Zoeken

Roofs 2011-06-09 Veilig verwerken van isolatiemateriaal

Met de grotere aandacht voor het isoleren van woningen, dient ook extra aandacht te worden besteed aan een veilige en gezonde verwerking hiervan. Met name in renovatiesituaties is het belangrijk maatregelen te treffen om een gezonde verwerking van isolatiemateriaal te waarborgen. SBD heeft hierover een nieuwe toolbox ontwikkeld.

Met name richt SBD zich in de activiteiten op de toepassing van glas- en steenwol isolatie. Dit zijn de meest toegepaste isolatiematerialen. “In principe zijn glas- en steenwol niet schadelijk voor de gezondheid,” zegt Jos van der Borgt van SBD. “Dit blijkt uit onderzoeken van o.a. de Gezondheidsraad (1995), Universiteit van Wageningen (1998) en het International Agency for Research on Cancer (IARC, 2009). In nieuwbouwsituaties is het aanbrengen van glas- of steenwol goed te beheersen. In renovatieprojecten echter, en dan met name tijdens het verwijderen van het materiaal, kunnen deze materialen zeer ongunstige arbeidsomstandigheden met zich meebrengen.”

Vezels

Zowel glaswol als steenwol bevatten vezels. Beide materialen bestaan namelijk uit een wol dat door een smeltproces is ontstaan. De vezels van deze wollen worden met een bindmiddel gebonden. Tegenwoordig zijn de dekens ingepakt, de zogenaamde ‘naakte’ dekens komen bijna niet meer voor. ‘Naakte’ dekens liggen echter nog wel vaak op zolders of in kelders.

Hoewel het materiaal als veilig wordt gezien, kan het contact met de vezels wel irritatie of ontstekingen aan de huid, ogen en/of neusslijmvlies veroorzaken. Het is daarom van belang ervoor te zorgen dat deze materialen op een gezonde manier worden aangebracht of verwijderd.

In de Benelux voorzien de producenten van minerale wol hun producten van pictogrammen die aangeven hoe men deze gezondheidsklachten kan voorkomen. Deze maatregelen houden o.a. in dat contact met vezels voorkomen dient te worden door de huid te bedekken (kleding). De werkplaats dient zoveel mogelijk schoon te worden gehouden en ook de luchtkwaliteit dient d.m.v. ventilatie schoon te worden gehouden, om te voorkomen dat de vezels in de luchtwegen komen. In niet-geventileerde ruimtes dient men een mondkapje te dragen.

Maatregelen

Hoewel de aanwijzingen van de producenten afdoende lijken, heeft SBD gemeend hier in haar activiteiten extra aandacht aan te moeten besteden. Van der Borgt: “De producent kan voldoende aanwijzingen hebben gegeven, maar dan moet de verwerker hier wel op de juiste wijze mee omgaan. Met name de werkomstandigheden en –omgeving vragen extra aandacht. Vooral wanneer men in een besloten ruimte werkt, zijn aanvullende maatregelen noodzakelijk.” SBD brengt onderstaande maatregelen onder de aandacht:

  • Maak een project risico inventarisatie en –evaluatie. Stel een plan van aanpak op.
  • Controleer of werknemers geen gezondheidsbeperkingen hebben als zij moeten werken in besloten ruimten en/of met bepaalde stoffen.
  • Geef doelgerichte informatie en instructie.
  • Zorg ervoor dat één persoon bij de toegang buiten de besloten ruimte blijft.
  • Regel noodvoorziening, BHV, communicatieapparatuur.
  • Veeg restproducten niet op, dit zorgt voor verspreiding in de lucht, maar gebruik een goede stofzuiger met een HEPA-filter (High Efficiency Particulate Filter). Vervang dit filter op tijd.
  • Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals leren handschoenen, een stof, masker, een veiligheidsbril, een gladde overall zonder zakken of andere stiksels waar stof in kan blijven zitten.
  • Niet eten, drinken of roken tijdens het werken met steenwol of glaswol.
  • Na het werk dient men zich te wassen: eerst met koud water, pas daarna met warm water en zeep. Direct met zeep wassen zorgt er namelijk voor dat de vezels sneller in de huid dringen.