toepassing op staaldaken in de hallenbouw, ook al omdat dit type daken – vanwege het doorgaans beperkt aantal dakdoorvoeren en installaties – in de praktijk weinig zal worden belopen.

Producteigenschappen

Om te beginnen introduceert het bedrijf de Roofine P35, een glaswol isolatieplaat met de afmetingen 1,0 m x 1,2 m. Momenteel concentreert men zich op de introductie van deze glaswol isolatie, wat voor de fabrikant een marktuitbreiding betekent. Isover is immers al lange tijd niet meer op de dakenbranche actief geweest.

Met deze isolatieplaat denkt men ook daadwerkelijk een aanvulling op het bestaande aanbod te kunnen bieden. De isolatieplaat is verkrijgbaar in drie dikten (50, 60 en 70 mm).  Hiermee wordt een lambdawaarde van 0,035 bereikt, wat betekent dat de dakopbouw zo’n 10% minder dik kan blijven ten opzichte van steenwol isolatie. Om een Rc-waarde van 2,5 te bereiken (momenteel de minimale eis) is met dit materiaal een isolatiedikte van 100 mm benodigd (50+50). Zelfs als er 12 bevestigers per m2 gebruikt worden. De verwachting is dat vanaf 2011 de minimale isolatie-eis (Rc) 3,5 m2.K/W zal worden; hiervoor is een isolatiedikte van 140 mm benodigd (70+70).

De isolatieplaten worden dus in de meeste gevallen dubbellaags toegepast, wat het risico op thermische lekken door de naden minimaliseert. Glaswol isolatieproducten zitten in de brandklasse A2, wat inhoudt dat het materiaal ‘onbrandbaar’ is en geen bijdrage levert aan branduitbreiding. Het product is voorzien van een KOMO-attest-met-productcertificaat.

Verwerking

Vanzelfsprekend is de toepassing van deze isolatieplaten alleen mogelijk op platte, beperkt begaanbare daken. Het product heeft enige stevigheid en er kan op gelopen worden: het voldoet aan de eis voor drukvastheid van beperkt begaanbare daken (zoals geformuleerd in NEN-EN 13162), waarbij bij een waarde van 40 kPa een vervorming van slechts 10% optreedt. Toepassing op daken met een intensievere betredingsfrequentie wordt dus afgeraden. Het product valt in de begaanbaarheidsklasse B.

Voor de secundaire verbinding (dakbedekking aan de isolatie) mag uitsluitend gebruik worden gemaakt van kunststof tules. Dit voorkomt niet alleen het ontstaan van thermische lekken, maar ook wordt hiermee voorkomen dat het materiaal beschadigd kan raken door het in de isolatie trappen van de metalen bevestigingsplaatjes.

Inmiddels zijn op verschillende plaatsen in het land diverse pilotprojecten uitgevoerd, waarbij het isolatiemateriaal werd gecombineerd met de diverse dakbedekkingsmaterialen. Al deze projecten zijn naar volle tevredenheid van de opdrachtgever uitgevoerd. De reacties van de verwerkers waren eveneens positief. “Eindelijk wordt er eens aan ons gedacht,” was de verzuchting van één van hen. Voor de verwerker is de isolatieplaat namelijk eenvoudig te hanteren vanwege het lichte gewicht (een plaat van 50 mm weegt minder dan 5,5 kg) en het prettige formaat. Een ander opvallend voordeel dat tijdens de uitvoer van de pilotprojecten aan het licht kwam was dat het materiaal gemakkelijk te versnijden is. Op deze manier kunnen doorvoeren eenvoudig worden ingewerkt. Voordeel van het versnijden is bovendien dat er bij snijden minder stof vrijkomt dan bij zagen.

Logistiek

De nieuwe dakisolatie wordt via de gebruikelijke logistieke organisatie van Isover bij de klant afgeleverd. Doordat men hier in Nederland een ruime voorraad houdt, is snelle levering mogelijk. De pallets worden verpakt in transparante folie aangeleverd. Zodra deze folie verwijderd is, is het raadzaam het materiaal zo snel mogelijk te verwerken. Het materiaal heeft een lage waterabsorptie (het voldoet ruimschoots aan de eis dat isolatie niet meer dan 1 mm water mag absorberen), maar het is vanzelfsprekend niet gunstig als het materiaal te lang aan vocht wordt blootgesteld. Tenslotte is vermeldenswaard dat het materiaal voor het grootste deel wordt vervaardigd uit 75% gerecycled glas.

Met de introductie van de glaswol dakisolatie Roofine P 35 begeeft isolatiefabrikant Isover zich kortom weer op de vlakke dakenmarkt. Deze stap is vanzelfsprekend uitgebreid voorbereid en men ondersteunt het nieuwe product met een grote hoeveelheid documentatie (productbladen, KOMO attest) en een standaard bestektekst voor STABU. Inmiddels zijn zoals gezegd al de nodige projecten met het nieuwe product uitgevoerd, en de fabrikant meldt diverse nieuwe projecten in voorbereiding te hebben.