Zoeken

Roofs 2011-05-33 Nieuwslijn

AGENDA

20-21 mei 2011: Vlutters Verticaal Transport Festival. Vestiging Vlutters Verticaal Transport te Waardenburg.
26 mei 2011: Dag over Stof. Bouw & Inftrapark te Harderwijk. Info: www.dagstof.nl
27-28 mei 2011: International Passive House Conference. Congress te Innsbruck (AU). Info: www.passivhaustagung.de.
28 mei 2011: Dag van de Bouw. Diverse locaties. Info: www.dagvandebouw.nl
4-6 oktober 2011: Energie 2011. Brabanthallen te ‘s-Hertogenbosch. Info: www.vnuexhibitions.com.
3 november 2011: Nationale Dakendag 2011. Beatrixtheater te Utrecht. Info: www.dakendag.nl.
10-12 januari 2012: Dak Event 2012. NBC te Nieuwegein. Info: www.dakevent.nl.
21-25 februari 2012: Bautec 2012. Messe Berlin te Berlijn (D). Info: www.bautec.com.

 

Nieuwe samenwerking
Strijland dakbedekking heeft, om de continuïteit te waarborgen, de concurrentiepositie
te verbeteren en groei mogelijk te maken, aansluiting gezocht bij een grote organisatie,
de Gilden Holding. Onder deze holding vallen meerdere bedrijven, waaronder ook Oranjedak.

Door de inkoop te bundelen, kennis te delen en bepaalde zaken efficiënter in te vullen,
kan Strijland dakbedekking zich beter positioneren in de markt. Strijland dakbedekking blijft zelfstandig opereren in de markt, zoals iedereen gewend is. De goede naam die in al die jaren is opgebouwd wil het bedrijf natuurlijk behouden. Met deze samenwerking  ziet Strijland de toekomst vol vertrouwen tegemoet.

 All up betrekt ruimer pand
Per 1 maart 2011 is leverancier van o.a. aluminium kranen, hoogwerkers en ladder- en verhuisliften All-up uit Almelo verhuisd naar een ruimer pand. Het bedrijf is sinds de oprichting in 2008 in hoog tempo uit haar jasje gegroeid. “Het gaat goed met ons,” aldus directeuren Ard Nijkamp en Raymond Damhuis. “Onze omzet is sterk gestegen, het aantal producten breidt zich dagelijks uit.” Het bedrijf verhuist naar de naastgelegen bedrijfsruimte, waar men de beschikking heeft over aanzienlijk meer ruimte.

De markt voor hijskranen en ladderliften is sterk in beweging. Nijkamp: “Er is steeds meer aandacht voor het milieu en ook speelt vanwege de marktomstandigheden de verhuur van kranen een belangrijke rol. Wij hebben een aantal sterke troeven in handen, want de merken Paus, Klaas en Geda zijn de grootste spelers in deze groeimarkt. Wij doen voor deze spelers zowel de leveranties als het periodieke onderhoud. We hebben er bovendien onze eigen specialismen aan toegevoegd. Service, vakmanschap, kennnisdeling en relatiemanagement zorgen voor een stevige binding tussen klant en leverancier.” In het voorjaar organiseert het bedrijf voor haar relaties een Open Huis.

De nieuwe adresgegevens zijn:

All-up BV
Twentepoort-Oost 37
7609RG Almelo

De overige gegevens blijven gelijk.

Nieuwe kwaliteitsnormen voor groenprofessionals gereed
In de certificaten Groenvoorzieningen, Boomverzorging en Dak-/gevelbegroening is ISO 9001 geïntegreerd. Er zijn kwaliteitseisen opgesteld voor het geven van adviezen. Opdrachtgevers kunnen daardoor nu ook op kwaliteit selecteren bij het aantrekken van een boomtechnisch adviesbureau. Voor het aanleggen van groene daken moeten alle actuele technische richtlijnen van SBR gevolgd worden. Bij Boomverzorging en Dak-/gevelbegroening is een MVO ambitie en een interne opleveringscontrole nu ook verplicht. Dit geldt momenteel al voor Groenvoorzieningen ter ondersteuning van duurzaam inkopen. Deze drie certificaten voor de aanbestedingsmarkt worden onder accreditatie gebracht.

Nieuw is dat de vakdiploma’s Daktuin & Gevelgroen basismedewerker en gevorderde nu ook worden geaccepteerd voor het keurmerk Dak-/gevelbegroening. Volgens de planning kunnen ondernemers al vanaf 14 juni volgens de nieuwe norm een certificaat behalen. Huidige certificaathouders gaan vanaf volgend jaar geleidelijk over op de nieuwe norm. De concept normen staan openbaar op de website van Groenkeur onder downloads.

PERSONALIA

ZND dakbedekking bv
Gelet op de sterke groei die ZND dakbedekking bv de laatste jaren heeft doorgemaakt is besloten de organisatie intern te wijzigen. Per 1 april 2011 is de heer Caspar Ulijn (38) benoemd tot directeur van ZND dakbedekking bv. De heer Ulijn is reeds 4 jaar werkzaam als adjunct-directeur en heeft ruim 14 jaar ervaring in de dakenbranche. Daarnaast is de heer Wil Coenen (53) benoemd tot bedrijfsleider. De heer Coenen is sinds 1991 in dienst van ZND, de laatste jaren als hoofd bedrijfsbureau.

All-up
Met ingang van 1 februari j.l. is Gerben Geerdink als rayonmanager het team van All-up komen versterken. Geerdink heeft ruime ervaring in de wereld van kranen, hoogwerkers en ladder- en verhuisliften.

Ubbink Groep neemt activa Systaic Energiedak over
Ubbink Groep neemt de activa over van het in december 2010 failliet verklaarde Systaic AG. Beide bedrijven ontwikkelden ieder apart van elkaar een Energy Roof, een dak dat dienst doet als energieleverancier met Photovoltaïc en Solar Thermie modules. Met deze strategische acquisitie verstevigt Ubbink, onderdeel van het beursgenoteerde CENTROTEC Sustainable AG,  haar rol in Solar technologie en neemt een leidende positie in de Europese markt in.

Icopal wijzigt prijzen per 1 juni 2011
Icopal bv, producent van dakbedekking en waterdichte membranen, heeft geconstateerd dat de stijging van de prijzen van grondstoffen, waaronder olie en oliegerelateerde producten, zich de afgelopen periode verder heeft doorgezet.

Deze bijna continue prijsstijgingen van grondstoffen hebben een voortdurende impact op de kostprijs van diverse Icopal producten. Dit maakt dat de producent steeds vaker de verkoopprijzen zal moeten aanpassen. In navolging van de prijsverhoging van 1 april jl. is het bedrijf daarom, eerder dan verwacht, genoodzaakt om per 1 juni 2011 de gestegen grondstofprijzen te verwerken in de netto prijscondities van de producten. De hoogte van de prijsstijging bedraagt 14,8% voor bitumen afdichtingmembranen en 7% voor de PVC afdichtingmembranen.

Icopal zet zich in om consequenties van de gestegen grondstofprijzen tot een minimum te beperken. Zij zal haar relaties adviseren over de optimale inzet van het brede portfolio van de producent binnen de gewijzigde omstandigheden.

Fakro introduceert P2 Secure dakramen
Door een innovatieve ontwikkeling is Fakro erin geslaagd een verhoogd comfort te geven aan haar dakramen met Politiekeurmerk Veilig Wonen. Het vernieuwde dakraam maakt bijzetsloten, die gebruikelijk zijn bij dakramen met Politiekeurmerk, overbodig door de komst van een afsluitbare klink. De klink kan zowel het raam openen en sluiten alsook het raam afsluiten. De klink is met een sleutel afsluitbaar.

Het anti-inbraaksysteem van de P2 Secure dakramen steunt op vier belangrijke pijlers: (1) gelamineerde beglazing met veiligheidsklasse P2A (2) een beveiliging tegen demontage van de beglazing (3) een afsluitbare klink (4) het inbraakwerende topSafe constructiesysteem.
De dakramen zijn beveiligd tegen inbraak volgens klasse 2 van de NEN-norm 5096 en dragen daarom het Politiekeurmerk Veilig Wonen.

Daglichtsystemen die zonne-energie opwekken
BIK werkt met een aantal vooraanstaande leveranciers van zonne-energie producten. Deze samenwerking heeft geleid tot verschillende daglichtsystemen die zonne-energie opwekken, namelijk Solar Noorderlichtkappen, Solar Glaskappen en Solar Gebogen lichtstraten. Bij alle opties worden zonnecellen geïntegreerd in de lichtstraten. Het gebruik van het zonlicht en het opwekken van energie kan met deze toepassingen worden gecombineerd met een warmtewerende functie.

Reflecterende dakcoating
Louers Verf te Schiedam heeft een dakcoatingsysteem ontwikkeld dat is gebaseerd op Nano technologie: ClimateCooler. Dit is een nieuwe dakcoating die zonlicht, ultraviolet- en infrarood straling reflecteert.

Door de warmtereflecterende eigenschappen van de coating  kan de temperatuur onder het dak met 40% dalen. Dit heeft vele voordelen. Een normaal dak kan op een warme zomerse dag een temperatuur van +/- 70 graden Celsius bereiken. Door het toepassen van de coating kan een aangename binnentemperatuur worden gerealiseerd en de levensduur van het dak aanzienlijk worden verlengd. ClimateCooler kan op pannendaken, bitumen daken en metalen daken worden aangebracht.

Relatiedag Meuwissen
Donderdag 14 april heeft Meuwissen tijdens haar jaarlijks te houden relatiedag ruim 85
klanten in haar fabriek ontvangen. De relatiedag was deze keer georganiseerd rond het
thema: “alleen de levering van materiaal is niet genoeg.” Het bedrijf heeft een transformatie in gang gezet van materiaalleverancier naar conceptleverancier. In samenwerking met DOOR-coaching en training is het sales en management team van Meuwissen in de afgelopen 18 maanden opgeleid en gecoacht om de effectiviteit van haar dienstverlening aan de bouwmaterialen handel effectiever te maken. Tijdens de relatiedag organiseerde men verkoopworkshops, productconcepten en productie rondleidingen.

TNO neemt activiteiten over van ECN
TNO neemt twee activiteiten over van Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN). Dit is begin april vastgelegd in een overeenkomst tussen de beide kennisinstituten. Het gaat om “Energie in de Gebouwde Omgeving” en “Intelligente Elektriciteitsnetten”

TNO zal de activiteiten integreren binnen de eigen thema’s Gebouwde Omgeving en Energie. Met deze strategische bundeling van kennis en kunde op genoemde gebieden versterkt TNO zich aanzienlijk binnen de nationale en internationale kennisinfrastructuur. Voor ECN past deze overdracht in de nieuwe programmastrategie. Hierbij richt ECN zich op een versterking van de hoofdactiviteiten waarin zij een sterke (inter)nationale positie heeft: windenergie, zonne-energie, biomassa, duurzame proces- en warmtetechnologie en beleidsstudies.