Zoeken

Roofs 2011-06-11 Aannemersfederatie Nederland zet eerste stappen richting MKB-CAO

De Aannemersfederatie Nederland heeft onlangs een aantal voorstellen gelanceerd om te komen tot een CAO die is toegespitst op MKB-bedrijven. De voorstellen zijn in eerste instantie bedoeld om een discussie over een dergelijke CAO op gang te brengen.

Voor de dakenbranche heeft branchevereniging Het Hellende Dak (HHD) zitting in de Aannemersfederatie Nederland. Op 12 januari van dit jaar is besloten een onafhankelijke koers te varen omdat men van mening is dat in de huidige constellatie de belangen van het midden- en kleinbedrijf in de bouwsector onvoldoende worden behartigd. Ook speelt de huidige CAO te weinig in op actuele ontwikkelingen in de bouw en de maatschappij, waardoor de instroom van nieuwe krachten stagneert.

De geldende Bouw-CAO is daarom volgens de Aannemersfederatie toe aan een grondige revisie, omdat ze te duur is en er teveel in wordt geregeld. Bovendien verliest ze volgens de Aannemersfederatie aan relevantie omdat het aantal werknemers dat eronder valt snel afneemt (van 250.000 werknemers in 2001 naar 120.000 in 2011). De vereniging heeft inmiddels aan het ministerie van Sociale Zaken om een ontheffing van de huidige CAO gevraagd, zodat er speciaal voor het MKB in de bouw een nieuwe overeenkomst kan worden gesloten.

Momenteel wordt gewerkt aan een aparte MKB-CAO voor de bouw. Deze nieuw te ontwikkelen CAO moet meer maatoplossingen bieden voor kleine bedrijven. Een belangrijke pijler hiervan is het schrappen van de toeslag voor werken op zaterdag, zodat personeel flexibeler is in te zetten. Op deze manier wordt de concurrentiepositie van kleinere bedrijven beter gewaarborgd. Naar verwachting zal de Aannemersfederatie Nederland over een maand of twee – na een discussie met de achterban - komen met een uitgewerkt voorstel voor de nieuwe MKB-CAO. In principe zal men de CAO afsluiten met de bouwbonden van FNV en CNV. Deze bonden hebben aangegeven open te staan voor onderhandeling. Mocht dit niet lukken, zal de Aannemersfederatie Nederland de samenwerking zoeken met kleinere bonden. De onafhankelijke vakbond LBV zou in dat geval een mogelijke onderhandelingspartner kunnen zijn.

Bouwend Nederland heeft zich tegen een aparte MKB-CAO uitgesproken en noemt de recente ontwikkelingen ‘onnodig gedoe’. Men stelt dat de bouw, zeker in crisistijd, met één mond zou moeten spreken. Met één Bouw-CAO wordt bovendien oneerlijke concurrentie juist voorkomen. Bouwend Nederland blijft daarom inzetten op één Bouw-CAO die breed gedragen wordt maar ruimte biedt voor (sub)sectorspecifieke afspraken. De stem van het MKB zal daarin volgens Bouwend Nederland zeker gehoord worden, ‘want 93% van de 5000 leden van Bouwend Nederland zijn MKB-bedrijven’.

Roofs houdt u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.