Zoeken

Roofs 2010-09-11 Overname BDA: voorlopig verandert er niets

Op 25 augustus 2010 tekenden Kiwa en de BDA Groep een overnamecontract waarmee beide organisaties een vergaande samenwerking aangaan op het gebied van testen, certificatie en advies voor de bouwsector. Welke gevolgen heeft dit voor de activiteiten van BDA in de dakenbranche? Een gesprek met woordvoerder George Mentjox van Kiwa nv.

Doel van de samenwerking tussen Kiwa en de BDA Groep is om te komen tot een compleet kwaliteitszorgbedrijf voor alle geledingen in de bouw en toeleveranciers. Kiwa is immers actief in vrijwel alle marktsegmenten, waaronder de bouwsector – maar was dat nog niet op het dak. De activiteiten van BDA betekenen dus een aanvulling op de activiteiten van de certificatie-instelling. Andersom hoopt het dakadviesbureau te kunnen profiteren van de brede (internationale) kennis, know how en middelen van Kiwa. Op termijn zullen de activiteiten in de Kiwaportfolio worden geïntegreerd.

George Mentjox van Kiwa geeft aan dat BDA in ieder geval de eerstkomende tijd op de vertrouwde manier zal blijven functioneren onder leiding van het directieteam Johan Sanders, Nico Hendriks en Albert van den Hout. Ook de diverse andere activiteiten zullen volgens Mentjox op de oude voet en onder de vertrouwde naam worden voortgezet. Het BDA-merk blijft bestaan en de overname heeft geen gevolgen voor de contracten die met de diverse marktpartijen zijn gesloten.

Belangrijk in de overwegingen was dat de test- en certificatieactiviteiten strikt van elkaar gescheiden zouden blijven. Mentjox: “Een rijinstructeur kan immers niet tegelijk examinator zijn. De Raad van Accreditatie ziet er streng op toe dat dit ook inderdaad niet gebeurt.”

“Op onderdelen waar de activiteiten elkaar overlapten, worden de activiteiten binnen de Kiwa-organisatie geïntegreerd,” aldus Mentjox. “Het gaat hier bijvoorbeeld om testactiviteiten die wij al uitvoerden. De huidige testfaciliteiten in Gorinchem blijven overigens gewoon operationeel. Al het personeel blijft aan het werk. Wellicht zullen zij zelfs meer, en harder moeten werken omdat wij breder, en internationaal actief zijn en daarom ook een breder palet aan activiteiten in huis hebben.”

Ook de Nationale Dakendag zal op de oude manier en volgens dezelfde formule georganiseerd blijven worden. “Tenzij de markt aangeeft de dag graag anders ingevuld te willen zien, maar op dit moment zien wij geen reden om de formule te veranderen.”