Zoeken

Roofs 2011-01-16 Veiligheidsnet voor sparingen

Wat betreft werken op hoogte is er een scala aan producten en systemen beschikbaar dat een afdoende beveiliging van de dakrand bewerkstelligt. Sparingen zijn echter nog vaak onvoldoende beveiligd. Met enige regelmaat gebeuren valongelukken als gevolg van een val door de sparing. Van Roij Fasteners uit Deurne introduceerde onlangs de Kennett doorvalbeveiliging.

Het risico van vallen door sparingen is een reëel gevaar tijdens de werkzaamheden op het dak. Sparingen voor lichtkoepels, trapgaten, vluchtluiken, etc. liggen open terwijl de dakdekker zijn werk aan het doen is. Soms wordt hier een hekwerk omheen geplaatst, soms ook wordt volstaan met een roodwit lint, of zelfs het leggen van een plank. Met name de laatste twee oplossingen geven geen garantie dat de sparing veilig is.

De Deurnse leverancier van bevestigingsmaterialen en gereedschappen zocht met name verbreding van het pakket in valbeveiliging. Men is hiertoe in gesprek gegaan met de Nederlandse Dakdekkers Associatie (NDA). Voor de ontwikkeling van de doorvalbeveiliging is een werkgroep opgericht die heeft geleid tot de introductie van de Kennett doorvalbeveiliging.

De bij NDA aangesloten dakdekkerbedrijven fungeren momenteel als testbedrijf. Halverwege 2011 zal men het systeem evalueren en in de tussentijd is men ook bezig met een certificering van Aboma+Keboma. Probleem daarbij is vooralsnog dat er geen normering bestaat die voorschrijft aan welke eisen een dergelijke beveiliging moet voldoen.

Systeem

De Kennett, een ‘met Kennis ontwikkeld Net’, is opgebouwd uit vier hoekpunten met karabijnhaken, telescopisch verstelbare buizen en een instelbaar vangnet met ‘straps’ voor de bevestiging van het net aan de buizen. De doorvalbeveiliging is alleen geschikt voor rechthoekige sparingen, zoals lichtkoepels en trapgaten en kan toegepast worden in sparingen die variëren van 1,0 x 1,0 m¹ tot 1,7 x 1,7 m¹.  Momenteel is men het product aan het doorontwikkelen wat het mogelijk moet maken om toe te passen in sparingen van lichtstraten.

Het gehele systeem wordt compact in een draagtas aangeleverd. Het systeem is, zeker voor een ervaren dakdekker, eenvoudig te monteren. Overigens geeft de leverancier voor nieuwe klanten wel eerst een instructie voordat het systeem wordt aangebracht. Vanzelfsprekend dient de persoon die het systeem aanbrengt d.m.v. een harnas met valdemper en vallijn te zijn beveiligd.

Na het meten van de sparing (en het vaststellen dat de sparing de juiste liggerlengte heeft) worden twee hoekpunten met karabijnhaken aan de uiteinden van een telescopische ligger bevestigd door deze in elkaar te klikken. De wegdrukbare pennen veren daarbij terug in de gaten om zodoende de verbinding te waarborgen. Met gebruikmaking van een borgpen is de ligger in lengte verstelbaar. Door de hoekpunten in de hoeken van de sparing te leggen en te verbinden met de buizen ontstaat een frame dat in de sparing past maar er niet doorheen kan vallen. In dit frame wordt het veiligheidsnet gehangen.

Veiligheidsnet

Bij de ophanging van het net dienen alle karabijnhaken met hetzelfde touw te worden verbonden. Op deze manier ontstaat een stevige verbinding met de hoekpunten van het frame. Het net wordt vervolgens verder met straps aan de zijliggende buizen gebonden. Hierdoor ontstaat een extra stevige verbinding en wordt voorkomen dat personen tussen het net en het frame kunnen vallen. Bij een val raken deze straps (klittenband) overigens wel los, maar doordat het net zeer ver doorbuigt als gevolg van de kracht die erop wordt uitgeoefend, blijft de persoon in het net hangen.

Directeur Jaap van der Graaf van Van Roij Fasteners vergelijkt de werking van het net met de netten die trapezewerkers gebruiken: “Zodra men erin valt, zakt men ver het net in. Het is onmogelijk er dan nog uit te rollen. Natuurlijk is de volgende vraag hoe de persoon weer terug het dak op moet worden geholpen. Dat kan lastig zijn, zeker als het slachtoffer letsel heeft opgelopen tijdens de val. Maar dat is een oplosbaar probleem. Het primaire doel van dit systeem is dat de persoon niet meters lager op de vloer terecht komt.”

Zoals gezegd is er geen normering voor de certificering van dergelijke systemen. De norm NEN-EN 1263-1 houdt namelijk alleen rekening met de eisen die aan het net worden gesteld, en niet met de ophanging van het systeem. Men is bezig dit grijze gebied in kaart te brengen en aan te passen zodat dit nieuwe valbeveiligingssysteem gecertificeerd kan worden. Van der Graaf verwacht dat dit in de loop van het komende jaar zijn beslag zal kunnen krijgen. Het veiligheidsnet is inmiddels al wel beproefd door Aboma+Keboma en voor bovenstaande toepassingen wordt het systeem geschikt gevonden.

Sales manager Harry Vonk voegt toe: “Voordeel van het systeem is bovendien dat het kan blijven liggen tot alle werkzaamheden zijn uitgevoerd. De lichtkoepel kan eenvoudig over het valbeveiligingsnet worden aangebracht. Zodra alles is gemonteerd, ruim je het losliggende frame eenvoudig op.”

Beschikbaarheid

De Kennett werd tijdens de afgelopen editie van de Nationale Dakendag gepresenteerd en Van der Graaf en Vonk vertellen dat de reacties positief waren. Voor Van Roij Fasteners betekent dit veiligheidssysteem een belangrijke uitbreiding van het assortiment. “Binnen het bedrijf is vanuit de activiteiten van Falnim de nodige kennis van valbeveiligingssystemen aanwezig,” vertelt Vonk. “Al vergt dit systeem niet veel specifieke kennis. Indien alles wordt uitgevoerd zoals in de handleiding staat vermeld, kan dit systeem eenvoudig en snel gemonteerd worden.. Het is de bedoeling het systeem zowel via verkoop als via verhuur aan de markt aan te bieden. De verhuur zal dan wel geschieden via de gespecialiseerde verhuurbedrijven.”

Met de introductie van dit veiligheidsnet wordt een belangrijke stap gezet in de veiligheid van sparingen. Roofs houdt u op de hoogte over de verdere ontwikkelingen.