Zoeken

Roofs 2010-04-08 Landelijk collectief groendakhoveniers opgericht

Op 24 februari 2010 werd het samenwerkingsverband van groendakhoveniers Dreamgarden Daktuinen op de locatie van Willemstein Hoveniers in Waddinxveen officieel gelanceerd. Dit is een landelijk collectief van 17 vooraanstaande hoveniersbedrijven en ontwerpers op het gebied van daktuinen.

Dreamgarden was al een bestaand samenwerkingsverband van gespecialiseerde bedrijven en organisaties op het gebied van tuinontwerp, -architectuur, -inrichting en –onderhoud en producten. Het collectief is opgericht in 1999 en heeft momenteel landelijk 80 partners. Uitgangspunt van het collectief is een kwalitatief product te kunnen leveren, waarbij door de gezamenlijkheid ook een scherpe prijs kan worden gerealiseerd. Met de oprichting van Dreamgarden Daktuinen breidt het collectief zich uit naar het dak. Een vijftiental regionaal werkende dakhoveniers, en een tweetal landelijk werkende ontwerpers, verzamelen zich in het collectief om zich op het gebied van daktuinen te profileren. Het officiële startsein werd gegeven door Dorenda Gerts, wethouder van Economische Zaken van Waddinxveen.

Kwaliteitsniveau

Eduard van Vliet, directeur van Van Vliet Daktuinen uit Oss, heeft al 17 jaar ervaring met het ontwerpen van daktuinen. Voor elk ontwerp moest hij op zoek naar een partij die het volgens de stringente kwaliteitseisen die hij voorstaat zou kunnen uitvoeren. Het bedrijf heeft in de loop der jaren haar sporen in de daktuinbranche verdiend en wordt door veel partijen ingeschakeld om bijvoorbeeld schade-expertises uit te voeren. Om e.e.a. efficiënter te kunnen organiseren, benaderde hij de partners van Dreamgarden, met als doel met hen een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan.

Het gaat hier veelal om reeds bestaande hovenierbedrijven die zich nu ook op het dak gaan richten. Van Vliet ontwikkelde voor deze bedrijven een opleidingstraject om hen ervan bewust te maken waar precies op moet worden gelet bij het aanbrengen van het groendakpakket. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het aanbrengen van voorzieningen voor voldoende afwatering. In de praktijk gaat het hier nog te vaak mis. Groendaken blijven bijvoorbeeld te nat waardoor er in sommige gevallen zelfs in de zomer paddenstoelen op het groendak staan. In andere gevallen hebben bomen de grootste moeite om te overleven, als ze al overleven, omdat ze niet voldoende water krijgen, of niet in het juiste substraat/grondpakket staan. Dit soort zaken is te voorkomen door vooraf rekening te houden met de verschillende aspecten van het groendak.

De partners van Dreamgarden die hier interesse in hadden en ervoor in aanmerking kwamen hebben het door Van Vliet ontwikkelde opleidingstraject gevolgd. Ter afsluiting hiervan hebben ze een proeve van bekwaamheid afgelegd. Dit hield in dat naast een theoriegedeelte een praktijkopdracht diende te worden uitgevoerd. Eduard van Vliet beoordeelde de opdracht vervolgens. Bedrijven die het examen met goed gevolg hebben afgelegd hebben een Dreamgarden-certificaat ontvangen. Het gaat hier dus om een intern certificaat: de inhoud is volledig bepaald door Van Vliet en ook de beoordeling of een bedrijf aan de kwaliteitsnormen voldoet is in zijn handen. Door de hoveniersbedrijven te laten delen in zijn kennis en ervaring is een landelijk netwerk groendakhoveniers ontstaan met een belangrijke focus op kwalitatief werken. Dreamgarden Daktuinen heeft de ambitie een groep toonaangevende dakspecialisten te worden.

Daktuinen

Directeur van Dreamgarden Peter Loef opende de bijeenkomst met een korte uiteenzetting over Dreamgarden Daktuinen. Hij vertelde dat de argumenten om voor een daktuin te kiezen talrijk zijn: duurzaam en ecologisch bouwen raakt steeds beter ingeburgerd in de bouwpraktijk, wat ook een noodzaak is omdat op het maaiveld steeds minder ruimte is. Loef ging nader in op dit ruimtegebrek, wat niet alleen op het maaiveld problemen oplevert (wateroverlast), maar ook in de lucht (luchtverontreiniging). “Stenen staan in gespannen verhouding met de leefomgeving,” aldus Loef. “Daktuinen zijn een belangrijk middel dat tegen deze problemen kan worden ingezet. Ze hebben immers een waterbufferende werking en vangen CO2 af. Daktuinen zijn een belangrijk middel om de stedelijke omgeving leefbaar te houden. Tevens zijn energiebesparing en imago belangrijke redenen om in groendaken te investeren.”

Dit alles werd onderschreven door wethouder Gerts, die voor de eigen gemeente een stimuleringsbeleid op het gebied van groendaken voorstaat. Ze juichte het initiatief tot het samenwerkingsverband daarom toe. Gerts kreeg de nieuwe brochure van Dreamgarden Daktuinen officieel overhandigd uit handen van Sjaak Willemstein van Willemstein Hoveniers uit Waddinxveen. Daarmee werd het officiële startsein gegeven.

Het concept is onderverdeeld in twee onderdelen. ‘Dreamgarden Daktuinen - genieten op niveau’ richt zich op de particuliere markt. ‘Dreamgarden Daktuinen - investeren op niveau’ richt zich op bedrijven, instellingen, projectontwikkelaars, woningbouwcorporaties, Verenigingen van Eigenaren en overheden.

De volgende bedrijven zijn aangesloten bij Dreamgarden Daktuinen:

 • Van Laar's Daktuin systemen te Afferden (gld)
 • Outlook Groenprojecten te Grafhorst
 • Balkenende Hoveniersbedrijf B.V. te Lisserbroek
 • Bekkers Hoveniers te Best
 • Booiman Tuinen BV te Beilen
 • Buiten Zorg Wassens te Dedemsvaart en Markelo
 • Green4innovations te Brakel
 • Greenfingers Hoveniers te Rosmalen
 • Hoveniersbedrijf van Dijk te Lienden
 • Kous Hoveniers te Voorthuizen
 • M. v.d. Spek Hoveniersbedrijf B.V. te Benthuizen
 • Tuin Totaal Hoveniersbedrijf B.V. te Haarlem
 • Van Amstel - Ruisendaal Groencombinatie b.v. te Ankeveen
 • Willemstein Hoveniers te Waddinxveen
 • Bernhard Hoveniers te Vijfhuizen
 • Van Vliet Daktuinen te Oss
 • De Tuinen van Ruud Aanhane te Warmond