Zoeken

Roofs 2010-04-34 Nieuwslijn

AGENDA

13-15 april 2010: BouwRAI 2010. RAI Amsterdam. Info: www.bouwrai.nl

14-15 april 2010: Safety&Fashion@Work. Ahoy’ Rotterdam. Info: www.safetyandfashionatwork.nl

27 april 2010: Nationale Isolatiedag. NOA Afbouwcentrum te Veenendaal. Info: www.nationaleisolatiedag.nl

28-29 mei 2010: 14th International Passive House Conference. Congress Center Dresden (D). Info: www.passivhaustagung.de

Tweede druk Mombers Dakpannengids verschenen

Het Nederlands Dakpannenmuseum heeft in samenwerking met Mandate Publishers de tweede druk van de Mombers Dakpannengids uitgebracht. Dit naar aanleiding van de nog steeds grote vraag naar de eerste druk uit 2000. In zijn inleiding stelt auteur Huub Mombers dat het merkwaardig is dat over het andere grofkeramische product de baksteen en wandtegel al diverse boeken zijn volgeschreven en men tevergeefs op zoek moet naar publicaties en afbeeldingen als het de dakpan betreft. Daarom mogen we dus stellen dat deze Dakpannengids in een behoefte voorziet.

De Mombers Dakpannengids biedt een zo volledig mogelijk beeld van de meest uiteenlopende keramische dakpannen, betondakpannen en bijzondere dakpannen die ons daklandschap kent. Het boek is rijk geïllustreerd en bevat op een overzichtelijke manier zeer veel informatie over de beschreven dakpannen (technische gegevens, verspreidingsgebied, fabricageperiode, etc.). Ten opzichte van de succesvolle eerste druk is de gids verder uitgebreid en aangevuld. De Mombers Dakpannengids is voor 25 euro incl. BTW te bestellen bij Mandate Publishers: info@mandate.nl of telefoon 0251-320500.

Plaatje omslag plaatsen

Uitspraak rechter inzake Safeway-Kedge

De rechter heeft 10 maart uitspraak gedaan in de zaak die Safeway heeft aangespannen tegen Kedge na beschuldiging van Kedge als zou Safeway inbreuk plegen op het octrooi van Kedge.
Zowel het anker van Kedge als van Safeway worden op de dakbedekking geplakt of gelast. Aanleiding voor Kedge te veronderstellen dat daarmee het octrooi geschonden zou worden maar de rechter oordeelde anders. De werking van de Kedge wijkt significant af van die van de Safeway, in casu het verschil tussen een puntbelasting en een lineaire belasting. Kedge is niet alleen in het ongelijk gesteld maar tevens veroordeeld tot de proceskosten als ook de advocaatkosten van Safeway, in totaal meer dan € 100.000,--

De zaak Safeway-Kedge mag niet verward worden met de zaak die Kedge voert tegen Latchways. Die kwestie spitst zich toe op de vraag aan welke eisen een dakanker moet voldoen. Volgens Kedge is de richtlijn bouwproducten van toepassing en is er geen verplichte test. Latchways betoogt dat het anker een persoonlijk beschermingsmiddel is en aan de eisen van EN 795 moet voldoen. Naar verwachting doet het Euopese hof in deze zaak volgende maand uitspraak.

Voor Safeway doet deze uitspraak niet ter zake, het anker voldoet aan alle eisen, zowel als bouwproduct als ook aan EN 795.

PERSONALIA

Rockwool Benelux

Met ingang van 1 maart j.l. vervult Ron Moes de functie van Directeur Marketing & Sales van Rockwool Benelux. In zijn nieuwe functie is hij verantwoordelijk voor de marketing en verkoop van energie-efficiënte en brandveilige producten en diensten voor de bouwsector. Ron Moes volgt Roel Cals op, die zijn loopbaan buiten Rockwool voortzet.

Met foto

VEBIDAK

Onlangs is Sara Vermeltfoort aangetreden bij VEBIDAK in de functie van stafmedewerker/ledenadviseur. Eerder is zij werkzaam geweest bij twee brancheorganisaties, te weten Koninklijk Nederlands Vervoer en Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners. Zij beschikt over ruime ervaring op – onder meer – het gebied van arbeidsvoorwaarden en projectbegeleiding.

EINDE PERSONALIA

Nederlandse Isolatie Industrie (NII) wil scherpere normering

Met de nieuwe verkiezingen voor de deur, breekt de Nederlandse Isolatie Industrie (NII) een lans voor robuustere energiebesparende maatregelen. De NII verzoekt de politiek om nog eens kritisch te kijken naar het nieuwe Bouwbesluit van VROM. Onderdeel van het besluit is een verhoging van de minimale Rc-waarde van 2,5 naar 3,5. Dick Tommel, de nieuwe voorzitter van de NII, noemt de verhoging een stap in de goede richting. Maar hij benadrukt dat ingrijpender maatregelen nodig zijn, om aan de steeds scherpere EPC-eisen te voldoen. De NII mikt op een verhoging van de Rc-waarde naar tenminste 5,0. Tommel zegt te hopen op snelle vervolgstappen.