Zoeken

Roofs 2011-06-20 Kwalitatieve verwerking van dakmaterialen

Op 27 april 2011 kreeg senior technical advisor Martin Beckers van CRH Roofing Materials de oorkonde ‘10 jaar erkend instructeur’ uitgereikt uit handen van Aart van der Snoek van PHOENIX Dichtungstechnik Gmbh (PDT Waterproofing). De dakbedekkingfabrikant drukte daarmee haar dankbaarheid uit voor de samenwerking waardoor in de loop der jaren honderden dakdekkers met het materiaal hebben leren omgaan.

Voor een kwalitatief eindproduct is in de eerste plaats informatie-uitwisseling nodig. Dat is nu al vele jaren het uitgangspunt van instructeur Martin Beckers.

Historie

Dat de fabrikant  eind jaren ’90 de gespecialiseerde dakgroothandel als afzetkanaal erbij heeft gezocht is een gevolg van het succes van Resistit ESK, een product dat speciifiek is ontwikkeld voor gootrenovatie en gevelafdichtingen. Dit product vroeg om een specifiekere marktbenadering. Dakgroothandel Fielmich (later onderdeel geworden van CRH) was de eerste groothandel die het product voerde. Door het succes van dit product is later het assortiment bij de handel uitgebreid met Resitrix en hulpmaterialen. Al snel ontstond het plan een cursus op te zetten voor de verwerking van het materiaal. “EPDM was destijds nog een relatief onbekend product en we wilden voorkomen dat het materiaal door een verkeerde applicatie een negatief imago zou krijgen,” vertelt Beckers. “In samenspraak met Harry Vrielink van PDT is destijds een les- en trainingsprogramma (alsmede verwerkingsrichtlijnen) ontwikkeld.

Opleiding

Al snel werd voor de praktijkopleiding in de vestiging van Fielmich te Utrecht een trainingscentrum ingericht. Tegenwoordig is op het hoofdkantoor van CRH Roofing Materials in Wijchen inmiddels een tweede trainingslocatie aanwezig. De vraag van dakdekkers naar een dergelijke opleiding was volgens Beckers al direct aanzienlijk, en steeg alleen maar naarmate het materiaal meer werd toegepast. “Het marktaandeel EPDM stijgt door verschillende factoren, zoals de NEN 6050, nog steeds,” aldus Beckers.

De cursus bestaat uit een blok theorie (dit wordt met één à anderhalf uur zo kort mogelijk gehouden) en een dagdeel praktijk. Hierin leert men hoe het materiaal te lassen, hoe het te vouwen, hoe een goot met het materiaal in te werken, hoe (en waarom) gebruik moet worden gemaakt van hulpmaterialen als bijvoorbeeld de zelfklevende stickers, etc. Aan het eind van de dag wordt de kennis getoetst aan de hand van een praktijkopdracht. Bij het goed afleggen van deze toets ontvangt de deelnemer een certificaat. Dat is vanzelfsprekend niet hetzelfde als een (dakdekkers)diploma, want CRH is geen erkend opleidingsinstituut. Wel ijvert men ervoor om subsidie te verkrijgen op deze opleidingen.

Voor de fabrikant is de cursus van groot belang. “Het product kan nog zo goed zijn, als het verkeerd wordt aangebracht is het niets waard,” aldus verkoopleider Aart van der Snoek van PDT. “In principe moeten onze materialen worden aangebracht door geschoolde en getrainde verwerkers. Het gaat hier om hoogstaande technische producten die bij een juiste applicatie een leven lang meegaan. Als blijkt dat er schade is ontstaan omdat het materiaal is aangebracht door iemand die niet wist hoe hij ermee om moest gaan, dan kan vanzelfsprekend geen aanspraak worden gemaakt op de garanties die wij afgeven.”

Daarom is het van groot belang dat de fabrikant en de groothandel dezelfde taal spreken. “Wij houden intensief contact over de verschillende ontwikkelingen en de vraagstukken die de diverse situaties op kunnen leveren,” aldus Van der Snoek. “Wij trekken één lijn in wat je kan doen met het product en wat niet.” “Het is belangrijk hier alert op te blijven,” lacht Beckers. ‘Soms proberen leerlingen een loopje met je te nemen.”

Leraar

Voor hij bij de dakgroothandel aan het werk ging, wilde Beckers eigenlijk leraar worden. Maar al snel bleek dat een school niet zijn ideale werkomgeving was. In zijn huidige functie kan hij zijn passie voor het lesgeven mooi combineren met zijn passie voor het dak. Hij geeft twee dagen per week cursussen – niet alleen in de verwerking van EPDM, maar ook in de verschillende bitumineuze en kunststof dakbedekkingen die de groothandel in het assortiment heeft - en brandveilig detailleren. “Onze verkoopafdeling regelt de cursussen. De rayonmanager die als eerste een dag en locatie vastlegt, is er ook verantwoordelijk voor dat de cursus voldoende deelnemers krijgt.”

“Feitelijk fungeren onze cursussen als aanvulling op de bestaande dakdekkersopleidingen,” aldus Beckers. Hij schat dat hij in de afgelopen tien jaar aan zo’n 1200 personen per jaar een cursus heeft gegeven in het verwerken van diverse dakbedekkingmaterialen (merendeels Resistit en Resitrix). “Het is in al die tijd maar één keer voorgekomen dat een leerling het echt niet kon – en het ook niet wilde. Zijn passie was metselen. Ik heb de betreffende werkgever toen gebeld, een aannemersbedrijf, en hem aangeraden deze persoon niet in te zetten voor werkzaamheden op het dak.”

Tijdens de overhandiging van de oorkonde gaf Van der Snoek aan dat hij de inzet en inbreng van Beckers in de afgelopen tien jaar zeer waardeert, en hij sprak de verwachting uit de samenwerking nog lang te kunnen continueren. Beckers verklaarde op zijn beurt verheugd te zijn met de oorkonde en dat hij zich ook in de toekomst in wil zetten voor de kwalitatieve verwerking van dakmaterialen.