Zoeken

Roofs 2010-09-03 Vers van de telex (of: Wat de krant nét niet haalde)

# # # # # # # # # # # #

Afgelopen maand heeft de Arbeidsinspectie na vele meldingen wegens onveilige situaties de werkzaamheden van dakdekkerbedrijf ZeBrA (Zet die Brander Aan) stilgelegd. Naar vermeld sloegen dakdekkers licht ontvlambare materialen op, op daken in de Sterrenwijk te Helmond - zonder dat zij of de Woningbouwvereniging de bewoners daarover hadden geïnformeerd. Bewoners van het Mieke Telkampplantsoen vroegen zich hardop af waarheen de weg zou gaan die zij zouden moeten gaan als deze gassen tot ontploffing kwamen. Bewoners uit de Willy Albertilaan durfden hun kind niet meer alleen te laten voor het geval de branders van ZeBrA vlam zouden vatten, zo vermeldden de rapporten van de Arbeidsinspectie.

Na overleg met de Burgemeester van Helmond en het beleggen van een Inloopavond in het jeugdhonk “The Fireplace” kon een week na het uitbreken van de paniek in de Sterrenwijk het werk worden herstart.  De directie van ZeBrA onderzoekt of ze tegen de (in hun ogen) stennismakers van de wijk een schadeclaim kunnen  indienen. De Woningbouwvereniging en de Arbeidsinspectie hebben inmiddels laten weten niet voor de kosten van ZeBrA aansprakelijk te zijn, aangezien de paniek in de Sterrenwijk zonder ingrijpen tot rellen had kunnen leiden.

# # # # # # # # # # # #

Na vele pogingen is de stekker uit de pilot “Laat het dak maar lekken” in Wateringen getrokken. Het waterbesparende dak dat op deze manier door ingenieurs van Waterlooplabo was bedacht bleek toch niet te functioneren.

Door het bewust zijn van en controleren op doorsijpelend vocht konden bewoners planten en vazen gelijkmatig met regenwater vullen. Op deze manier zou het bewateren van de planten en bloemen tot een minimum worden beperkt en werd zo op schoon en duur leidingwater bespaard. Bij het ontbreken van planten of verse snijbloemen bij de bewoners, kon men in de ogen van de ingenieurs altijd nog kiezen voor waterpartijen of de verkoop van het opgevangen regenwater. Maar toen bleek dat bewoners zonder planten in overmatige regentijden wel het water wilden opvangen, maar in waterarme tijden deze voor exorbitant hoge prijzen wilden verkopen, weigerden de plantenliefhebbers nog langer mee te werken aan deze experimentele bouw en eisten zij een waterdicht dak.

Vorige week is de vrede in de flat gesloten en zijn de mensen van Dakdekkerbedrijf Aldi (Altijd Dicht) gestart met het aanbrengen van een waterdicht dak met levenslange garantie van Aldi (de vierde bv in vijf jaar, volgens de KvK van Den Haag).

# # # # # # # # # # # #

Gisteren is bekend geworden dat vorige maand metselaar L. uit V. is opgepakt wegens seksuele intimidatie van de heer Quintus van Armetier, een dakdekker op een bouwplaats in de Achterhoek. L., een metselaar met een grote buik en dito bouwvakkers decolleté, maakte het leven van deze arme dakdekker zuur. Volgens eigen zeggen door steeds weer erotische opmerkingen te plaatsen over de grote (gas)paal van Quintus.

Hoewel dhr. van Armetier volgens zijn collega’s bekend staat om zijn gevoel voor humor, knakte er iets bij hem toen vorige maand L. tegen hem zei dat ook hij wel eens gebruik wilde maken van zijn paal en heupwiegend wegliep. Net nu Quintus zich na lang aandringen van  zijn vrouw had laten helpen.

In plaats van L.’s truffel af te vlammen en in zijn alom bekende bilspleet te steken, deed dakdekker Van Armetier wat iedere verstandige werknemer zou moeten doen. Hij stapte naar de Bond. In overleg met de vakbond BOBO uit de regio werd aangifte gedaan van deze onwelkome benaderingen van L.

Naast de arrestatie  van L. is er ook door de Arbeidsinspectie een onderzoek ingesteld naar het ARBO-beleid van de werkgever van L., het metselbedrijf StoP (Steen op Steen) en het landelijk opererende NMMB (Niet Mauwen Maar Bouwen) die als hoofdaannemer verantwoordelijk is voor het personeel en de sfeer op de bouwplaats. Op de burelen van de Arbeidsinspectie gaan op dit moment al geluiden op om de omgangsvormen op de bouwplaats als nieuw speerpunt voor het komende voorjaaroffensief  uit te roepen.

# # # # # # # # # # # #

Voor meer zin en onzin: lees de bladen.

Theo Wiekeraad

 N.B.: Alle namen in deze column zijn fictief. Overeenkomsten met personen, bedrijven en zaken in de werkelijkheid berusten op louter toeval.