Zoeken

Roofs 2011-01-26 Nominatie beste leerbedrijf voor dakdekkerbedrijf Gebr. Janssen

Dakdekkerbedrijf Gebr. Janssen uit Beugen investeert in haar personeel met een uitgebreid opleidingsprogramma. Het leverde het bedrijf een nominatie voor de Fundeon prijs voor het beste leerbedrijf Bouw & Infra op.

De Fundeon Onderwijsprijzen werden op 30 september 2010 uitgereikt. De prijs is onderverdeeld in vier brancheprijzen (bouw, infra, gespecialiseerde aanneming en middenkader). Bedrijven uit de verschillende branches binnen de gespecialiseerde aannemerij (betonijzervlechters, dakdekkers, voegers) dongen mee naar de brancheprijs gespecialiseerde aanneming. Genomineerden voor de prijs voor de gespecialiseerde aanneming waren naast het dakdekkerbedrijf ook metselbedrijf Van Lagen Metselwerken uit Ter Schuur en vlechtbedrijf Bezemer Betonstaal uit Arkel. Het laatstgenoemde bedrijf ging uiteindelijk met de prijs naar huis. De nominatie van Gebr. Janssen is een opsteker voor de dakenbranche, die immers aantoont werk te maken van opleiding en professionalisering. Hoe is opleiding binnen het bedrijf geregeld?

Visie

Het Brabantse familiebedrijf is al ruim 100 jaar actief en het is dan ook een bekende naam in de regio. Het bedrijf is actief op zowel het platte als het hellende dak en heeft de verschillende disciplines op het gebied van dakdekken in huis. Zo biedt men een zo compleet mogelijk pakket, inclusief dakbeschot, isolerende dakplaten, dakramen, dakkapellen, valbeveiliging, installatietechniek, etc.

“Vakkennis is daarom de centrale peiler in het beleid van ons bedrijf,” aldus personeelsfunctionaris Peter van Houtum van het bedrijf. “Wij willen ons onderscheiden in kwaliteit, veiligheid en het nakomen van afspraken. Daarvoor moet in het kapitaal van het bedrijf geïnvesteerd worden. De visie van het bedrijf is dat naarmate werknemers over meer theoretische kennis en praktische vaardigheden beschikken, ze zelfstandiger en sneller zullen werken. Ze zullen ook gemotiveerder zijn en meer op hun fysieke gesteldheid letten. Op de korte termijn zal daardoor het ziekteverzuim lager zijn; op de lange termijn zullen de werknemers langer in het arbeidsproces werkzaam zijn. Het werkniveau van het bedrijf zal hoger zijn en het inwerken van nieuwe werknemers zal spoediger verlopen.”

Educatie

“Om dit te bewerkstelligen, is permanente educatie noodzakelijk,” aldus Van Houtum. “Opleidingen worden zowel intern als extern gegeven. Interne opleiding vindt het hele jaar door plaats door begeleiding op de werkplek of werkplaats (door leermeesters); externe opleiding geschiedt door het inschakelen van deskundigen. Bij de scholing wordt rekening gehouden met zowel de behoefte van het bedrijf als de persoonlijke wensen/kennis van de werknemer. Voor dit laatste wordt ook wel het EVC ingezet (EVC staat voor Eerder Verworven Competenties).”

Afgelopen jaar werden medewerkers van het bedrijf (bij)geschoold in kwaliteit en veiligheid, via de cursus Basisveiligheid VCA, nascholing Bedrijfshulpverlening en leermeester. Eén van de medewerkers volgt momenteel de niveau 4 opleiding projectleider/uitvoerder. Daarnaast vinden niveau 2 scholingen plaats in bitumineus/kunststof, leien en pannen. Ook heeft het bedrijf deelgenomen aan de ACO cursus dakdoorbrekingen. Inmiddels heeft meer dan 90% van de dakdekkers van het bedrijf opleidingsniveau 2 bereikt.

Naast persoonlijke gesprekken met de leerlingen wordt er ook intensief contact gehouden met scholen en opleidingsadviseurs om te allen tijde de opleidingsbehoefte op het aanbod af te stemmen. Het bedrijf zoekt de samenwerking met o.a. Fundeon, Tectum, BGA-Nederland en branchevereniging HHD. Ook heeft het bedrijf convenanten gesloten met VMBO-scholen in de regio. Voor het behoud van kennis voert het bedrijf een actief leeftijdsbeleid, waarbij altijd wordt gezorgd voor een juiste mix van ervaren en minder ervaren medewerkers.

Met de nominatie voor de Fundeon Prijs voor het beste leerbedrijf wordt erkend dat het bedrijf op een goede manier invulling geeft aan opleiding voor haar medewerkers en zodoende een voorbeeldfunctie vervult voor de hele branche.