Zoeken

Roofs 2011-01-32 Nieuwslijn

20 januari 2011: Symposium: ‘Dag kunstlicht, hallo daglicht’. Evoluon te Eindhoven. Info: www.hallodaglicht.info.

17-22 januari 2011: BAU 2011. New Munich Trade Fair Centre te München (D). Info: www.bau-muenchen.com.

27-29 januari 2011: Intersolution Vakbeurs voor zonne-energie. Flanders Expo te Gent (B). Info: www.flandersexpo.be.

7-12 februari 2011: Internationale Bouwbeurs 2011. Jaarbeurs te Utrecht. Info: www.bouwbeurs.nl.

10 februari 2011: VSB Bouwbeurs Symposium: Veiligheid – kostbare hype of gemeenschappelijke verantwoordelijkheid? Prins Claus Congreszaal, Jaarbeurs te Utrecht. Info: www.vsb-online.nl.

24 februari 2011: SBK Symposium Nationale Milieudatabase. Beatrixtheater te Utrecht. Info: www.bouwkwaliteit.nl.

24-26 maart 2011: Skills Masters 2011. Ahoy’ Rotterdam. Info: www.skillsmasters.nl.

27-28 mei 2011: International Passive House Conference. Congress te Innsbruck (AU). Info: www.passivhaustagung.de.

Nieuwe normen NEN

NEN-EN 12317-2:2010 en – Flexibele banen voor waterdichtingen – Bepaling van schuifweerstand van verbindingen – Deel 2: Kunststof en rubber dakbanen voor waterafdichtingen.

NEN-EN 13859-1:2010 en – Flexibele banen voor waterafdichtingen – Definities en eigenschappen voor onderlagen – Deel 1: Onderlagen voor schubvormig gelegde dakbedekkingen.

NEN 6062:2010 Ontw. nl – Bepaling van brandveiligheid van rookgasafvoervoorzieningen.

Rectificatie

In het decembernummer van Roofs zijn in de Kerstwens per abuis de verkeerde adresgegevens van Dakpunt gepubliceerd.  Onderstaand de juiste gegevens.

Dakpunt dakbedekkingsmaterialen

correspondentieadres:
Postbus 158
7770 AD Hardenberg
T 0523 712705
F 0523 712706

Bezoekadres:
Werfstraat 11
7553 GZ Hengelo
T 074 7600007
F 074 7600008

www.dakpunt.nl
info@dakpunt.nl

Start bouw Waterschool in Haiti

Veerhuis Wandsystemen uit Volendam gaat  in Haïti een gebouw en enkele woonverblijven bouwen die orkaan- en aardbevingbestendig zijn. Stichting Haiti Project uit Assen maakt de bouw financieel mogelijk. De kennis op het gebied van waterzuivering wordt ingebracht door Water for Everyone. De RABO steunt het project en maakt de inrichting en projectleiding mogelijk.

Hoogst waarschijnlijk zal in april 2011 worden gestart met de bouw en inrichting van de Waterschool. De eerste leerlingen van de school OPEPB zullen training gaan krijgen op het gebied van waterverontreiniging, waterzuivering, bouw en het onderhouden van kleinschalige waterzuiveringapparatuur. De waterzuiveringapparatuur is bedoeld voor de locale bevolking.

Draag bij aan de oplossing van dit enorme probleem. Als u een bouwbedrijf, particulier, stichting of vereniging bent en een overschot hebt aan kozijnen, deuren, ramen of andere bruikbare materialen of een donatie wil doen neem dan contact op met info@veerhuis.eu.

Onderzoek EIB naar toekomstverwachtingen

Op 1 december jl. presenteerde Aannemersfederatie Nederland tijdens een Mini-Congres in Baarn een onderzoek van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) naar de toekomstverwachtingen van de bij de Federatie aangesloten brancheorganisaties
Het onderzoek spitst zich toe op de toekomstige arbeidsmarkt en scholingsbehoeften van de brancheorganisaties.

De bouwproductie bleef aanvankelijk nog overeind, maar gedurende 2009 kreeg
de bouw steeds sterker te maken met vraaguitval als gevolg van de recessie. De bouwproductie daalde in 2009 met 5,8%, hetgeen volledig geconcentreerd was bij de woning- en utiliteitsbouw (b&u). Het was de nieuwbouw die het sterkst door de vraaguitval werd getroffen. De gww-productie toonde in 2009 onder invloed van extra overheidsinvesteringen zelfs een behoorlijke groei. In 2010 zette de daling van de bouwproductie verder door. De
bouwproductie daalde in alle onderdelen van de bouw en de daling was ook sterker dan in 2009. De daling was in het eerste kwartaal het sterkst. Gaandeweg neemt de daling af en naar verwachting bereikt de bouwproductie aan het eind van 2010 het dieptepunt. De totale bouwproductie daalde in 2010 naar verwachting met 9,5%, waarmee de productie vanaf 2008 in totaal met 15% (€ 9,4 miljard) in omvang is afgenomen.

Ontwikkelingen op de korte termijn

Naar verwachting zal de bouwproductie in 2011 herstellen. De woningbouw zal al in het begin van het jaar naar verwachting herstellen en de utiliteitsbouw zal gaandeweg het jaar volgen. Over het gehele jaar gemeten stijgt de woningbouwproductie, mede onder de invloed van het lage btw-tarief op verbouwactiviteiten aan bestaande woningen, fors met 4,5%, maar daalt de productie van zowel de utiliteitsbouw als de gww. Het herstel van de bouwproductie is met 1% in 2011 bescheiden, maar vanaf 2012 zal het herstel over de gehele linie doorzetten, waarbij de totale bouwproductie in 2012 met een behoorlijke 2,5% zal groeien.

De AFNL-bedrijven profiteren van het productieherstel in 2011 en 2012. Alleen
de MKB Infra en de tegelzetbedrijven zullen hun productie eerst nog zien dalen,
na 2011 laten ook deze sectoren een groei zien.

Ontwikkelingen op de middellange termijn

Na 2012 zal het herstel in de bouw over de gehele linie doorzetten. Ten eerste is
er sprake van een terugkeer naar de meer gebruikelijke niveaus die passen bij
de demografi sche ontwikkeling. Ook zal een deel van de vraaguitval in de jaren
2009 en 2010 worden ingehaald. De totale bouwproductie zal naar verwachting
gemiddeld met 3% per jaar in de periode 2013-2015 groeien. In 2015 wordt nog
net niet het productieniveau van het topjaar 2008 gehaald. Na 2015 zal de
productie onder invloed van een afvlakkende bevolkingsgroei structureel met
het gebruikelijke conjuncturele golfpatroon gaan dalen.
De Winter Academy voor de Bouw
Strengere winters met langere vorstperiodes betekent ‘buiten’ onwerkbaar weer, maar ‘binnen’ is er wel veel te winnen.
In januari en februari 2011 wordt de mogelijkheid geboden aan de bouw om met medewerkers en relaties scholing te volgen op de Winter Academy. Inschrijven kan tot twee dagen voor aanvang van de training. Onderwerpen als duurzaam bouwen, regelgeving, marktontwikkelingen, keuze voor isolatiematerialen en de verwerking van deze materialen komen daarbij aan de orde.
De onderwerpen zijn verdeeld in diverse workshops. Deelnemers kunnen zelf vooraf de onderwerpen kiezen waarin men geschoold wenst te worden. De dagen, bij Unidek in Gemert,  starten om 09.30 uur en worden om 15.30 uur afgesloten.

Dak sportzaal Nieuwegein buigt door
De gemeente Nieuwegein laat een onafhankelijk onderzoek uitvoeren naar het doorbuigen van het dak van de nieuwe sportzaal Waterlelie op maandag 27 december 2010. De hal, die in de loop van 2010 in gebruik is genomen, werd ontruimd. Bij het betrokken architectenbureau, Nieuwe Ruimte in Utrecht, staan ze vooralsnog voor een raadsel omtrent de oorzaak.
'Belgische daken niet bestand tegen sneeuw'

In Nederland moet een plat dak minimaal 70 kilo sneeuw kunnen dragen. In België is dat maar 40 kilo sneeuw per m². Kerst 2010 stortte in Belgisch Limburg onder meer het dak van een kerk in. In een interview met de Vlaamse krant Het Laatste Nieuws zegt bouwkundig ingenieur Stefaan Raymaekers dat de norm in België dringend omhoog moet om “echte rampen te vermijden”. Volgens hem komt de huidige minimumnorm in België neer op een laag sneeuw van 27 á 30 cm. De expert ziet vooral risico's bij industriële gebouwen zoals fabrieken en loodsen.

25 jaar Willemstein Hoveniers

Willemstein Hoveniers bestaat dit jaar 25 jaar. Het bedrijf is uitgegroeid tot een hoveniersbedrijf dat kwaliteit en respect en milieu hoog in het vaandel heeft staan. Om dit jubileum extra te benadrukken organiseerde het bedrijf jubileum inloopdagen; op 19 november werd bovendien een goed bezochte receptie georganiseerd.

PERSONALIA

Nieuwe algemeen directeur Wienerberger bv

Per 1 januari 2011 zal de heer Hugo de Waal in de functie van Algemeen Directeur het Nederlandse directieteam van Wienerberger B.V. gaan versterken. Hij zal Bert Jan Koekoek, die een rol op Europees niveau aanvaard heeft, opvolgen.

Na zijn studie aan de Technische Universiteit in Delft is Hugo de Waal onder andere werkzaam geweest als Verkoop- en Marketingdirecteur in de isolatie-industrie, als Marketingdirecteur bij Raab Karcher in Duitsland en laatstelijk als Algemeen Directeur bij Kijlstra.

VERHUIZING

Stichting Veilig Dak te Breda

Na een aantal omzwervingen (Rijen en Dongen) heeft de Stichting Veilig Dak per 1 december 2010
eindelijk onderdak gevonden in Breda.

Het nieuwe bezoekadres is:
Takkebijsters 56 B
4817 BL BREDA

VSB organiseert veiligheidssymposium tijdens Bouwbeurs

  1. Op donderdag 10 februari 2011 organiseert de VSB tijdens de Bouwbeurs 2011 in de Prins Claus Congreszaal van de Jaarbeurs in Utrecht, het VSB-symposium ‘Veiligheid - kostbare hype of gemeenschappelijke verantwoordelijkheid?’ Onder leiding van Judith de Bruijn zullen diverse prominente sprekers ingaan op actuele onderwerpen tegen de achtergrond van het veilig werken op hoogte.

Sprekers tijdens het VSB-symposium zijn Hans van der Krogt, directeur van Smits Vastgoedzorg, Raf Tripaldelli, directeur van BAM Materieel en voorzitter van de Kontaktgroep Materieel (KOMAT), Henk Klein Poelhuis, voorzitter van de Aannemersfederatie Bouw en Infra Nederland en Bert Zandvoort, huidig coördinator BZW Masterclass Veiligheid Zuid West Nederland. De ochtend wordt afgesloten door een bijdrage van Arbouw en de sociale partners, waarbij Jan Warning, directeur Arbouw, ingaat op de actuele aandachtspunten bij verbeteren van de arbeidsomstandigheden.

Instructieroute veilig werken op hoogte

Voor veel beroepen speelt het veilig werken op hoogte een steeds grotere rol. Om gebruikers te informeren over de verschillende arbeidsmiddelen om veilig op hoogte te kunnen werken, introduceerde de VSB afgelopen jaar een serie instructieflyers over hoogwerkers, rolsteigers, hangbruggen, bouwliften en hefsteigers. De vereniging grijpt de Bouwbeurs 2011 aan om deze schriftelijke informatie een vervolg te geven met praktische instructies. Dat wordt gedaan met speciaal uitgezette routes langs exposerende VSB-leden. Hier  kunnen Bouwbeurs-bezoekers zich laten informeren over het correct en veilig gebruik van deze specialistische producten. Deelnemers maken ook kans op één van de praktische prijzen die dagelijks kunnen worden gewonnen. De winnaars worden na de beurs bekend gemaakt.

BBN-voorzitter roept op tot bewustwording

Joric Witlox, voorzitter van BBN (Brandveilig Bouwen Nederland) gaat met wat hij noemt: ‘BBN (Boerenverstand Bewustwording Nederland)’ de handschoen oppakken om intensiever en erop gericht dat al de betrokken partijen werken aan brandveiligheid. “Wel weten maar niet doen; het is een houding die aan de basis staat van veel brandonveilige situaties en waarop de bewustwording vooral gericht is.”

Witlox deed zijn oproep tijdens het BBN-congres ‘praktijk van brandveiligheid’ dat 18 november in Wageningen plaatsvond. Carolien Boot (Adviesburo Nieman), Jacques Mertens (Adviesbureau Peutz) en Caroline van der Wiel gingen tijdens het congres verschillende keren in op de welbekende tekortkomingen in de bouwkundige brandveiligheid. Ondanks jarenlange waarschuwingen van ondermeer Brandweer en Brandveilig Bouwen Nederland blijft het nog steeds veel voorkomen dat er keggen zijn onder brandwerende deuren, brandwerende doorvoeringen doorbroken blijven nadat er even een gaatje is geboord.

Controle speelt een belangrijke rol in de bewustwording gaf Peter van Veen (ministerie van Binnenlandse Zaken) aan tijdens het congres. “De traditionele Bouwheer is wegbezuinigd maar men zou eens de kosten in kaart moeten brengen die het gebrek aan regie met zich meebrengt. De opdrachtgever kan meer afstemming zelf in gang zetten en heeft een zorgplicht die verder gaat dan het minimale Bouwbesluit niveau. In ieder geval is regie en controle op de bouwplaats een cruciaal gegeven om tot meer brandveiligheid te komen.”

Wienerberger introduceert noviteiten

Wienerberger introduceert tijdens de Bouwbeurs diverse noviteiten, waaronder voor het dak:

KoraSun Magnus. Deze zonnepanelen worden naadloos geïntegreerd in het Koramic pannendak middels een polyurethaankader en een magnetische bevestiging. Het systeem combineert multikristallijne zonnecellen met een van de snelste en eenvoudigste installatiesystemen op de markt. De KoraSun Magnus PV-panelen zijn op maat gemaakt voor de keramische dakpannen van Koramic.

Narvik Sinus. Een holle pan zonder sluitingen met een welvende goot en overlappende sluiting. Het nieuwe dakpanmodel heeft een dekkende breedte van 20 cm. Hiermee is de dakpan probleemloos op de meest voorkomende beukmaten te verwerken. Met de variabele lengte van 34 tot 35 cm komt de Narvik Sinus altijd uit, in de lengte van het dakschild, op hele pannen.

Nelskamp biedt Duurzaamheidspakket tijdens Bouwbeurs

Nelskamp ontwikkelde een dubbelwandig licht aluminium element in de kleur van de gekozen dakpan en in het panmodel. De vloeistof wordt, met 6-10 graden minder dan de buitentemperatuur, door deze absorptie elementen gestuwd middels een warmtepomp en de energie/warmte van het dak wordt afgegeven aan het water. 225 dagen per jaar effectiever dan aardwarmte en zelfs 120-140 dagen per jaar draait de warmtepomp zonder gebruik te maken van extra elektriciteit. Dit product is ontwikkeld i.s.m. SDP.

Tevens komt het bedrijf met Nelskamp PV, dit bestaat uit een flexibel laminaat van amorf en silicium dat op een aluminium onderplaat wordt verlijmd. Het keramische panmodel MS-5 is geschikt gemaakt als drager, waar een element met 11 cellen met een lengte van 2850 mm. en een hoogte van 394 mm. vast wordt geklikt op 9 dakpannen naast elkaar. Nominale opbrengst bedraagt maar liefst 68 Wp /element. Dit product is ontwikkeld i.s.m. UNISOLAR®.

Tijdens Bouwbeurs 2011 zal men tevens de reeds bekende innovaties de ClimaLife dakpan en de Multiklikhaak onder de aandacht brengen.

Waterkit voor stofvrij werken

De Waterkit WK 125 en WK 230 van Zbm Rotterdam maakt zagen zonder stofvorming mogelijk, zonder technische aanpassingen aan de machines. Het apparaat spuit een fijne waternevel in de zaagsnede zodat stof direct neerslaat. Het systeem past op alle bekende merken haakse slijpmachines.