Zoeken

Roofs 2010-08-14 Schiphol pakt luchtvervuiling aan met Noxite dak

Schiphol heeft onlangs als eerste bedrijf van Nederland de beschikking gekregen over een Noxite dak van Icopal. De nieuwe dakbedekking zuivert de lucht van giftige NOx-deeltjes die schadelijk zijn voor mens en milieu.

Na proeven op laboratoriumschaal en op kleine daken toonde Schiphol begin dit jaar belangstelling voor een grote proef met de Noxite dakbedekking. Namens Icopal legde Zaanstad Dakwerken deze dakbedekking op het Transview-gebouw van de nationale luchthaven. Volgens Marten Kapper, projectleider bij Schiphol Real Estate, past Noxite goed in het duurzame beleid dat Schiphol voert. “Als groene luchthaven kijken we graag naar nieuwe mogelijkheden om milieuvervuiling tegen te gaan. Het past ook binnen ons streven om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. De ervaringen met het nieuwe product zijn tot nu toe zeer positief.”

Dakbedekking

Het gaat hier om een dakbedekking met een leislag van Noxite. Bij Noxite worden minerale korrels omhuld met Anatase (titaniumdioxide), wat schadelijke NOx deeltjes afvangt. NOx deeltjes zijn stikstofoxiden die als restproduct vrijkomen bij de verbranding van fossiele brandstoffen door huishoudens, verkeer en industrie. Het is één van de zes broeikasgassen, een belangrijke reden voor het ontstaan van zure regen, fijn stof, ozon en smog, en het lijkt bovendien een rol te spelen bij het ontstaan van luchtwegproblemen, zoals astma.

Noxite is een minerale korrel gecoat met titaandioxide, een katalysator die - in combinatie met zonlicht - ervoor zorgt dat vervuilende stoffen zoals NOx worden omgezet in onschadelijke restproducten (nitraten) die door de regen wordt weggespoeld. Het luchtreinigende effect dat hierdoor ontstaat, blijft gedurende de gehele levensduur van het dakmembraan intact. Volgens TNO kan een Noxite dak van 1.000 m²  elk jaar 52 miljoen m³ vervuilde lucht volledig zuiveren.

De nieuwe dakbedekking is opgebouwd uit het Bielso membraan; een bitumineuze dakbedekking afgedekt met een beschermlaag van titaniumdioxide. Noxite is geschikt voor alle soorten dakconstructies en –toepassingen; plat en hellend, nieuwbouw en renovatie. Het product kan makkelijk machinaal worden aangebracht. Vanwege het gebruik van gerecyclede bitumen wordt er ook veel CO2 bespaart tijdens de productie van Noxite.

De verwerking van deze rol is als die van elke andere brandrol. Tijdens het branden moet er wel op gelet worden dat de vlam van de brander niet op de Anatase komt; dit zal bij een goede dakdekker ook niet gebeuren. De Anatase wordt dan beschadigd en functioneert niet meer. Men kan dit oplossen d.m.v. overlappen en met hete lucht lassen.

Onderzoek

Als het TNO-onderzoek naar de werking van het dak positief uitvalt, overweegt Schiphol om Noxite op meer daken toe te passen. De nieuwe dakbedekking is gemaakt van volledig recyclede oude bitumen en past ook daarmee goed in het duurzame beleid dat de luchthaven voert. Inmiddels hebben ook andere bedrijven en organisaties zoals het Ministerie van Economische Zaken belangstelling getoond voor het product.

TNO heeft zeer recent metingen verricht om te bepalen of het Transview-dak doet wat de fabrikant beloofd dat het moet doen. De eerste resultaten zijn positief. De belangrijkste conclusie is dat de gemeten hoeveelheden afgebroken NOx overeenkomen met de waarden die eerder uit het laboratoriumonderzoek kwamen (zie cijfers hierboven - red.). Medio september publiceert Icopal een officieel rapport over de proef. Kapper wacht dat document af voordat hij besluit om Noxite ook elders op Schiphol in te zetten. “Maar als de resultaten positief uitvallen, bestaat er een grote kans dat we Noxite op meer daken gaan toepassen.”

De voorlopige uitkomsten van de praktijkproef op het Transview dak in Schiphol leidde inmiddels wel al tot andere toepassingen. In Amsterdam wordt de dakbedekking gelegd op het 12.000 m² grote dak van De Nederlandsche Bank. Een dak op het Zernikepark, de universiteitscampus van Groningen, is gecoat met Icopal NOx-pasta. Dit is een watergedragen pasteuze coating op basis van dezelfde katalysator, namelijk titaniumdioxide.

Momenteel onderzoekt de fabrikant in samenwerking met een universiteit of ook de kerosine-afbraak gemeten kan worden die de dakbedekking bewerkstelligt. Volgens Frits Zandvoort, hoofd R&D van Icopal Benelux, is al bekend dat Noxite kerosine goed afbreekt. “Maar de meetmethode is nog in ontwikkeling.” Deze innovatie is één van de Eco-Activ oplossingen van Icopal. Onder deze naam brengt de fabrikant haar innovatieve, duurzame producten op de markt waarmee daken een positieve bijdrage kunnen leveren aan de milieu- en klimaatproblematiek.