Zoeken

Roofs 2010-06-24 Veiligheid van begin tot eind

Leveranciers van valbeveiligingssystemen dragen een grote verantwoordelijkheid. Wie ervoor wil zorgen dat de gebruiker inderdaad onder geen enkele omstandigheid kan vallen, zal moeten innoveren op het gebied van functionaliteit en gebruiksvriendelijkheid. Leverancier Antival uit Dronten heeft inmiddels een breed assortiment waarbij grote aandacht is besteed aan de gebruiksvriendelijkheid van de systemen.

Directeur Pascal van Zeist geeft aan dat het bewustzijn op het gebied van veiligheid steeds groter wordt. Het is alleen wel zaak dat hier op een juiste manier invulling aan wordt gegeven. “Ons doel is te voorkomen dat mensen tijdens de uitoefening van hun beroep naar beneden vallen,” aldus Van Zeist. “Onze bedrijfsfilosofie is er dan ook op gericht valbeveiligingssystemen te leveren die niet alleen begrijpelijk, maar ook gebruiksvriendelijk en economisch haalbaar zijn.” Van Zeist richtte het bedrijf in 2007 op en inmiddels is het bedrijf dealer van Skylotec, importeur van MAS (allebei Duitse fabrikanten van persoonlijke beschermingsmiddelen) en leverancier van de Highsafe valbeveiligingingssystemen. Tevens kan het bedrijf de (dak-)risicoinventarisatie opstellen. Die worden vervaardigd door aan het bedrijf gelieerde veiligheidskundigen. De veiligheid is daarmee volgens van Zeist op projectbasis van begin tot eind zeker gesteld.

“Geen enkel project is standaard,” aldus van Zeist. “Daarom moet per situatie bekeken worden welke oplossing de veiligheid het beste borgt. Wij werken het liefst met onafhankelijke externe veiligheidskundigen die systeemonafhankelijk hun advies uitbrengen. Met behulp van onze eigen veiligheidskundigen gaan wij vervolgens kijken hoe de veiligheid het beste is in te vullen met ons assortiment. Daarbij moet zoveel mogelijk worden uitgegaan van standaard oplossingen, zodat er de minste kans bestaat dat de valbeveiligingsmiddelen op een verkeerde manier worden gebruikt. Een logboek en alle benodigde certificaten behoren tot onze standaard levering. Vaak is het noodzakelijk dat voor de ingebruikname van de veiligheidssystemen een training aan zowel de gebouwbeheerder als de gebruiker van het systeem wordt gegeven. Tevens verzorgen wij desgewenst de periodieke keuring van de systemen. Overigens beproeven wij standaard de door ons aangebrachte systemen d.m.v. een trekproef.”

Om de valveiligheid van begin tot eind te kunnen regelen, biedt het bedrijf een breed assortiment aan. Hieronder een kort overzicht.

Dakrandbeveiliging

Wat betreft de collectieve beveiliging biedt het bedrijf de aluminium High Barial dakrandbeveiliging voor het platte dak. Deze is leverbaar als een vaste constructie, of in een permanente, inklapbare uitvoering. Hierdoor is het hekwerk vanaf het maaiveld niet te zien, zodat het geen inbreuk doet op de architectonische uitstraling van het pand. Tevens is het hekwerk leverbaar als tijdelijk hekwerk met contragewichten.

Ankersystemen

Speerpunt in het assortiment ankerpunten zijn de Highsafe ankers. Deze zijn op de meest uiteenlopende ondergronden toepasbaar (staal, beton en/of hout). De Highsafe X is zodanig geconstrueerd dat wanneer een val moet worden opgevangen, het systeem door het buigmoment in de staaf de vrijgekomen kracht opvangt. Hierdoor wordt het lichaam van het slachtoffer ontzien. Bovendien is in één oogopslag zichtbaar of het systeem nog voldoet of niet. Als de staaf scheef staat, is hij belast geweest en moet het anker vervangen worden. Hiervoor levert men bij alle systemen een logboek en instructies over hoe in voorkomende gevallen gehandeld dient te worden. Het systeem is bovendien universeel inzetbaar omdat het leverbaar is in diverse lengtes. De ankers zijn tevens te gebruiken in een kabelsysteem (voor maximaal vier personen).

Het Highsafe HSS rail is een systeem met een verplaatsbaar borgingspunt aan een stationaire geleiderail (geschikt voor maximaal zes personen). Het borgingspunt kan de bevestigingselementen zonder problemen passeren. De lengte van het systeem kent in principe geen beperkingen; ook kunnen met dit systeem de meest uiteenlopende bochten worden gemaakt, wat het geschikt maakt voor toepassing op architectonische daken. Ook heeft men borgingspunten met een contragewicht in het assortiment, de Vario en HSeG 250. Voordeel van deze systemen is dat de dakbedekking niet doorboord hoeft te worden.

Hellende daken

Voor het hellende dak heeft men een speciale dakhaak ontwikkeld, bedoeld als borgingspunt voor maximaal twee personen: de AV-02 Hellenddakhaak. Bij normale dakhaken mag men de haak niet in tegengestelde richting belasten (bijvoorbeeld bij het klimmen over de nok). Deze dakhaak voldoet echter ook aan de eisen van belasting in tegengestelde richting.

Voor daken met profielplaten van aluminium, zink, koper of staal (met felsranden van maximaal 620 mm) heeft men het HSH- en het HSY-systeem. Deze borgingspunten worden op de felsranden van het dakprofiel geklemd. De profielen zijn aangepast op de contouren van de felsranden van het dak. Na bevestiging op de felsrand worden beide profielhelften van de klemmen met behulp van twee schroeven met zelfborgende moeren op elkaar vastgeschroefd. Het HSH-systeem draagt de krachten af via de bevestiging, het HSY-systeem via een middenbeugel. Antival raadt aan bij gebruik van dit systeem met een zo strak mogelijke lijn te werken om zo min mogelijk krachten te laten afdragen door de ankers zelf.

Verticale veiligheid

Voor de verticale beklimming van panden langs de buitenkant, en bijvoorbeeld masten, heeft het bedrijf een noviteit: de Highstep. Dit is een gepatenteerd railsysteem dat zowel geschikt is voor de beklimming met behulp van een lift, als met een mechanisch te verplaatsen systeem, de zogeheten Easy Steps. Het aluminium railsysteem is zo sterk dat slechts enkele bevestigingspunten aan het object benodigd zijn. Op de Easy Steps is de gebruiker geborgd aan zijn voeten en zijn middel. Door in de voetstukken te staan en de voeten naar boven te bewegen, wordt het systeem (met de gebruiker erop) via de rail naar boven toe bewogen: bij elke stap klemt het zich aan het railsysteem. Zo klimt men eenvoudig en veilig naar boven en beneden.

Het overige assortiment bestaat uit o.a. kooiladders, borgingspunten voor één persoon, valstopapparaten, veiligheidsharnassen en beveiligingssystemen voor lichtkoepels en vensters. Nieuw aan de harnassen van MAS is de kleur. Die waren roze, maar zijn nu rood omdat dit een betere signaalfunctie heeft en bouwvakkers bovendien niet graag in roze lopen (waardoor een extra drempel voor het gebruik van het systeem werd opgeworpen). Antival blijft intensief in contact met de markt en de fabrikanten om de nodige innovaties door te kunnen blijven voeren. Per eind mei staat de nieuwe website van Antival online.