Zoeken

Roofs 2010-06-29 De hele dakenbranche in één boekje

Onlangs verscheen de nieuwe, geactualiseerde uitgave van het Roofs Handboek voor de dakenbranche. Het gaat hier om een speciale uitgave van het vakblad Roofs, waarin een volledig overzicht wordt gegeven van alle in de dakenmarkt opererende producenten, leveranciers, instellingen, inkooporganisaties, brancheverenigingen, onafhankelijke dakadviesbureaus, etc. Dit handboek wordt jaarlijks uitgegeven en gratis binnen de branche verspreid. De editie van 2010 is de zeventiende editie van het Handboek.

In het Roofs Handboek voor de dakenbranche 2010 zijn alle organisaties overzichtelijk op alfabet samengebracht en in categorieën gerubriceerd. Bij alle organisaties zijn niet alleen de volledige adresgegevens vermeld (bezoekadres, postadres, telefoonnummers, faxnummer, web- en mailadres, en de relevante contactpersonen), maar ook wordt in trefwoorden de activiteit van de betreffende organisatie, en, indien van toepassing, de door het bedrijf geleverde product(groep)en vermeld.

Via diverse zoekwegen (men kan zoeken op leverancier, product of merk) vindt men met dit Handboek vrijwel altijd het bedrijf of het product men zocht. Het zoeken wordt nog verder vergemakkelijkt door een productgroepenindex op alfabetische volgorde. Al zeventien jaar bewijst het Handboek op deze manier haar waarde voor de dakenbranche. Alle gegevens uit het Handboek zijn overigens ook te raadplegen op het internet, via www.dakweb.nl/benelux. Aanvullend vindt men op de site op www.dakweb.nl/dakdekkers een overzicht van alle dakdekkers en loodgieters, per regio en met vermelding van hun specialisatie. De gegevens op de site worden voortdurend bijgewerkt, zodat men altijd is voorzien van de meest actuele gegevens.

In het Handboek is, naast de diverse registers met de overzichten van de producenten en leveranciers in de dakenbranche, bovendien een afkortingenlijst opgenomen. Wie wil weten waar bijvoorbeeld de afkorting EPDM voor staat, kan dit eenvoudig opzoeken: Ethyleen Propyleen DiëenterpolyMeer. Zo zijn er vele (product)afkortingen op alfabet te vinden.

Deze nieuwe editie van het Roofs Handboek voor de dakenbranche heeft een frisse vormgeving, mede door de kleurige logo’s die ervoor zorgen dat sommige bedrijven er tijdens het bladeren duidelijk uitspringen. Heel vervelend is daarom dat door een drukfout twee pagina’s zijn weggevallen, namelijk pagina 26 en pagina 64. De uitgever betreurt deze omissie. In dit nummer van Roofs zullen de betreffende twee pagina’s alsnog worden afgedrukt, op een zodanige manier dat ze eenvoudig kunnen worden uitgeknipt en op de juiste plek in het Handboek kunnen worden geplakt.

Bedrijven en organisaties die niet in het Handboek zijn vermeld, maar die menen daar eveneens voor in aanmerking te komen, kunnen zich melden bij uitgever Mandate Publishers via info@mandate.nl.

Akersloot: Mandate Publishers, 2010.

Luijtgaarden Pannenboekje

Luijtgaarden, al ruim 100 jaar het handelshuis voor het hellende dak, bracht onlangs in samenwerking met het Dakpannenmuseum het Pannenboekje uit. Het boekje is bedoeld als hulpmiddel bij de zoektocht naar de beschikbaarheid en verwerking van de diverse dakpanmodellen.

Standaarbuiten: Luijtgaarden bv, 2010.

Veiligheids Zakboekje 2010

Het Veiligheids Zakboekje is ook dit jaar weer volledig geactualiseerd en bevat honderden tips, voorschriften en checklists. Een praktisch zakboek dat het voor iedereen mogelijk maakt om  (on-)veilige werksituaties snel en correct te beoordelen. Op de nieuwe cd-rom Veiligheid zijn de checklists uit het boekje toegevoegd op A4-formaat zodat u deze gemakkelijk kunt printen en meenemen bij veiligheidsinspecties.

Doetinchem: Reed Business bv, 2010. Het Veiligheids Zakboekje 2010 (ISBN 978 90 6228 771 0), de cd-rom Veiligheid (ISBN 978 90 6228 772 7) en de combinatie van het boek en de cd-rom (ISBN 978 90 6228 781 9) zijn ook verkrijgbaar in de erkende boekhandel.

Handboek daken

De 54ste aanvulling van het Handboek Daken bestaat uit de volgende hoofdstukken:

A 2600            Vakbladen
A 5340            CE-markering
B 10000          Praktijkbladen
C 4000            Dakisolatiematerialen
D 2010            Parkeerdaken algemeen
D 2020            Bescherm- en scheidingslagen
D 2030            Drainagelagen
D 2040            Dragende lagen en beddingen
D 7400            Details PV-elementen

Den Haag: SDU Uitgevers, 2010.

Polytechnisch Zakboek

De 52e editie van het Polytechnisch Zakboek van Reed Business bv is verschenen, alle onderwerpen zijn volledig aangepast aan de Eurocode systematiek. Daarnaast is er nieuwe informatie toegevoegd over o.a. impregneren, trillingsisolatie, wrijving, isolatie en smering. Door het grotere formaat zijn figuren en tabellen in de 52e editie eenvoudiger af te lezen.

Doetinchem: Reed Business bv, 2010.