Zoeken

Roofs 2010-05-03 Kwaliteit door inspecteren of opleveren?

Bij een dakproject van enige omvang komt een scala aan inspecteurs op bezoek om [vul maar in] te controleren op allerlei gemiddeld genomen kwantitatieve aspecten.

Dat de voorman van de dakaannemer zich afvraagt wat deze inspecties bijdragen tot de kwaliteit van zijn of haar werk, is niet verbazingwekkend. Terecht is er enige scepsis bij de voorman en de dakdekkers op de werkvloer over de huidige, uitsluitend op controle van regeltjes geënte, inspectiemethodiek.

Wie heeft er “uiteindelijk” of juist “specifiek” direct voordeel bij het uitvoeren van deze inspecties tijdens de uitvoering van dakwerkzaamheden? Dit blijkt geen eenvoudige vraag om te beantwoorden.

De verschillende partijen die deze inspecties uitvoeren en/of inkopen, hebben afzonderlijke belangen. Men kan onderscheid maken tussen de certificerende instellingen die op “voorgeschreven” wijze moeten controleren of de spelregels van het betreffende keurmerk worden nageleefd, versus de stichtingen of bedrijven die dit vanuit marketing en/of commerciële motieven op hun “eigen” wijze doen.

Wat zegt inspectie over de kwaliteit en/of het respecteren van ontwerp, uitvoering en overige spelregels, indien een dergelijke inspectie gemiddeld genomen een momentopname is van - laat ik het ruim nemen - 90 minuten op een dakproject van bijvoorbeeld 4 weken (4x40x60) van totaal 9600 minuten?

Neem daarnaast het gegeven dat de overige 10 dakwerken van dezelfde dakaannemer niet bezocht worden, omdat met een selectieve steekproef volstaan mag worden - en het bijzondere gegeven dat de inspectie van tevoren bij de dakaannemer wordt aangekondigd.

Dit uitleggende aan een opdrachtgever wordt al snel geconcludeerd dat deze enkele aangekondigde (steekproef) inspectie tijdens de uitvoering onvoldoende is om ook maar enige zekerheid te verkrijgen over de kwaliteit van een dak en het presteren in de toekomst.

Kwaliteit is niet te bewaken met aangekondigde inspecties in 90 minuten, steekproefsgewijs verdeeld over 10 projecten. Het is niet correct opdrachtgevers dit beeld inzake kwaliteit wél voor te houden. Het lijkt niet zinvol het huidige steekproefsgewijze uitvoeringscontrole gerelateerde systeem in deze vorm in stand te houden.

Het is eerst aan de opdrachtgevers en dakaannemers gezamenlijk vast te stellen hoe op transparante wijze kwaliteit moet worden gewaarborgd en geleverd zou kunnen worden.
Pas als de “norm” inzake de gewenste kwaliteit duidelijk en aantoonbaar bereikt wordt, kan er op een adequate wijze een economisch verantwoorde invulling gegeven worden aan de uitvoering van inspecties.

Het is op zichzelf begrijpelijk dat tijdens de uitvoering van dakwerkzaamheden niet ieder project dagelijks bezocht kan worden, maar doe het dan in ieder geval wel onaangekondigd, zolang er slechts steekproefsgewijs wordt geïnspecteerd.

De kwaliteit van de daken zou naar mijn verwachting beter tot stand kunnen komen, en worden bewaakt, als naast de steekproefsgewijze uitvoeringsinspectie ieder dakproject door (‘project’- en ‘dakaannemer’-) onafhankelijke deskundigen zou worden opgeleverd.

De praktijk bevestigt dat een goede oplevering inzicht geeft over de kwaliteit en duurzame waterdichtheid - en het daaraan gerelateerde onderhoud om deze in stand te houden.

Nic-Jan Bruins