Zoeken

Roofs 2010-05-30 DuboKeur voor luchtreinigende dakpan

Tijdens Building Holland ontving Harold Kock van Nelskamp op 14 april 2010 uit handen van directeur Michiel Haas van NIBE (Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie) het DuboKeur. De luchtreinigende betondakpan is door het NIBE beoordeeld als een van de beste dubokeuzes. Kock gaf het certificaat symbolisch door aan Ebbo Storm van Leeuwen van woningcorporatie AWS Beter Wonen uit Almelo.

De ClimaLife is een betondakpan die is voorzien van een toplaag met titaniumdioxide in de micromortel. Deze oppervlaktelaag wordt fotokatalytisch door het UV-licht, vergelijkbaar met de fotosynthese van boombladeren. Hiermee zet de dakpan de stikstofoxide (NOx) die het oppervlak van de dakpan nadert om in o.a. NO3- (nitraatmoleculen). Op deze manier heeft de dakpan een luchtreinigende werking. De onschadelijke deeltjes blijven achter op het panoppervlak en worden d.m.v. het hemelwater weer afgespoeld. Het Instituut voor Technische Chemie in Hannover stelt dat bij 2000 zonuren per jaar en een met deze dakpan ingedekt dakoppervlak van 100 m² 334 gram stikstofoxide wordt geneutraliseerd. Zie voor meer informatie onze eerdere berichtgeving in Roofs 2008-5 en 2009-8.

Om deze eigenschappen met de Nederlandse markt te communiceren, heeft Nelskamp er werk van gemaakt om het DuboKeur op deze dakpan te verkrijgen. Het NIBE heeft op basis van de reeds bestaande onderzoeksrapporten (van o.a. het Milieu-Instituut in Freiburg) besloten het product in te delen in duurzaamheidscategorie 1. Dit betekent dat het NIBE de dakpan aanraadt als een van de beste dubokeuzes.

Betonpannen scoren bij het instituut sowieso hoog, omdat bij de productie van deze pannen slechts weinig CO2 vrijkomt. De luchtreinigende kwaliteit geldt dus als een extra pluspunt. Bovendien geeft het NIBE (ook op basis van eerdere onderzoeken) aan dat de dakpan gedurende een periode van 75 jaar functioneel blijft, bij toepassing op een dakhelling steiler dan 40 graden. Dit is vastgesteld op basis van 1 m² op basis van de productsamenstelling.
De lange levensduur, gecombineerd met de relatief milieuvriendelijke productie en de gunstige effecten op de luchtkwaliteit hebben geresulteerd in dit voor de fabrikant positieve resultaat.

De Almelose woningstichting Beter Wonen was in 2008 de eerste die een pilotproject met de pan uitvoerde en heeft inmiddels aangekondigd meerdere projecten met de ClimaLife uit te zullen voeren. Storm van Leeuwen vertelt dat de woningstichting al langere tijd op zoek was naar manieren om milieuvriendelijker te bouwen. Toen hij tijdens het Innovatieplatform Twente kennis maakte met de nieuwe dakpan, was hij direct enthousiast. Voor de nieuwbouw van de woningstichting (900 m² dakoppervlak) waren oorspronkelijk andere dakpannen voorzien, maar dit werd op het laatste moment gewijzigd in de ClimaLife. “Toepassing van deze pan is de meest eenvoudige manier om bij te dragen aan een schoner milieu,” aldus Storm van Leeuwen. “Er moeten hoe dan ook dakpannen op het dak worden aangebracht. Waarom zouden we dan geen luchtreinigende dakpannen toepassen?” Prijstechnisch zit de ClimaLife wat hoger dan een normale betondakpan, maar wat lager dan een keramische pan. De uitreiking vond plaats op het SVE-paviljoen op Building Holland.