Zoeken

Roofs 2011-08-24 Nieuwe dakrol combineert verschillende ecologische functies

Op het gebied van milieuvriendelijke dakbedekkingmaterialen volgen de innovaties elkaar snel op. Nebiprofa introduceert de Profatec Eco, een bitumineuze dakrol waar verschillende technologieën op het gebied van ecologie in zijn gecombineerd.

Het besef groeit dat de enorme oppervlakte bestaande platte daken voor milieudoeleinden kunnen worden ingezet. Ook in de huidige markt zijn opdrachtgevers veelal bereid hier in te investeren. Het ligt voor de hand dat de grootste stappen zullen worden gemaakt in de renovatiemarkt. Nebiprofa, onderdeel van de IKO Groep, speelt hierop in met de introductie van een nieuwe bitumineuze dakrol, de Profatec Eco. Deze bitumineuze dakrol is ontwikkeld om alle eisen die tegenwoordig op ecologisch gebied aan een dakbedekking kunnen worden gesteld in één dakrol te combineren. Het is een bitumineuze dakrol die is afgewerkt met een wit, reflecterend gecoat mineraal die zowel het zonlicht reflecteert als een luchtzuiverende werking heeft. Ook is het product voor een groot deel samengesteld uit gerecyclede materialen en met behulp van groene stroom. Salesmanager Klaas Oosterhof licht de ontwikkeling toe.

Reflectie

De dakbaan is aan de bovenzijde afgewerkt met een wit gecoat mineraal om zonlicht te reflecteren. Zoals bekend zorgt een reflecterende dakbedekking ervoor dat de onderliggende ruimte minder snel opwarmt, wat een reductie betekent van de kosten en CO2-uitstoot die het gevolg zijn van het gebruik van airconditioning. Bovendien zorgt een reflecterende dakbaan voor een hogere opbrengst van zonnesystemen die op het dak worden toegepast.

“De discussie over witte of zwarte daken vind ik een non-discussie,” zegt Oosterhof. “Bij een goed geïsoleerd dak heeft een witte dakbedekking nauwelijks invloed op de temperatuur van de binnenruimte. Bij bestaande bouw waar de mogelijkheid tot extra isolatie beperkt is of afwezig, zorgt de witte dakbedekking aantoonbaar voor een aangenamer binnenklimaat. De mate van reflectie van deze dakbaan scoort op de Solar Reflectance Index (SRI) 65. De oppervlaktetemperatuur van de dakbedekking wordt met ruim 30º C. gereduceerd ten opzichte van een zwarte EPDM; bij een beperkte of ontbrekende isolatie heeft dit vanzelfsprekend een gunstige invloed op het binnenklimaat. In situaties waarin het niet mogelijk is een groendak toe te passen zou deze dakbedekking bovendien een bijdrage kunnen leveren in de strijd tegen het Urban Heat Island-effect. Als de dakbedekking minder opwarmt, warmt de lucht daarboven immers ook minder op.”

Volgens Oosterhof behoudt de dakbedekking ook na langere tijd zijn reflecterende werking. “Door de coating hecht vuil zich minder goed op de dakbedekking. Maar vanzelfsprekend dient het dak goed op afschot te worden aangebracht om een nadelig effect op de reflectie als gevolg van vervuiling te voorkomen. Maar alle daken moeten goed op afschot zijn. Overigens heeft de reflecterende toplaag ook een gunstig effect op de levensduur van de dakbedekking. De temperatuursdelta (het verschil in temperatuur tussen dag en nacht en het verschil in afkoeling bij een regenbui op een warme dag) is minder groot omdat de dakbedekking overdag minder warm wordt. Het materiaal hoeft dus minder grote temperatuursschommelingen op te vangen waardoor het minder slijt.”

Luchtkwaliteit

De witte toplaag wordt verkregen door een minerale afwerking die is gecoat met titaniumdioxide (TiO2). De fabrikant noemt dit de ‘Air Care Technology’ van de dakbaan. Titaniumdioxide zet, als het in contact komt met UV, stikstof-en zwaveloxiden (NOx en SOx) om in onschadelijke, milieuneutrale zouten. Het is een katalysator: dit houdt in, dat het een scheikundige reactie in gang zet, maar daar zelf niet aan deelneemt en dus onveranderd blijft. Zodoende behoudt de stof zijn werking. Titaniumdioxide wordt momenteel internationaal al veel toegepast in bijvoorbeeld tunnels waar de uitlaatgassen niet weg kunnen worden geventileerd maar waar de luchtkwaliteit toch aan minimale eisen dient te voldoen.

De mate van luchtzuivering is onderzocht door het Belgische onderzoeksbureau Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw. Uit de monitorgegevens van dit bureau blijkt dat de dakbedekking overdag een luchtzuiverende werking van zo’n 10% heeft. Een dak met een oppervlakte van 1.000 m2  Profatec Eco zuivert de jaarlijkse uitstoot van 14 middenklasse auto’s.

Recycling

De dakbaan is bovendien voor een groot deel vervaardigd uit gerecycled materiaal. De inlage bestaat uit gerecycled polyester (o.a. uit gerecyclede petflessen). De toegevoegde polymeren (PP, PE) bestaan eveneens uit gerecycled materiaal. De bitumineuze toplaag is voor ongeveer een kwart vervaardigd uit gerecyclede bitumen, voornamelijk afkomstig uit productieafval. “Momenteel zijn we bezig met het opzetten van de logistieke organisatie om ook bitumen van oude dakbedekkingen te kunnen recyclen.”

Oosterhof geeft aan dat de fabrikant ervoor waakt dat recycling geen ‘downcycling’ betekent. “Hier wordt in de markt veel misbruik van gemaakt. Recycling betekent dat uit het gerecyclede materiaal weer eenzelfde product gemaakt wordt met dezelfde kwaliteit. Downcycling betekent dat uit de grondstoffen van het oorspronkelijke product worden gebruikt in een ander product.” Het gebruik van gerecycled materiaal heeft volgens de fabrikant geen nadelig effect op de verwachte levensduur. Op basis van eerdere onderzoeken naar de dakbedekkingen in het assortiment claimt men een bewezen levensduur van 30 jaar en een verwachte levensduur van 35 jaar.

De dakbedekking wordt overigens volledig geproduceerd met behulp van groene energie. De producent heeft hiertoe contracten afgesloten met verschillende aanbieders van ‘groene’ energie (zonne-energie, windenergie, etc.).

Brandveilig

De Profatec Eco is voor het overige een normale brandrol die door iedere ervaren dakdekker probleemloos kan worden aangebracht. “Bij elke dakbedekking met leislag moet de dakdekker extra zorgvuldigheid in acht nemen en dat is bij deze dakbedekking niet anders,” aldus Oosterhof. “Overigens zijn de dakrollen uitgevoerd in de bekende vliegvuurwerende ‘prevENt-technologie’ en voldoen ze aan de Europese brandnorm EN 13501 deel 5 klasse Broof (T1), (T2) en (T3).”

De fabrikant geeft aan hoge verwachtingen te hebben van deze nieuwe dakrol.  “Opdrachtgevers zijn op zoek naar mogelijkheden om een bijdrage te leveren aan een beter milieu, ook in deze tijd,” aldus Oosterhof. “Wij hebben met deze nieuwe dakbaan een product in handen waarmee we bij uitstek aan die vraag tegemoet kunnen komen.” Tijdens de Nationale DuBo Dagen, 28-29 september 2011 in de Expo Houten, zal het bedrijf de noviteit uitgebreid presenteren.