Zoeken

Roofs 2010-01-67 Kingspan schudt Rockwool de hand

De discussie tussen Kingspan Duurzame Bouwsystemen en steenwolfabrikant Rockwool Benelux, heeft in alle hevigheid gewoed getuige de vele publicaties in de media waarin beide partijen strijden om de beste reputatie op het gebied van brandveiligheid.

Kingspan distantieert zich van de aantijgingen van Rockwool en voert haar eigen strategie aangaande de communicatie over haar geïsoleerde paneelsystemen voor daken, gevels en vloeren. Donkers juicht de opmerkingen toe om te communiceren op basis van feiten en voegt de daad bij het woord.

De paneelsystemen van Kingspan zijn fabrieksmatig volgeschuimd met PIR hardschuim-isolatie dat brandwerend gemodificeerd is. De sandwichpanelen worden moeiteloos geclassificeerd in Eurobrandklasse B-s2-d0. Deze feitelijke en bewezen brandwerendheid doet niet onder voor de Rhinox dakisolatie van Rockwool die ook in Eurobrandklasse B valt.
Kingspan staat bekend om haar hoge tempo van innoveren en zo zijn ondertussen enkele paneelsystemen getest op een lager rookgetal en vallen deze in Eurobrandklasse B-s1-d0.

In de bouwkolom is de aanwezigheid van falen en fouten maken ondertussen gemeengoed geworden. Van de meeste projecten mag ondertussen verondersteld worden dat 10 a 15%
bestaat uit faalkosten en de voor de hand liggende oplossingen bestaan uit prefabricage,
uitvoeringscontrole tijdens montagewerkzaamheden en integraal ontwerpen op de tekentafel.
Met de prefabricage zit het bij Kingspan wel goed getuige het brede portfolio aan innovatieve paneelsystemen voor alle sectoren binnen de bouwkolom.

Aangezien er in Nederland nauwelijks gehandhaafd wordt op bouwregelgeving, worden vele projecten gerealiseerd die al op voorhand ‘onveilig’ zijn met betrekking tot brand. Indien producten en systemen op de bouwplaats niet exact zo worden gemonteerd als deze in het laboratorium zijn getest dan mag het brandwerendheidscriterium ( uitgedrukt in minuten ) niet worden overgenomen uit het testrapport. Ongeacht de gekozen isolatiesoort, steenwol of PIR,  ontstaan op deze wijze brand-onveilige gebouwen waarvan de opdrachtgever cq gebouw-eigenaar niet op de hoogte is. Kingspan Duurzame Bouwsystemen heeft samen met Efectis Nederland de Verklaring Brandveilige Gevel ontwikkeld. Op basis van deze vrijwillige methode controleert Efectis alle relevante aspecten voorafgaand, tijdens en na realisatie van het bouwproces. Een bevredigende eindoplevering zorgt ervoor dat de opdrachtgever bij de acceptatie van zijn nieuwbouwpand, zijn maximale verantwoordelijkheid heeft genomen door deze Verklaring Brandveilige Gevel aan te vragen, te betalen en te verkrijgen. Na lancering van deze oplossing voor een brandveilige gevel, ligt het in de verwachting dat de Verklaring Brandveilig Dak en de Verklaring Brandveilig Gebouw het daglicht zien.

Integraal denken, -ontwerpen en -bouwen sluit dan de gelederen waardoor bouwfouten en faalkosten kunnen worden geëlimineerd, en belangrijker, brandveilig bouwen kan worden gewaarborgd.

Als beursgenoteerde onderneming heeft Kingspan haar maatschappelijke verantwoordelijk-heid. Duurzaamheid en energie-efficiency lopen als een rode draad door de strategische bedrijfsvoering en brandveiligheid doet hier niet voor onder. Donkers, Algemeen Directeur Benelux, geeft aan dat er veel aandacht en energie wordt besteed aan doordachte brandveilig-heid en onderbouwt dit feitelijk met een aantal voorbeelden die voor zich spreken. Het curriculum maakt o.a. melding van participatie in Kennisplatform Isolatie, TC3 Brandveilig-heid Staalconstructies van Bouwen met Staal, AMK Brandveiligheid van de Nederlands Verbond Toelevering Bouw en het TETRA-project in België. Kingspan heeft zich aangemeld bij Hogeschool Saxion voor het lectoraat ‘Brandveiligheid in de Bouw’ en bij het samenwer-kingsverband Brandveilig Bouwen Nederland. BDA uit Gorinchem legt momenteel de laatste hand aan het Handboek Brandveilige Gevels & Daken dat na een zorgvuldige leesronde de
brandende informatiebehoefte in de bouwkolom gaat bevredigen.

Isolatie moet vooral ook ’ ísoleren’. Vreemd hè ?

Maatschappelijk verantwoord bouwen betekent dat we een totaaloplossing moeten aanbieden die garandeert dat oneindige generaties na ons, comfortabel en gezond kunnen leven, aldus Donkers die al ruim 20 jaar in de isolatie-industrie meeloopt. Naast brandveiligheid van isolatiematerialen wordt de waarde ervan voornamelijk bepaald door de veelzijdigheid ervan. Kingspan Duurzame Bouwsystemen voert in de Benelux geïsoleerde paneelsystemen met uitéenlopende isolatiekernen maar prefereert het PIR-hardschuim omdat deze superieur is op het gebied van isolatiewaarde, vochtongevoeligheid, drukvastheid/ beloopbaarheid, veilige verwerking en duurzaamheid. Om tot een vergelijkbare isolatiewaarde (Rc) te komen moet in het geval van minerale wol minstens 100% dikker worden geisoleerd dan bij onze PIR-isolatie. Dit heeft overigens ook consequenties voor de brandveiligheid omdat dit een verhoogde vuurlast in de kaart speelt. Een dunne en lichte isolatiekern maakt een snelle montage, slanke bouwdetails en een lichte constructie/ fundering mogelijk waardoor zo min mogelijk materialen ( en kostbare grondstoffen ) worden misbruikt.

Bij intreding van het nieuwe Bouwbesluit, naar verwachting Januari 2011, gaat de isolatie-waarde omhoog van 2,5 naar 3,5 voor de meeste gebruiksbestemmingen. Kijkend naar landen om ons heen is het niet ondenkbaar dat de isolatiewaarde naar minimaal 5 gaat. Ook hier moeten we snel zwaarder gaan isoleren en luchtdichter gaan bouwen om efficiënt en sub-stantiëel te gaan bijdragen aan de klimaatdoelstellingen waaraan we ons hebben gecom-mitteerd. Als we gaan bouwen volgens PassiefHuis standaarden dan wordt de toepassing van minerale wol ontmoedigt omdat de massieve bouwdelen architectonisch ongewenst worden, constructief te zwaar worden, exploitatie-technisch ( netto m2’s ) onbetaalbaar worden en qua toenemend materiaalvolume ‘duurzaam ongewenst’ worden.

Om vooringenomen partijen nog maar eens op het hart te drukken: bij Kingspan Duurzame Bouwsystemen prevaleert ‘oprechte’ brandveiligheid boven het commerciële belang. Kingspan start een informatieoffensief over PIR sandwichpanelen om de misvattingen over het brandgedrag van deze toekomstbestendige bouwcomponenten weg te nemen. Tevens gaan wij de dialoog aan over de ‘hetere’ branden in de toekomst, zegt Donkers. De eerder genoemde klimaat-doelstellingen leiden tot zwaarder isoleren en luchtdichter bouwen en de hieruit voortvloeiende brandbestrijding vereist een andere expertise en competenties dan de hedendaagse praktijk.

Om te voorkomen dat hulpverleners in de toekomst gevaar lopen als gevolg van informatie-gebrek, gaan we het land in om NVBR, NIFV, opleidingsinstituten, gemeentes etc systematisch te informeren en kennis te delen. Wij nemen onze verantwoordelijkheid als bouwtoeleverancier van brandveilige en duurzame bouwsystemen meer dan serieus.

Kingspan is klaar voor de toekomst en ziet geprefabriceerde- en geïsoleerde paneelsystemen
in sterk groeiende belangstelling van professionele bouwpartners, architecten en overheid. Met het brandveiligheidsbesef  zit het wel goed dus in Tiel. Donkers sluit af: ‘Laten de isolatieleveranciers hun energie en toewijding wijden aan een comfortabele en duurzame samenleving. Maatschappelijk verantwoord bouwen leidt vanzelf tot zwaarder isoleren en de isolatiematerialen met de beste eigenschappen qua prijs-/ kwaliteits verhouding komen als winnende partij uit de bus!’