Zoeken

Roofs 2010-02-06 Dak Event toont diversiteit dakenbranche

De vierde editie van de Dak Event 2010 (27-29 januari 2010 in de Evenementenhal Gorinchem) is succesvol verlopen. Enkele duizenden bezoekers lieten zich op de hoogte brengen van de nieuwste ontwikkelingen en de standhouders gaven aan tevreden te zijn met opkomst en resultaten van deze editie van de tweejaarlijkse dakenbeurs.

De Dak Event is inmiddels uitgegroeid tot een vaste waarde binnen de dakenbranche. De opkomst overtrof alle verwachtingen: mede door het winterse weer waren dakdekkers en handelaren in grote getale opgekomen. Ook viel een flink percentage architecten en opdrachtgevers te noteren. In dit artikel een overzicht van de gebeurtenissen en de tijdens de beurs gepresenteerde noviteiten.

Relatiebeurs

De Dak Event is een relatiebeurs, bezoekers en exposanten werden daarom doorlopend voorzien van gratis drankjes en hapjes. Doordat men op de diverse horecapleinen de maaltijd kon gebruiken, hoefde de beursvloer niet te worden verlaten. Dit zorgde voor een voortdurende levendige sfeer op de beursvloer en een extra gelegenheid voor de exposanten om met hun relaties en klanten in een ontspannen sfeer bij te praten. Standhouders onderling hadden op donderdag 28 januari de gelegenheid om elkaar uitgebreid te spreken tijdens de standhoudersborrel. De muzikale omlijsting werd verzorgd door het trio Die Andere 3, met gastoptredens van Ad Verhoeven van SBD en Wesley Boer, kleinzoon van organisator Dirk Lindeman.

Diverse instanties en organisaties grepen deze vakbeurs voor de dakenbranche tevens aan om een podium te creëren voor de eigen activiteiten. Zo presenteerde branchevereniging Het Hellende Dak (HHD) het vernieuwde A-blad hellende daken, reikte de Stichting Bedrijfstakregelingen Dakenbranche (SBD) de eerste Daktopper uit en verzorgde de Vereniging Bouwwerk Begroeners (VBB) een lezingenprogramma over de toepassing van groendaken en groene gevels. Elders in dit nummer vindt u de uitgebreide verslagen van deze activiteiten.

Duurzaamheid

Tijdens de Dak Event werden ook enkele opvallende noviteiten getoond. De noviteiten besloegen alle onderdelen van het dak. Zo waren er diverse dakgroothandels prominent aanwezig die het hele scala aan dakproducten toonden, en waarbij sommigen enkele opvallende noviteiten toonden. Aabo Trading pakte uit met zeven stands, ingericht op thema, en ook de andere aanwezige dakgroothandels (Defranq, Altena, Fons Meeder, M.J. Beelen) toonden op hun stands interessante items.

Veel aandacht was er voor de zogeheten hot items binnen de dakenbranche. Het opwekken van zonne-energie is zo’n hot item en op diverse stands waren hier systemen voor te bewonderen. Zo waren op diverse stands amorfe zonnepanelen  te bezichtigen en kon men ook diverse andere zonnesystemen bekijken. Toch was het aanbod op dit gebied tijdens de beurs nog bescheiden te noemen, met name wellicht omdat het subsidieklimaat in Nederland nog steeds weinig gunstig is. Hierdoor wordt de ontwikkeling van systemen voor de opwekking van zonne-energie in Nederland belemmerd. Diverse buitenlandse aanbieders wachten met het bewerken van de Nederlandse markt tot dit soort systemen ook hier, net als in het buitenland, rendabel worden.

Een ander belangrijk onderwerp wordt aangeduid met de verzamelnaam ‘duurzaam bouwen’. Dit brede begrip kan van alles betekenen – en betekent dus ook van alles. Een betere isolatie valt bijvoorbeeld onder ‘duurzaam bouwen’, omdat een betere isolatie een besparing betekent in de stookkosten en de kosten voor de airconditioning, wat weer resulteert in een vermindering van CO2. Tijdens de Dak Event toonden verschillende isolatieproducenten en leveranciers van isolerende mortels hun nieuwste ontwikkelingen.

Maar ook de olivijn ballastlaag die bij Altena Dak & Gevelmaterialen was te bezichtigen valt onder ‘duurzaam bouwen’. Zoals bekend vangt het gesteente olivijn CO2 af, reden waarom het eerder al in een dakbedekking werd toegepast. De ballastlaag voor losliggende geballaste daken is een mat gevuld met fijne olivijn fracties, die nog eens extra worden geballast met grove olivijn fracties. Volgens de groothandel kan hier een forse CO2 reductie worden behaald. Ook groendaken vallen onder de noemer ‘duurzaam bouwen’ en deze discipline werd vertegenwoordigd op de grote stand van de groendakvereniging VBB, waar 14 marktpartijen zich in verenigen.

Valbeveiliging

Ook de valbeveiligingsbranche was prominent aanwezig. Het belang van het onderwerp kwam al tot uiting in de activiteiten van de diverse brancheverenigingen, maar ook in de aanwezigheid op de Dak Event van de diverse partijen die op dit gebied actief zijn. Diverse leveranciers toonden hun assortiment. Vanzelfsprekend waren ook de respectievelijke brancheverenigingen (VEBIDAK, SBD, HHD) met een stand vertegenwoordigd op de beurs, als ook kwaliteitsorganisatie Dakmerk.

Gereedschap

Diverse partijen toonden gereedschappen en materialen om dakbedekkingen mee te bevestigen. Opvallend bijvoorbeeld was de nieuwe hetelucht lasautomaat Varimat V2 van Leister, die op de stand van Aabo Trading werd getoond. Ook Afast en Van Roij Fasteners toonden naast hun bevestigingsmaterialen diverse opvallende machines en gereedschappen om de bevestigers op een zekere, snelle en arbeidsvriendelijke manier aan te brengen. Wat betreft de grotere gereedschappen, zoals hijsmaterieel, kon men de ogen al uitkijken vóórdat men de Evenementenhal Gorinchem betrad. Voor het beursgebouw stonden namelijk al diverse imposante hijskranen opgesteld. Op de beursvloer presenteerde met name Verbeek Sterk Hijswerk zich prominent met dit materieel.

Tenslotte toonde softwarespecialist Gilde Software haar noviteiten en presenteerde dakadviesbureau DGI het online dakbeheer, waarmee de opdrachtgever online de vinger aan de pols van het dakbeheer kan houden.

De organisatie van de Dak Event spreekt van een succesvolle editie van de deze dakenbeurs. De standhouders gaven aan zeer tevreden te zijn met het rendement van de beurs en er gaan zelfs geluiden op om van de beurs een jaarlijks terugkerend evenement te maken. Momenteel wordt de haalbaarheid van deze optie onderzocht. Roofs zal u op de hoogte houden.