Zoeken

Roofs 2010-07-16 Mini-groendaken op ventilatieroosters

Woningstichting Nijkerk (WSN) heeft een fraaie daktuin gerealiseerd op het dak van de parkeergarage van het appartementencomplex aan de Oranjelaan in Nijkerk. Inmiddels zijn ook de negen ventilatieroosters, bedoeld voor de ontluchting van de onderliggende parkeergarage, uitgevoerd als groendak.

Het gebouw werd enkele jaren geleden gebouwd en voorzien van een fraaie daktuin met daarin negen ventilatiegaten van ongeveer 24 m² per stuk. Al snel werd duidelijk dat er iets aan de ventilatieroosters moest gebeuren. De openingen zorgden voor wateroverlast in de parkeergarage en moesten dus afgesloten worden. De bewoners van de aangrenzende appartementen kijken uit op de daktuin en de roosters. Bij het afsluiten van de roosters wilde de woningstichting dan ook geen afbreuk doen aan de uitstraling van de daktuin als geheel. Vandaar dat besloten werd de ventilatieroosters eveneens als (mini-)groendaken uit te voeren.

Om de beste werkwijze te bepalen, schakelde WSN de plaatselijke dakdekker Van Dasselaar B.V. in. In samenspraak met leverancier Nebiprofa B.V., bij monde van rayonmanager Jurrian Hilberts, werd geadviseerd de roosters aan de bovenkant dicht te maken en daar bovenop een groenpakket aan te brengen. De leverancier heeft hier het IKO Green groendaksysteem voor in het assortiment. “Samenwerking tussen de verschillende marktpartijen resulteert in een bijzondere toepassing van een bekend en beproefd systeem,” aldus Jurrian Hilberts.

De ventilatieroosters zijn vervolgens dicht gemaakt met behulp van een betonplex plaat. Onder de zinken deklijsten heeft men extra ruimte opengelaten om zo de benodigde ventilatie ten behoeve van de natuurlijke afvoer van benzinedampen e.d. te behalen. Om dit op een goede manier te regelen, heeft WSN door een constructeurbureau berekeningen laten uitvoeren.

Groendak systeem

Nebiprofa B.V. heeft diverse duurzame daksystemen die onder de groep ‘sustainable roof engineering’ op de Nederlandse markt worden aangebracht. Het betreft IKO Reflect (hitte reflectie daken), IKO Enertherm (nieuwste generatie PIR-isolatie), IKO Solar (photovoltaische daksystemen) en het IKO Green groendaksysteem. De fabrikant biedt het IKO Green systeem in drie varianten: voor extensieve en intensieve begroeide daken en voor multifunctionele daken. In het geval van de parkeergarage in Nijkerk is gekozen voor het systeem van extensieve dakbegroeiing. Deze wordt afgewerkt door een vegetatiemat met een begroeiing met sedum, mossen, siergrassen en kruiden.

Als dampremmende laag werd op de betonplex plaat de Profatec Base aangebracht. Hier bovenop kwam de bitumineuze wortelwerende dakbedekking Profatec prevENT FLL green. Deze dakbedekking is speciaal ontwikkeld voor toepassing onder tuindaken. Het gaat hier om een elastomeer gemodificeerde wortelwerende dakbaan die door een trilaminaat polyester-composiet inlage sterk en stabiel is. De dakbedekking wordt volledig gebrand aangebracht. Hier bovenop werd een drainagelaag aangebracht, waar 60 mm substraat bovenop werd gelegd. Het geheel werd zoals gezegd afgewerkt met een sedum vegetatiemat. De vegetatievrije-zone is voorzien van een grindlaag, deze werd middels een scheidingsstrip gescheiden van de sedummat.

Tevreden

Voor dakdekker Jan van Dasselaar was het werken met dit systeem nieuw. Hij geeft echter aan dat het systeem probleemloos was aan te brengen. “Voor een ervaren dakdekker is dit geen moeilijk systeem om mee te werken. Bovendien bood de leverancier intensieve begeleiding en advies. Het IKO Green systeem is eenvoudig aangebracht, in een relatief korte periode.”

“Voor ons is belangrijk dat de roosters op een esthetisch fraaie manier zouden worden dichtgemaakt,” vertelt projectleider Kees de Ruiter van Woningstichting Nijkerk. “De daktuin is zeer bepalend voor de uitstraling van het pand. Wij zijn zeer tevreden met het resultaat. Bijkomend voordeel is dat het tuindak een gunstig effect heeft op de omgeving. Bijen en hommels hadden de mini-groendaken al direct gevonden. Met de negen mini-groendaken werd zodoende het uiterlijk van het totale groendak aanzienlijk verfraaid en blijft de ventilatie van de onderliggende parkeergarage gehandhaafd.”

Begin kader

Groenpakket op ventilatieroosters parkeergarage Oranjelaan te Nijkerk

Opdrachtgever: Woningstichting Nijkerk
Dakdekker: Van Dasselaar bv te Nijkerk
Leverancier: Nebiprofa B.V. te Moerdijk

Einde kader