Zoeken

Roofs 2011-01-28 Dakpark in zakencentrum Almere

In Almere wordt momenteel het grootste dakpark van Nederland aangelegd. Het betreft de openbare daktuin op de parkeergarage van kantorencomplex L‘Hermitage. Op het dak van de parkeergarage, op maaiveldniveau, worden bomen geplant en lantaarnpalen geplaatst. Bovendien worden er wandelpaden en een vijver aangelegd.

De aanleg van het dakpark betekende een groot en bijzonder project voor Erdo Groen, onderdeel van Erdo Dakbedekkingen, dat verantwoordelijk was voor aanleg en beheer van het park. Architectenbureau Karres en Brands Landschapsarchitecten tekende voor het ontwerp.

Het nieuw aangelegde dakpark komt in het zakelijke centrum van Almere te liggen, op de locatie van het voormalige Mandelapark achter het centraal station van Almere. Momenteel worden er diverse kantoorgebouwen gerealiseerd. Het is de bedoeling dat het publiek zich vrij op het dakpark kan begeven, hiervoor dienden dus de nodige voorzorgsmaatregelen te worden genomen. Het park wordt op twee (gedeeltelijk openbare) vierlaagse parkeergarages aangebracht, die ruimte bieden aan zo’n 1500 auto’s. Er werden op dit project hoge technische en esthetische eisen aan het werk gesteld.

Waterdichting

Het dakpark wordt aangebracht op de twee dakvlakken (3000 m² en 6000 m²) van de parkeergarages, op het maaiveld gescheiden door een bussluis. In ontwerp en uitvoering zijn veel zekerheden ingebouwd, maar het is en blijft een openbare locatie. Er zijn dan ook duidelijke procedures afgesproken voor het oplossen van een eventuele lekkage. Visser & Smit Bouw is verantwoordelijk voor de parkeergarage en daarmee het eerste aanspreekpunt voor de opdrachtgever. Erdo fungeert als verantwoordelijk bedrijf voor de daktuin + waterdichting en zal dus eventuele herstelwerkzaamheden voor haar rekening nemen - in overleg overigens met de gemeente Almere, eigenaar van het park. Een lekkage op een dergelijk dak betekent een dure en tijdrovende operatie, er was de betrokken partijen dus alles aan gelegen om te voorkomen dat lekkage zou kunnen ontstaan.

In de opbouw van het dak is hier dan ook terdege rekening mee gehouden. Het betonnen dakvlak werd eerst geprimerd, waarna het waterdicht werd afgewerkt d.m.v. warme bitumen 110/30 gegoten eerste bitumineuze laag. Het geheel kreeg uiteindelijk een gebrande toplaag van een wortelbestendige bitumineuze dakbedekking met dubbele inlage (446). I.v.m. de brandeisen werden de detailleringen uitgevoerd met behulp van een SBS gecacheerde EPDM dakbedekking van Resitrix SK-W. De naden werden  met de föhn gelast. De stroken zijn toegepast op de betonnen dakranden rondom het park en het opgaande werk ter plaatse van alle liftschachten.

Groendak

Het park is zodanig ontworpen dat het fraai in de omgeving opgaat en er een geleidelijke overgang wordt gecreëerd van de bebouwde omgeving en het groen. Dit door een uitgekiende keuze van de steensoorten die aan de randen van het park zijn aangebracht. Het park zal voornamelijk bestaan uit groen. Hiertoe is een glooiend landschap aangebracht en zijn diverse grassoorten en bomen geplant.

Om dit alles mogelijk te maken, is op de waterdichte laag een drainagelaag (met vlies) op een beschermdoek toegepast. Hier bovenop is het substraat met beschermvlies aangebracht. Tevens lopen er diverse looppaden door het park, vervaardigd uit natuursteen. Deze zijn gemodelleerd naar de loopstromen in de richting van en naar het station. Om de glooiing in de paden (en tegelijk afschot) te creëren werd het gietasfalt in lagen aangebracht. Hierdoor loopt het landschap iets af richting de vijver.

Op de ophogingen zullen er kleine boompjes worden geplant en er zullen lantaarnpalen en bankjes worden geplaatst. De wortels van de boompjes zullen niet zo diep gaan dat ze de (wortelbestendige) waterdichte laag bereiken. De lantaarnpalen en bankjes worden op betonblokken gemonteerd die op de waterdichte laag worden geplaatst, zodat de waterdichte laag niet doorboord hoeft te worden. Deze betonblokken worden evenals de leidingen onzichtbaar in het substraat weggewerkt.

Vijver

Het park heeft naar twee kanten afschot. Naar de buitenkant van het dakpark is geen probleem, daar loopt het hemelwater op natuurlijke wijze het riool in. Ter plaatse van de vijver moet echter een andere oplossing worden gevonden. De vijver bevat slechts 20-50 cm water en moet op dit peil worden gehouden. Er is daarom d.m.v. een krattensysteem naast de vijver een drainagebuffer aangebracht. Om stilstaand water te voorkomen, is het dakpark tevens voorzien van een pompinstallatie waarmee het water wordt gerouleerd.

Over de vijver worden brugdekken van cortenstaal aangebracht. De brugdekken hebben een speelse vormgeving en krijgen een pad uit gepolijst gietasfalt. De ophogingen van de daktuin krijgen vanwege de esthetische uitstraling eveneens een afsluiting met cortenstaal.

De werkzaamheden aan dit aansprekende dakpark begonnen in februari 2010. Begin 2011 zal het dakpark worden opgeleverd.

Dakpark Kantorencomplex L’Hermitage te Almere

Opdrachtgever: Gemeente Almere en Erdo te Capelle aan den IJssel
Ontwerp: Karres en Brands Landschapsarchitecten te Hilversum
Aanleg parkeergarage: Visser & Smit Bouw te Papendrecht
Aanleg dakgroen: Erdo b.v. en Heijmans, Sport en groen
Aanleg gietasfaltvijver: Smits Neuchatel
Leverancier drainagelagen: Zinco Benelux
Leverancier dakbedekking: Troelstra de Vries en PDT