Zoeken

Roofs 2010-04-29 Duurzaamheid centraal tijdens BouwRAI

Van 13-15 april 2010 vindt in Amsterdam de BouwRAI 2010 plaats. De focus is verder verbreed naar concepten en producten voor de woning- en utiliteitsbouw. Onder de naam Building Holland wordt een veelheid aan noviteiten en oplossingen geboden. Op het Duurzaamheidspaviljoen (Stand 11.502) gaat worden diverse actuele onderwerpen behandeld.

In het Duurzaamheidspaviljoen op Building Holland 2010 worden innovatieve en duurzame bouwsystemen getoond voor gevels, daken en vloeren. Aan de orde komen aspecten als licht-, integraal-, industrieel- en 'future proof' bouwen, waaronder prefabricage, IFD, luchtdichtheid, integraal ontwerpen en BREEAM.

Het paviljoen, geïnitieerd door Kingspan Duurzame Bouwsystemen, is met name interessant voor architecten en opdrachtgevers. Zij worden wegwijs gemaakt in het denkproces en de praktijk van duurzaamheid en duurzaam bouwen. Drie dagen lang zijn er interessante presentaties, workshops en seminars van sprekers van toonaangevende kenniscentra, brancheorganisaties en universiteiten. Zij belichten actuele onderwerpen als slim & intelligent bouwen, toepassen van de passiefhuis standaard in scholen- en kantorenbouw en duurzaam bouwen met behoud van creatieve vrijheid en architectonische schoonheid. Het Duurzaamheidspaviljoen zal te vinden zijn in hal 11, stand 502.

Hieronder vindt u de informatie van diverse interessante exposanten voor de dakenbranche:

Daksafe bv

Daksafe presenteert haar nieuwe kabel systeem Checkline MK II . Het doorontwikkelen van het oude systeem heeft geleid tot een aantal voordelen:

  • aan twee kanten beloopbaar
  • vereenvoudigde bochten welke nu worden opgebouwd uit simpele componenten. Met deze componenten kunnen we ook binnen hoeken en flauwe hoeken opbouwen.
  • sterkere voetplaat, zodat ook na montage verticale trekproeven gedaan kunnen worden.
  • In schuinte instelbare tussen verankeringen.

Verder presenteert Daksafe het Checkline kabelsysteem voor pannendaken. Dit systeem wordt geleverd voor montage op gordingdaken, spoordaken en noksytemen.

Stand 11.408

Derbigum

Derbisolar is de combinatie van waterdichting en zonne-energie. De soepele amorfe fotovoltaïsche cellen van het type a-Si worden op de witte reflecterende dakbaan Derbibrite NT, een passieve koeler, geplaatst met een garantie van 20 jaar op de aanhechting. Derbisolar rendeert ook bij diffuus licht en behoeft geen doorboring van de waterdichting. Bovendien heeft het een laag gewicht (3 kg/m2).

Laat u voorrekenen wat uw (platte) dak met zonne-energie kan opleveren aan elektriciteit en welke verlaging van uw elektriciteitsrekening dit kan betekenen. Met dit voorstel kunt u direct zien wat uw rendement is en hoe u zich bezig houdt met “groene energie”

Stand 11.502

EPDM Systems

Met ingang van juni 2009 is EPDM Systems uit Lemelerveld exclusief distributeur van  EcoStar leien. Dit volwaardige alternatief voor de authentieke lei is gemaakt van EPDM rubber en biedt daardoor een groot aantal voordelen op het gebied van duurzaamheid, applicatie en investeringskosten.

EcoStar leien zijn behalve als dakbedekking ook geschikt als gevelbekleding. Edwin van Dijk, directeur van EPDM Systems, legt uit: “Het materiaal is licht, onbreekbaar, kleurecht en qua uiterlijk niet van een stenen lei te onderscheiden. Door de duurzame samenstelling is de EcoStar lei volledig recyclebaar en blijvend bestand tegen vorst en UV-straling.”

Sinds januari 2010 is EPDM Systems een netwerk aan het opzetten van Erkend EcoStar Verwerkers om de markt op de juiste manier te benaderen en te voorzien van EcoStar leien.

Stand 11.720

GéBé Gebiedsbegrenzing B.V.

Onder het motto ‘tot de dakrand en niet verder’ zorgt het innovatieve GéBé gebiedsbegrenzingsysteem voor optimale veiligheid tijdens werkzaamheden op het dak.
Een eenvoudig systeem in toepassing en gebruik, waarbij de gebruiker altijd tot een veilige afstand van de dakrand begrensd zal zijn, een systeem dat hem naar een veilige knielhouding dwingt en toch de mogelijkheid geeft om met de handen over de dakrand te reiken.

Het systeem wordt bij voorkeur op de 4 m1 zone aangelegd en heeft toch de flexibiliteit om, wanneer een dakvlak dit niet toelaat, het ook op andere afstanden van de dakrand aan te brengen en daarbij de optimale valpreventie/veiligheid handhaaft.  Valpreventie, looppad met grip en duidelijke markering worden gecombineerd in één systeem. Naast het GéBé Gebiedsbegrenzingsysteem verzorgen wij ook andere voorzieningen als gevelladders, kooiladders, hekwerken e.d. om een dak geheel veilig in te richten.

Stand 11.408

Greenproof

In het onlangs opgerichte bedrijf Greenproof hebben groenspecialist De Pré Groenprojecten en dakexpert Kimmenade Nederland bv de krachten gebundeld om groendaken te realiseren. Om opdrachtgevers in het hele land de vereiste garantie te bieden, evenals één aanspreekpunt plus de nodige kennis, is het bedrijf licentieovereenkomsten aangegaan met diverse groenexperts in Nederland. Dit resulteert in een samenwerking die van voorbereiding tot uitvoering onder één dak plaatsvindt.

Stand 9.125

Hertalan

Hertalan levert wereldwijd EPDM producten voor duurzame en watervaste oplossingen. Als eerste Europese producent van EPDM folies ooit, bieden we al meer dan vier decennia toonaangevende kwaliteit. Op basis van deze producten en een reeks uitgekiende toebehoren en bevestigingssystemen levert Hertalan EPDM dak-, gevel- en vochtkerende systemen voor verschillende bouwkundige toepassingen. Ondanks de kwaliteit van haar dak- en gevelsystemen blijft Hertalan gefocust op verbeteringen. Met eigen R&D-faciliteiten weet Hertalan ook na 40 jaar nog steeds te innoveren en marktconforme systemen te produceren.

Hertalan is een ervaren partner op het gebied van projectbegeleiding. Als centraal aanspreekpunt biedt men een fullservice-pakket. Niet alleen op uitvoerend niveau, maar bijvoorbeeld ook in kostenbewaking voor opdrachtgevers, of het leveren van een esthetische toegevoegde waarde. Architecten ontdekken namelijk steeds vaker het matzwarte EPDM van Hertalan. Aspecten als duurzaamheid en blijvende flexibiliteit maken de Hertalan EPDM-gevelsystemen een ideaal materiaal voor het inpassen van uiteenlopende architectonische wensen. In samenwerking met één van onze klanten is een nieuwe “groene” ontwikkeling te zien op onze stand.

Stand 11.521

Icopal bv

Op het Duurzaamheidspaviljoen toont Icopal één van haar laatste duurzame ontwikkelingen: de toepassing van Noxite® , een luchtzuiverend mineraal.

Icopal is altijd op zoek naar duurzame oplossingen voor dakbedekkingssystemen. De productontwikkelingen, die zorgen voor een vermindering van het energieverbruik en de belasting van het milieu, brengt Icopal op de markt onder de naam Eco-Activ®. Eén van de nieuwste Eco-Activ® oplossingen is Eco-Activ Noxite®.

Het BiELSo-membraan, bitumineuze dakbedekking gemaakt van volledig gerecycled bitumen met maximale CO2 reductie, wordt afgedekt met een beschermlaag van Noxite®. Dit breekt, onder invloed van zonlicht (UV-straling), vervuilende stoffen (o.a. NOx) af tot onschadelijke bijproducten, die door de regen worden weggespoeld. Het luchtreinigende effect dat hierdoor ontstaat, blijft gedurende de gehele levensduur van het membraan bestaan.

Stand 11.502

ISS Landscaping Services

ISS Landscaping Services is een landelijke speler in groenvoorziening met zo'n 400 medewerkers. De bundeling van meer dan 150 jaar kennis en ervaring maakt van onze organisatie een ultiem kenniscentrum.

ISS Landscaping Services richt zich volledig op het integraal beheer van de buitenruimte. Ons totale dienstenpakket bestaat niet alleen uit het realiseren en beheren van de buitenruimte, maar ook uit boomverzorging, hydroseeding, dak- en gevelgroen en sport- en speelvoorzieningen. Om tot de optimale mix van prijs, kwaliteit en efficiency te komen, werken wij samen met diverse ervaren architecten en ontwerpers. Tevens kunt u op de stand een indruk krijgen van het nieuwe gevelbegroeiingssysteem.

Stand 9.213

Logchies, Patina en Bonarius

Logchies Renovatie en Onderhoud, Bonarius Bedrijven en Patina Dakbedekkingen presenteren zich opnieuw gezamenlijk tijdens de BouwRAI. De toonaangevende ondernemingen werken alledrie veel in opdracht van corporaties en commerciële vastgoedbeheerders. Maar de bedrijven hebben nog een overeenkomst: ze bieden hun opdrachtgevers elk in hun eigen vakgebied alleen maar duurzame oplossingen.
Zo hecht Logchies veel waarde aan ketensamenwerking. Dat verkort niet alleen de doorlooptijd van renovatiewerken maar het biedt ook vele kansen om in bouwteamverband naar de duurzaamste oplossingen te zoeken.

Bonarius is een installatiebedrijf dat met talloze werken het potentieel aanboort om in de bestaande bouw het energieverbruik drastisch terug te kunnen dringen. Door een nauwe samenwerking met haar leveranciers slaagt men er bovendien in om de oplossingen betaalbaar te houden.

Voor Patina is het maken van duurzame daken al vele jaren de norm. Patina is voorloper op het gebied van ontmantelen en recyclen van daken. Sinds kort werkt Patina met het Klimaat Exploitatie Model waarmee het bedrijf zijn klanten voorrekent op welke termijn zij de investering kunnen terugverdienen. Bijvoorbeeld door te investeren in Energydak en daken voor fijnstofbinding of waterbuffering.

Stand 11.510

Nophadrain/Dow Benelux

Dow Benelux en Nophadrain hebben een nieuw omgekeerd-daksysteem ontwikkeld voor alle soorten gebruiksdaken. Dit systeem omvat een dakbedekking, thermische isolatie en toepassingsgerichte drainagebaan. De dakbedekking bestaat uit een in drie lagen naadloos gespoten dakafdichting, type Verdiseal™.
Voor de thermische isolatie wordt Roofmate™ geëxtrudeerd polystyreen (XPS) hardschuim isolatie losliggend op dit membraan geplaatst. Deze isolatie heeft een bewezen prestaties met hoge isolatiewaarde, drukvastheid, en is duurzaam onder alle  klimatologische omstandigheden.
Op deze isolatielaag wordt een Nophadrain drainagebaan aangebracht. Afhankelijk van het type gebruiksdak dat gewenst is, kan de drainagebaan bestaan uit een drukvaste en damp-open drainagelaag (met of zonder waterreservoir) met daarop een vegetatiedragende laag (substraat) en beplanting of een funderingslaag met daarop een begaanbare of berijdbare verharding.

Stand 9.309

Optigroen

Optigroen Dak- en Gevelbegroeiing introduceert tijdens de Building Holland 2010 het Optigroen Duurzaam Dak Systeem.  In het systeem zijn de BREEAM thema’s energie, water, materialen, CO2-emissie en –reductie, landgebruik, ecologie, gezondheid, akoestiek en veiligheid volledig geïntegreerd. Daar waar geen wetenschappelijke bewijzen voor de thema’s aanwezig waren heeft het bedrijf aanvullend wetenschappelijk onderzoek laten doen naar o.a. windbelastingen, CO2 reductie door olivijn, biodiversiteit, koeling en waterretentie op dakbegroeiingen en daktuinen.

Het systeem bestaat veelal uit een dakbegroeiing waarbij een hoge waterretentie verkregen wordt door de Optigroen Meanderplaat, hoge CO2 reductie door het Optigroen Olivijn Substraat, hoge koeling door de grotere verdamping in het substraat, zonnepanelen geïntegreerd in het groendak en het toepassen van duurzame materialen etc. Daarnaast heeft men gekeken naar overige duurzame toepassingen en deze gecombineerd met het systeem, zoals dakbedekking, dakisolatie, windmolens en permanente valbeveiliging.

Stand 11.103

PatentGoot

Polytech Kunststoffen reageert consequent op de wensen vanuit de markt en de hierbij aansluitende innovatie en productontwikkeling. Zo ontstonden bijvoorbeeld de boeidelen op maat. Doordat de productie van boeidelen en daklijsten volledig in eigen hand is, levert Polytech voor zo goed als elke maat een boeideel. Dit werkt efficiënter: zowel qua afvalverwerking op de bouwplaats als qua inkoop. Ook de combinatiegoot is een belangrijke nieuwe productserie die een compleet eigen stijl tegen een scherpe prijs biedt. Binnen deze productgroep worden bestaande gootstijlen, van klassiek tot modern, gecombineerd tot een lijn voor de hemelwaterafvoer. PatentGoot levert tevens kunststof materialen voor dakkapellen.

Stand 11.101

Sempergreen

Onder de naam Sempergreen ® Vertical Systems introduceert Sempergreen ®, bekend van de vegetatiematten voor groene daken, twee modulaire producten voor de toepassing van verticaal groen. Beide producten zijn breed toepasbaar op gevels, geluidsschermen en afscheidingen of als verticale binnentuin.

Het gepatenteerde Sempergreen® Flexipanel 60-50 is het meest flexibele systeem op de markt. De voorbegroeide panelen van 60 x 50 cm kunnen gemakkelijk op vrijwel elke muur worden gemonteerd. De speciale beplanting groeit op zowel zon- als schaduwplaatsen.
Het Sempergreen® Framepanel 200-60 is speciaal ontworpen voor geluidsschermen en erfafscheidingen maar kan ook als een op zichzelf staande groene afscheiding worden toegepast. Elk paneel wordt beplant met verschillende (bloeiende) plantsoorten.

Stand 11.228

Uzimet

Uzimet is een milieubewuste en innovatieve onderneming die oud lood, via een raffinageproces, verwerkt tot nieuw bladlood voor o.a. de bouw. Bladlood kent als toepassing van bouwmateriaal vele voordelen: Het is waterdicht en UV-bestendig; duurzaam en volledig recyclebaar; zwaar en toch flexibel en qua milieuprestatie is het beter dan alternatieve waterkerende materialen. En dat allemaal op basis van schroot en oud lood. Lood blijft een perfect te recyclen materiaal. Nagenoeg niets gaat verloren in deze vrijwel gesloten cyclus: Lood is 100% recyclebaar en heeft een inzamelingsgraad van 95%.

De milieuprestatie van bladlood is dan ook duidelijk beter dan ‘alternatieve’ materialen die als waterkerende aansluiting in de bouw worden gebruikt. Zo blijkt uit een Levens Cyclus Analyse door TNO.

Stand 11.301 + Duurzaamheidspaviljoen

VEBIDAK

Branchevereniging VEBIDAK zal tijdens de BouwRAI 2010 de meerwaarde van haar lidbedrijven en de veelzijdige dienstverlening van de afdeling Technische Zaken onder de aandacht brengen.

In haar stand presenteert VEBIDAK het Op ’t dak boekje 2010. En als ambassadeur voor de platte dakenbranche voor de meerjarige energiebesparingscampagne Meer met Minder zal VEBIDAK tijdens de BouwRAI 2010 aandacht schenken aan de voordelen van extra dakisolatie. Daarnaast zal de dvd ‘VEBIDAK-bedrijven: thuis op daken’ tijdens de beurs doorlopend worden getoond.

Kennis over daken en dakbedekking is onontbeerlijk. De afdeling Technische Zaken geeft onafhankelijke technische adviezen op het gebied van ontwerp- en uitvoeringsrichtlijnen en in de praktijk toegepaste dakconstructies. Maar ook dak-RI&E’s behoren tot het werkgebied.

Stand 11.119

 

Velux

Om de uitdaging van het energieverbruik van bestaande huizen aan te gaan, is een nieuw modulair renovatieconcept ontwikkeld. Met de Solar Prism kunnen bestaande gebouwen met een plat en flauw hellend dak op een duurzame manier worden gerenoveerd. Solar Prism is het resultaat van gezamenlijke duurzame inspanningen van een aantal marktpartijen, waaronder Velux, die verschillende technologieën combineert. Door het Active House ontwerp ontstaat bij de opbouw een balans tussen energieontwerp, binnenklimaat met natuurlijke ventilatie, daglicht, warmte recyclende achtergrondventilatie en het opwekken van duurzame energie uit de omgeving, waarbij het wooncomfort en de gezondheid van de bewoners centraal staat.

Tijdens Building Holland wordt de Solar Prism voor het eerst in Nederland getoond op het Duurzaamheidspaviljoen in hal 8. Op 15 april om 13:15 uur wordt daar tevens een workshop gegeven over de toepassingsmogelijkheden van het renovatieproject door een van de initiators uit Denemarken. Velux wil de Solar Prism ook in Nederland initiëren en zoekt daarom voor dit concept een pilot project. Marktpartijen die interesse hebben in een kosteloze toepassing van dit concept, zijn van harte welkom op het Duurzaamheidpaviljoen om hun wensen kenbaar te maken.

Stand 11.502