Zoeken

Roofs 2010-03-21 Voorlopig geen CE-markering groendakmaterialen

Naar aanleiding van een geschil tussen diverse marktpartijen op het gebied van groendaken heeft het Ministerie van VROM n.a.v. een uitspraak van de Europese Commissie bepaald dat CE-markering voor groendaken voorlopig niet verplicht is. De norm NEN-EN 13252 zal zodanig worden aangepast dat daktuinsystemen hier zonder discussie mee CE gemarkeerd kunnen worden.

Het gaat hier om een lang lopende discussie die is aangezwengeld door leverancier Nophadrain uit Kerkrade. Dit bedrijf draagt het CE op de drainageproducten en filtervliezen, en stelde dat de CE verplichting ook geldt voor de concurrenten. Marktpartijen ZinCo en Optigroen verweerden zich met de argumentatie dat de norm op basis waarvan de CE-markering wordt verleend niet is geschreven voor daktuinsystemen, maar voor verticale systemen. De bedrijven stelden dat zij geen principiële bezwaren hebben tegen CE-markering, zolang het gaat om een norm die direct van toepassing is op het betreffende materiaal.

Voorgeschiedenis

In 2007 stelde het ministerie van VROM de norm NEN-EN 13252 verplicht voor de gehele branche. Op straffe van een dwangsom en een leveringstop werden alle producenten van drainagelagen voor daktuinen voor de Nederlandse markt verplicht deze CE-markering te voeren. ZinCo en Optigroen hebben hierop het CE middels een spoedcertificering op hun producten aangebracht, maar hebben tegelijkertijd bij zowel VROM als bij de rechter bezwaar gemaakt tegen dit besluit. Zij werden hierin gesteund door de vakgroep DGS voor dak- en gevelbegroeners van branchevereniging VHG. Deze partijen waren van mening dat het voeren van deze CE-markering op drainagelagen voor daktuinen zelfs strafbaar zou kunnen zijn, omdat deze norm is geschreven voor onder meer wegen, spoorwegen en tunnels en dus niets van doen heeft met groendaken. Bij de rechter in Nederland kregen de partijen geen gelijk, waarop ZinCo de kwestie nader onder de aandacht heeft gebracht in Brussel.

Het Landgericht Frankfurt am Main heeft op 28 oktober 2009 een uitspraak gedaan in het geschil tussen Nophadrain bv en ZinCo GmbH, waarin werd geoordeeld dat de norm NEN-EN 13252 niet van toepassing is op de daksystemen zoals door ZinCo op de markt wordt gebracht. Hiermee werd onduidelijk wat precies de reikwijdte is van EN 13252 en was het onduidelijk of door het ministerie van VROM het voeren van de CE-markering op grond van het Bouwbesluit is af te dwingen. De Europese Commissie heeft hierop de betreffende normcommissie opgedragen de reikwijdte van EN 13252 zodanig te vergroten dat daktuinsystemen zonder discussie onder de EN 13252 vallen. Zolang de norm niet in deze zin is aangepast, is het voeren van de CE-markering op basis van deze norm niet verplicht.

Reacties marktpartijen

ZinCo en Optigroen reageerden opgelucht op het besluit. In een persbericht, verstuurd door account manager Peter Koop, stelde ZinCo door ‘Brussel’ in het gelijk te zijn gesteld en werd gemeld dat het bedrijf de CE-markering per direct van de producten heeft verwijderd. ZinCo heeft vervolgens initiatieven genomen om alsnog tot een wél correcte CE-markering te komen. Dit houdt in dat men zitting zal nemen in de normcommissie die de norm zal aanpassen.

Henk Vlijm, directeur van Optigroen, liet in een persverklaring het volgende weten: “Optigroen Dak- en Gevelbegroeiing is dankbaar voor de vervolgstappen die ZinCo GmbH bij de Europese Commissie in Brussel heeft gemaakt met betrekking tot de CE-markering op drainagelagen. Wij zijn er zeer content mee dat de Europese Commissie ZinCo en Optigroen nu wel in het gelijk stelt, jammer dat een bedrijf als Nophadrain meerdere bedrijven zo onnodig op de kosten heeft gejaagd, meneer Droog had deze energie beter kunnen gebruiken.”

Desgevraagd vertelt Stephan Droog van Nophadrain geen verdere stappen te zullen ondernemen omdat dit volgens hem niet nodig is. Uiteindelijk zullen immers ook zijn concurrenten de CE-markering voeren. Hij noemt het ‘onzin’ dat de norm niet is geschreven voor horizontale toepassingen. “Vanzelfsprekend vallen daktuinsystemen niet onder de norm, omdat de norm is geschreven voor afzonderlijke producten. In de norm wordt vervolgens de functie van de producten beschreven, niet de toepassing. Wij zijn er trots op dat wij de CE-markering op onze producten aanbrengen, want – anders dan in het persbericht van ZinCo wordt beweerd – zegt dit wel degelijk ook iets over de kwaliteit van onze producten. De markering stelt inderdaad geen prestatie-eisen, maar geeft wel aan dat onze producten jaarlijks worden gecontroleerd door externe certificatie-instanties.”

Of ZinCo nog stappen tegen Nophadrain zal ondernemen om ervoor te zorgen dat ook zij de CE-markering van hun producten halen, kan Peter Koop in dit stadium nog niet zeggen.