Zoeken

Roofs 2010-01-52 Verschillende disciplines bij dakrenovatie Boldershofkapel

De Boldershofkapel in Druten is onlangs gerestaureerd en gerenoveerd. In het kerkje uit 1915 zijn appartementen gerealiseerd. Daarnaast werd het dak gerestaureerd door een combinatie van diverse disciplines. Dit werk geldt als leerlingbouwplaats, wat betekent dat de meeste werkzaamheden door leerling-dakdekkers werden uitgevoerd.

De kapel was al lange tijd niet meer in gebruik als gebedsruimte. Het is in de loop der tijd o.a. gebruikt als atelier voor een fotograaf. Toen het pand vorig jaar van eigenaar veranderde, werd besloten de kapel drastisch te restaureren en te renoveren. Nadat eerst het souterrain tot woning was omgebouwd, begon najaar 2009 het grote werk. Zowel de binnen- als de buitenkant werden stevig aangepakt. Er werden appartementen gerealiseerd; de centrale ruimte, oorspronkelijk de gebedsruimte, heeft nog geen bestemming. De klokkentoren werd verwijderd om te repareren, de ijzeren trappen werden verwijderd en het dak werd volledig vernieuwd. Ook het ijzeren kruis op het dak werd vernieuwd.

Bijzonder aan deze dakrenovatie was enerzijds dat er een speciaal vervaardigde pan voor werd gebruikt om de oorspronkelijke uitstraling te behouden. Ook de combinatie van activiteiten maakte het project niet alledaags. Naast de dakpan werden er ook leipannen toegepast en nam het verantwoordelijke dakdekkerbedrijf Weijers Eikhout ook het koperwerk voor haar rekening. Het werk werd mede uitgevoerd door drie leerling-dakdekkers, waarvan twee leerlingen in dienst zijn van Weijers Eikhout zelf en één is ingeleend via opleidingsbedrijf BGA-Nederland. Zij werden door ervaren vakkrachten begeleid onder aansturing van de leermeester.

Werkzaamheden

De volledige oorspronkelijke dakbedekking werd verwijderd tot op het dakbeschot. Vervolgens werden de Opstalan renovatie-elementen (PIR 80 mm), en hierop de panlatten, geplaatst. Op het hellende dak werd vervolgens een Friese dubbel gewelfde dakpan geplaatst. Dit is een keramische dakpan met een herkenbare uitstraling en een afwijkende maatvoering. Men koos er echter expliciet voor om deze dakpan toe te passen om de statige uitstraling van de kapel te behouden. De dakpan is niet meer gangbaar, maar kon nog worden geproduceerd door fabrikant Dijkstra Kleiwaren te Sneek. Dit is een familiebedrijf dat in 1898 werd opgericht (momenteel staat de vierde generatie er aan het roer) dat is gespecialiseerd in de vervaardiging van diverse kleiproducten, zoals rookleidingbuizen, schoorsteenpotten en bloempotten. Het bedrijf is de enige fabrikant in Nederland die de karakteristieke Friese dakpannen produceert. Daarnaast produceert het bedrijf ook andere typen dakpannen. Op de Boldershofkapel levert de gegolfde dakpan een esthetisch fraaie uitstraling op. Ook zijn op het hellende dak nieuwe koperen goten en hwa’s aangebracht.

Op de ronding van de kapel, aan de achterkant van het pand, zijn taps gezaagde leipannen in kroondekking aangebracht. Het taps verzagen was nodig vanwege de ronding van het dak: voorkomen diende te worden dat wind vat zou kunnen krijgen op de dakpannen. De klokkentoren werd nieuw gemaakt bij bouw- en aannemingsbedrijf Vepu uit Kaatsheuvel. De klokkentoren werd eveneens voorzien van een leien dakbedekking. Deze werd halfsteens in maasdekking aangebracht. Op het dak zijn ten behoeve van de onderhoudswerkzaamheden in totaal 40 veiligheidshaken aangebracht. Ook het platte gedeelte is gerenoveerd, met behulp van een Roofmate isolatieplaat (1 x 0,60) en een APP dakbedekking.

Leerling-dakdekkers

Het dakdekkerbedrijf vindt het juist in deze tijd belangrijk te investeren in jong en gemotiveerd personeel. De provincie Gelderland ondersteunt dit met een subsidie om leerling-dakdekkers aan een leerwerkplek te helpen. Het werken met leerling-dakdekkers was zelfs opgenomen in het bestek.

Hoe zit dit precies in elkaar? Fundeon is het Kenniscentrum Beroepsonderwijs voor de bouw, infra en gespecialiseerde aannemerij. Het faciliteert de opleiding van bouwpersoneel: de activiteiten van Fundeon zijn voorwaarden scheppend. Zo verstrekt het kenniscentrum namens het Ministerie van VROM subsidies op werk dat met leerling-bouwplaatspersoneel is uitgevoerd en adviseert het over de uitvoering. De opdrachtgever (in dit geval Marad Spranka) huurt het werk in en de provincie stelt de eis dat gebruik moet worden gemaakt van leerling-dakdekkers. Het leerbedrijf (in dit geval Weijers Eikhout) heeft zelf leerlingen in dienst of huurt de leerlingen in via het opleidingsbedrijf (bijvoorbeeld BGA-Nederland). De financiering van dit personeel geschiedt volgens de Bouw CAO. Op deze manier worden jonge dakdekkers in staat gesteld praktijkervaring op te doen.

Fundeon toetst of de bouwplaats aan de eisen voldoet om te fungeren als leerling-bouwplaats. De eisen zijn o.a.:

  • Het project heeft bij voorkeur een bouwtijd van minimaal 13 weken en bevat minimaal vijf vakonderdelen voor een vakrichting waarvoor wordt opgeleid.
  • Op grotere projecten kan een afzonderlijke ploeg leerlingen onder leiding van leermeesters een aantal vakonderdelen uitvoeren.
  • Streven is dat er gemiddeld minimaal drie leerlingen op de bouwplaats werkzaam zijn.

Voor ieder beroep waarvoor leerlingen worden opgeleid moet een opgeleide leermeester op het werk aanwezig zijn.

Op deze manier is het mogelijk werken uit te voeren die normaal gesproken financieel moeilijk realiseerbaar zijn. Het resultaat mag er zijn: inmiddels is de Boldershofkapel voorzien van een prachtige nieuwe dakbedekking.

Restauratie Boldershofkapel te Druten

Opdrachtgever: Gemeente Druten/Provincie Gelderland
Hoofdaannemer: Bouw- en aannemingsbedrijf Vepu te Kaatsheuvel
Dakdekker: Weijers Eikhout vestiging te Groesbeek
Leverancier dakpannen: Dijkstra Kleiwaren te Sneek
Leverancier isolatie-elementen: Opstalan bv te Oisterwijk