Zoeken

Roofs 2011-01-14 ‘Progress through Partnership’ krijgt eindelijk voet aan de grond

In bouwend Nederland is een ‘nieuwe’ trend waarneembaar. Na jaren van alleenheerschappij op en rond de bouwplaats is Aannemend Nederland op zoek naar partners. Bedrijven, waarmee gezamenlijk de verantwoording wordt gedragen voor een meer dan verantwoord eindproduct, binnen een beheersbare productietijd en voor een kostprijs waar iedereen, aannemer, partner en afnemer vrolijk van wordt.

Theo Wiekeraad, Spuitco

Vele jaren geleden, in voor mij een bijna een vorig leven, bouwden wij bij Atelier Leo Mineur uit Rotterdam beurspresentaties. Zo moesten wij in die tijd voor de ICI op de Logistica in Utrecht een stand bouwen met de titel ‘Progress through Partnership’. De achtergrondgedachte was: ICI is niets  zonder haar partners. Alleen met partners kan men echt Innoveren, Expanderen, Consolideren en Garanderen dat de producten zijn zoals ze moeten zijn.

Nu, zo’n kleine 30 jaar later, zien we in de bouw (niet de meest dynamische bedrijfstak, en ook niet de meest gewilde bedrijfstak voor jongeren om in te gaan werken) deze gedachte op kousenvoeten binnenkomen. Langzaam zien we dat grote bouwers zoals BAM Woningbouw – ERA Contour -  Dura Vermeer niet uitsluitend meer productmatig denken, een werk inkopen, maken en wegwezen. Deze bouwers van formaat houden er op het gebied van werken in eigen ontwikkeling een filosofie van samenwerking op na. Samen denken, samen vertrouwen, samen bouwen en samen verantwoordelijkheid dragen is het credo bij hen op deze projecten.

Gehele bouwketen

Waarom nu? Misschien wel omdat opdrachtgevers en hun klanten steeds mondiger worden. Omdat ze niet meer accepteren dat ze na opdracht verlenen alleen maar een zak geld zijn die aan het einde van de bouw leeg moet zijn. Maar ook de faalkosten die op een gemiddelde bouw drukken zijn onacceptabel geworden voor opdrachtgever en de directies / aandeelhouders van de bouwers. En het kader en de werknemers van Aannemend Nederland zijn het zat om continu politieagentje te spelen en met een mond vol tanden te staan als ze afgeblaft worden, vaak ook nog door personen met een gebrek aan vakkennis. Kwaliteit en plezier zijn weer belangrijk geworden.

Klanttevredenheid en geld verdienen is onvoldoende om als bouwer ook in de toekomst succesvol te kunnen zijn. Tevredenheid en geld verdienen moet voor de gehele bouwketen waarbinnen de bedrijven functioneren gelden. Als het samenspel tussen opdrachtgever (als eigenaar van het te investeren geld), de hoofdaannemer (als coördinerend spil in het bouwproces) en de specialisten (als partners in het bouwproces) klopt, kan dat ook. Samen zullen ze voor elkaar en met elkaar een project moeten ontwikkelen, plannen, ramen en uiteindelijk klaren. Door met elkaar te praten, naar elkaar te kijken en te luisteren moeten plannen op het wensniveau van de klant in kortere tijd zonder extra stress, voordeliger maar met betere marges voor iedereen gerealiseerd kunnen worden.

Nieuwe samenwerkingsverbanden

De verwachting is dan ook dat door het partnerschap, de co-workers of welke naam de initiatiefnemer aan zijn samenwerkingsboom ook geeft, nieuwe verbanden en relatievormen op de bouwplaats zullen ontstaan. Ben je als bedrijf als partner gekozen en heb je bewezen van waarde te zijn binnen het bouwteam? Dan ga je een verbintenis aan voor lange termijn. Van passanten op de bouwplaats waar nog steeds geldt ‘onbekend maakt onbemind’ worden we partners. De bouwpartners worden bekenden van elkaar en relaties groeien (zonder klef te worden) binnen het team. Met als groot voordeel: relaties lopen niet weg voor elkaars problemen, maar helpen elkaar. Want wie nu de helpende hand uitsteekt, zal hem op zijn moment terugkrijgen. Zo gaan we terug naar menselijke verhoudingen binnen het bouwteam.

Door op deze manier naar de bouwketen kijken, laten de aannemers van Nederland zich van een goede kant zien. Een kant die vele opdrachtgevers, eindgebruikers en onderaannemers al lang waren vergeten. Binnen het kader van de mogelijkheden bestaat er op deze manier een oprechte zorg voor kwaliteit, betrokkenheid en sociale controle. Maar ook onverwachte financiële tegenvallers, minimalisatie van  faalkosten, innovatieve oplossingen en milieubewuste keuzes kunnen door een goed samenspel worden gecreëerd.

Kennis

Twee weten meer dan één, laat staan hoeveel kennis er kan worden verkregen als specialisten op hun eigen vakgebied gebundeld worden door, en samenwerken onder, de bezielende leiding van een principaal en generale aannemer. Allemaal voordelen die zwaar wegen bij professionele opdrachtgevers.

Hoever men de samenwerking en bundeling kan doorzetten, ligt aan de kwaliteiten en mogelijkheden van de gekozen partners. Maar met volledige integriteit en de bereidheid tot het spelen van open kaart van alle participanten, echt alle participanten: de opdrachtgever, de sturende aannemer en specialisten, moet dit wel een win – win situatie voor de hele samenwerkingsboom zijn.

Praktische voordelen

In het voortraject bij renovatie en grootonderhoud kan met raamovereenkomsten de prijsstelling voor gestandaardiseerde uitvoering door iedere discipline worden vastgelegd. Dit geeft de partners in eerste instantie veel werk om voor iedere mogelijke bestaande uitvoering een oplossing en kostenplaatje aan te leveren. Maar vervolgens kan de hoofdaannemer bij de opname zonder offerteaanvragen zelf op basis van deze input een serieus kostenplaatje bepalen. Dit levert direct al een kostenreductie voor alle participanten van het bouwteam op. Alleen voor speciale wensen boven het standaardverhaal hoeft te worden afgeprijsd.

Wat dacht u van de mogelijkheid van afspraken bij facturatie. De werkzaamheden zijn aantoonbaar en de prijs is bekend. Wekelijkse facturatie van gereed werk kan zonder een bon en betalingen zonder frustraties van het wachten op goedkeuring van welke oppergod dan ook. Alleen dat al zou voor menig bedrijf en financiële administratie van zowel aannemer als huidige onderaannemer de drive kunnen zijn om een partnerschap te willen aangaan en een onderdeel in een samenwerkingsboom van een bevriende relatie te worden.

Natuurlijk is het een leerproces waarbij we allemaal fouten zullen maken en daarvan moeten we leren. Maar loopt het, en loopt het goed, dan zullen we zien dat van werk werk komt. Dat zowel de opdrachtgever als de uitvoerende partijen geld kunnen en mogen verdienen. En wat zeker zo belangrijk is: dat de uitvoering in goede harmonie tussen alle partijen gaat, waardoor de kwaliteit en arbeidsmoraal hoog blijkt te zijn.

Tenslotte mogen wij niet vergeten dat ook de opdrachtgevers in deze werkstructuur hun nek uitsteken. In een land waar aanbesteden tot een volkssport is verheven moet zij nu een 180? draai maken. Plus is men medeverantwoordelijk voor de gekozen werkwijze en kwaliteitsniveaus bij de uitvoering. De opdrachtgever krijgt ineens een andere plek tijdens de uitvoering. Hij wordt een schakel van belang in deze werkstructuur, één met een grote toegevoegde waarde.

De Nederlandse bouwwereld heeft er duidelijk zin in. Laat ieder voor zich en vooral op eigen wijze de  opdrachtgevers overtuigen van ‘Partners Bouwen Samen’, dan gaat het partnerschap een mooie en succesvolle toekomst tegemoet. Waardoor de bouw op de ladder van maatschappelijk verantwoord ondernemen vele treden kan gaan stijgen.