Zoeken

Roofs 2010-09-14 Veranderende functies van hellende daken kans voor de branche!”

Per 1 mei is Bert de Ru (41) de nieuwe directeur verkoop van fabrikant voor producten voor het hellende dak Monier. Het bedrijf is al geruime tijde bezig met de ontwikkeling van producten die passen in Duurzaam Bouwen. Roofs interviewde De Ru over de huidige marktpositie van het bedrijf en de te volgen koers.

Ervaring in de dakenbranche heeft Bert de Ru opgedaan als regio manager sales, en later als business development manager bij fabrikant van EPS isolatieproducten Unidek. In zijn nieuwe functie volgt hij Harry Laumans op, die sinds het afscheid van Gary Lawrence, eind vorig jaar, fungeerde als interim directeur verkoop.

De Ru vertelt: “Toen mijn overstap in de markt bekend werd, kreeg ik van een relatie een sms’je: ‘Welkom in de wereld van de bouwmaterialen met emotie.’ In de regel heeft de klant inderdaad meer gevoel bij wat er op het dak ligt, dan bij wat eronder zit. Dat heeft puur te maken met de esthetische uitstraling van het product. Kijk bijvoorbeeld maar naar ons brede assortiment keramische dakpannen en de ontwikkelingen op het gebied van de betonnen dakpannen, Glazuron. Het milieu staat centraal in onze productontwikkeling. Niet als modegril, maar omdat dit vast verankerd is in de doelstellingen van onze onderneming. Monier is in Nederland marktleider op het gebied van het hellende dak; niet alleen op het gebied van dakpannen, maar ook van andere daksysteemcomponenten (onderdakfolies, toebehoren). Deze manier van werken past mij en levert volgens mij uitstekende kansen op in de markt voor de dakenbranche, hetgeen zeker nodig is in deze tijd dat het minder gaat met de economie.”

Milieuvriendelijke producten en systemen

Een van de innovaties op het gebied van milieuvriendelijkheid is de luchtreinigende dakpan Auranox, die geïntroduceerd zal worden. “Dit is een dakpan die stikstof bindt, en daarmee een bijdrage levert aan een verminderde hoeveelheid fijnstof in de lucht. Op zichzelf is dit niet nieuw. De methode is al eerder toegepast, zowel op dakpannen als ook in andere toepassingen. Het probleem dat wij tot nu toe tegenkwamen was dat de dakpannen door kalkuittreding na toepassing een witte waas krijgen. Een gebouweigenaar vindt dat niet prettig. Wij hebben ervoor gekozen om de ontwikkeling en de uiteindelijke introductie van de dakpan zorgvuldig voor te bereiden zodat onze klanten dit probleem niet zullen hebben. De Auranox dakpannen die wij gaan leveren zullen een fraaie uitstraling hebben die ook nog een hele tijd zal duren omdat de dakpan nog een extra usp zal hebben. De toevoeging van Titanium Dioxyde zorgt er namelijk ook voor dat de dakpan ongevoelig wordt voor vervuiling.”

Ook zal het bedrijf zich actief gaan bewegen op het gebied van systemen voor zonne-energie.
De Ru: “De toepassing van zonne-energie gaat doorgaans ten koste van de vierkante meters dakpannen, en dat is natuurlijk jammer. Maar er is behoefte aan zonne-energiesystemen die mooi geïntegreerd zijn, en ook daktechnisch voldoen aan de eisen die aan het hellende dak gesteld worden. En daar ligt nu ons specialisme: als wij ontwikkelingen doen, klopt dit allemaal. Dus als er dus toch zonne-energiesystemen gaan worden toegepast, dan natuurlijk het liefst onze systemen. We wachten op het juiste moment om hier mee de markt op te gaan. In Nederland is de markt voor deze systemen immers nog niet gunstig. Men is overtuigd van de urgentie van het toepassen van alternatieve energiebronnen, maar men is nog niet bereid hiervoor te betalen. Hopelijk zal de komende regering hiertoe de nodige maatregelen treffen.”

“En wat mij helemaal verraste bij dit bedrijf is dat wij zelfs bezig zijn met de isolerende schil van de woning of het woongebouw.  Een voorbeeld is een reflecterende folie de Spirtech Clima+ die voor verlaging van de temperatuur in de ruimte onder het dak zorgt in de zomermaanden, maar ook in de wintermaanden de isolerende eigenschappen van de toegepast isolatie van het dak versterkt. Een dubbele werking dus die energiebesparing en comfort oplevert. Ook besteden wij aandacht aan de luchtdichtheid van het dak, o.a. middels onze folies.”

“Daarnaast zijn wij heel trots op de ontwikkeling van de Vogelvide,” vervolgt De Ru. Deze dakvoetafwerking biedt met name huismussen een nestelgelegenheid onder de dakpannen. Door de toepassing van vogelschroten kunnen deze vogels niet meer onder de dakpannen nestelen. Dat is ook de bedoeling van het product, want vogelnesten en de daarmee samenhangende aantasting van het onderdak en het ongedierte wat erbij komt zijn niet goed voor de constructie maar ook niet voor de gezondheid van de bewoners. Aan de andere kant is deze bouwpraktijk, die door het Bouwbesluit in het leven is geroepen, er wel debet aan dat de populatie huismussen is teruggelopen. De Vogelvide, een afwerking aan de dakvoet, zorgt ervoor dat de huismus onder de eerste rij pannen kunnen nestelen, maar niet verder het dak op kunnen, zodat de constructie geen hinder van de vogels ondervindt. De Vogelbescherming heeft onlangs een checklist voor natuurvriendelijke maatregelen aan gebouwen uitgebracht, waarbij gebouweigenaren door een korte checklist van een A4’tje in te vullen kunnen zien hoe zij snel en eenvoudig hun gebouw milieuvriendelijker kunnen maken. Eén van de uitkomsten van de checklist is de toepassing van de Vogelvide; zo ondersteunt de Vogelbescherming de toepassing van het product.”

Vertrouwen in de markt

In economisch opzicht is het natuurlijk ook voor Monier momenteel geen gunstige tijd. De Ru zegt hierover: “Wij hebben natuurlijk onze maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat wij marktconform kunnen blijven aanbieden. Bovenal zijn wij van mening dat het belangrijk is juist nu te investeren in innovatie, en in onze relaties. We weten allemaal dat het minder gaat, het gaat erom hoe je daarmee omgaat. Min plus min is min. Daarmee bedoel ik, dat het belangrijk is de rust te bewaren, en dat men zich niet moet laten verleiden tot het stunten met prijzen. Daar is de kwaliteit niet mee gebaat en die moet te allen tijden bewaakt worden. Het wederzijds vertrouwen in de keten is daarom zeer belangrijk.”

Mede daarom investeert het bedrijf ook in een kwalitatieve verwerking van de producten. Niet alleen heeft men een belangrijke stem binnen de Stichting Dakmeester, ook is het bedrijf actief in het geven van opleidingen zowel voor de verwerker als voor de wederverkopers in de bouwmaterialenhandel.  De samenwerking met bijvoorbeeld BGA in Boxtel is daarin heel belangrijk: “Wij beogen hiermee het kennisniveau van de verwerker verder te verbeteren,” besluit De Ru. “Op deze manier zullen wij ons op de markt manifesteren als een betrouwbare partner die werk maakt van een duurzaam hellend dak, ik heb er echt zin in om dit beleid vorm te geven.”