Zoeken

Roofs 2011-06-03 Column, Ketensamenwerking?

Soms doet de bouwwereld denken aan een kleuterzaal. De grotere kinderen proberen de baas te spelen. De kleinere kinderen huilen omdat ze niet de baas kunnen spelen. En als je een gezamenlijk spelletje wil spelen, mislukt dat altijd omdat alle deelnemers een eigen variant van het spelletje spelen.

Wie de Roofs regelmatig leest, leest regelmatig over het belang van ketensamenwerking. Van tijd tot tijd komen op deze pagina’s mensen aan het woord met hooggestemde idealen die ook helemaal niet zo gek klinken. Traditioneel huurt de ‘hoofdaannemer’ de ‘onderaannemer’ in die het werk voor hem uitvoert. Dat zorgt voor problemen, simpelweg omdat de ‘onderaannemer’ pas bij het werk wordt betrokken op het moment dat al vastligt hoe hij het werk moet uitvoeren. Terwijl hij wél degene is met de meeste relevante kennis over de betreffende werkzaamheden.

Ketensamenwerking, dus. De onderaannemer is dan geen onderaannemer meer, maar een volwaardige bouwpartner die tijdig zijn kennis inbrengt. Dit bespaart alle bouwpartners (en de opdrachtgever) een hoop irritatie, tijd en geld. Iedereen gelukkig.

Dan nu de praktijk. Aannemersbedrijf Strukton en sloopbedrijf Beelen zijn in een hoog oplopend conflict verwikkeld. Beelen kreeg naar eigen zeggen te horen dat de werkzaamheden voor veel minder geld dan afgesproken dienden te worden uitgevoerd. In Cobouw verklaarde directeur Wim Beelen van het sloopbedrijf dat hem was gezegd dat hij maar akkoord moest gaan met de lagere prijs – anders zouden ze in de toekomst geen opdrachten meer krijgen. Strukton ontkent dat er harde afspraken lagen: er was alleen een intentieverklaring, maar de partijen zijn er vervolgens niet uitgekomen. Het welles-nietes leidde tot een kort geding dat werd gewonnen door Strukton. Beelen heeft al gezegd het er niet te bij te zullen laten zitten.

Ketensamenwerking?

Een ander staaltje. Brancheverenigingen Bouwend Nederland en de Aannemersfederatie Nederland zijn in een hoog oplopend conflict verwikkeld. Dit in verband met de CAO-besprekingen, waarbij de laatstgenoemde vereniging begin dit jaar heeft besloten een eigen koers te varen en te gaan werken aan een aparte MKB-CAO. Kleinere bouwbedrijven hebben immers behoefte aan een CAO die een flexibele inzet van personeel mogelijk maakt, die een vorst-WW regelt, etc. De Aannemersfederatie Nederland heeft zich opgeworpen als belangenbehartiger voor de MKB-bedrijven in de bouw. Dit ontlokte Bouwend Nederland een brief aan minster Kamp, waarin in 10 pagina’s wordt gesteld dat de Aannemersfederatie fabeltjes verkoopt, dat Bouwend Nederland het MKB net zo goed vertegenwoordigt en dat de bouw beter af is met één CAO die voor de gehele bouw geldt.

Ketensamenwerking?

Dit zijn maar twee voorbeelden. Ik denk dat de meeste mensen in de bouwwereld er wel van zijn doordrongen dat iedereen gebaat is bij een goede samenwerking met de bouwpartners. Dat de specifieke kennis van de dakdekker al vroeg in het bouwproces moet worden ingebracht. Dat een dakdekker alleen kwaliteit kan leveren als hij daar redelijk voor wordt beloond. Maar als het erop aankomt schiet de bouw weer in een reflex van machtspolitiek, wantrouwen en de laagste prijs. Dat gaat ten koste van de kwaliteit en er gaat ontzettend veel tijd, energie en geld mee verloren - en dat kunnen we ons eigenlijk niet veroorloven. Het wordt tijd dat we die mooie woorden over ketensamenwerking eens waar gaan maken – en daar ook echt in investeren.

Edwin Fagel