Zoeken

Roofs 2011-08-30 Roof Update wil beleving op het dak brengen

Onlangs is een nieuw samenwerkingsverband opgericht op het gebied van groen- en gebruiksdaken: Stichting Roof Update. De stichting presenteert zich als kennisplatform voor innovaties op daken en gevels. Wat kan de stichting toevoegen aan het bestaande daklandschap? Een gesprek met een van de initiatiefnemers, John van Putten van Ben Roos Dakbedekking.

“De nieuwe stichting is in de eerste plaats opgericht om eens iets te doen aan de saaiheid en de grauwheid van veel (utiliteits)bouw in Nederland,” vertelt Van Putten. “Die is mij al jaren een doorn in het oog. In onze cultuur is veel aandacht voor de functionaliteit van een gebouw, maar we hebben daardoor te weinig oog voor de beleving van een gebouw. In het buitenland zie je veel meer dat bij de bouw ook rekening is gehouden met uitstraling en comfort. Om hier in de Nederlandse bouw verbetering in te brengen ben ik twee jaar geleden begonnen gelijkgestemde partners te vinden om ons te verenigen in een stichting die moet fungeren als kennis- en innovatieplatform en op deze manier inspirerend werkt in de markt. Dat heeft dit jaar geresulteerd in de oprichting van de Stichting Roof Update. Het primaire doel van de nieuwe stichting is te komen tot een hogere positionering van systemen voor energie-, water-, groen- en gebruiksdaken.”

De stichting bestaat uit partners in alle geledingen van de (daken)branche. Zo participeren er naast verschillende dakdekkerbedrijven en hoveniers ook een landschapsarchitect, een specialist in dakterrassen, leveranciers van bitumineuze en EPDM dakbedekkingen en een installatiebedrijf. “We krijgen wekelijks aanvragen van bedrijven die zich bij de stichting willen aansluiten,” vertelt Van Putten. “Wij beoordelen de aanvragen kritisch en letten daarbij vooral op de kennis en kunde van het bedrijf, de motivatie en de wil tot innovatie. Een nieuw lidbedrijf moet unaniem worden goedgekeurd. Na toestemming van onze commissie fungeert het nieuwe lid eerst een tijdje als aspirant.”

Innovatie

Wat voegt de nieuwe stichting toe aan de reeds bestaande samenwerkingsverbanden? “Veel samenwerkingsverbanden richten zich op de kwalitatieve verwerking van bestaande systemen,” aldus Van Putten. “Onze focus ligt meer op innovatie. Wij fungeren in de eerste plaats als kennisplatform. De leden delen hun kennis en knowhow waardoor gekomen wordt tot kwalitatief betere oplossingen. En de leden brengen elkaar op ideeën, wij merken dat we hierdoor sneller komen tot innovatieve oplossingen. Verder zijn wij samenwerkingsverbanden aangegaan met de TU Delft en diverse hogescholen. Deze hogescholen houden zich o.a. bezig met het monitoren van de diverse systemen. Zo zal in de praktijk worden gekeken wat bijvoorbeeld de isolerende werking is van een groenpakket, of in hoeverre de systemen water bufferen.”

Voor de hogescholen biedt deze samenwerking de mogelijkheid tot het ontwikkelen van onderwijsstof. Tevens wordt in speciale sessies met studenten van gedachten gewisseld over de verschillende mogelijkheden van het meervoudig dakgebruik. “We gaan hierbij uit van het Disney-concept,” vertelt Van Putten. “Dat houdt in dat het in de eerste plaats gaat om de ideeën, pas daarna zal gekeken worden naar de praktische uitvoerbaarheid ervan. Studenten zijn jong en hebben een frisse blik. Ze hebben geen belemmeringen en kunnen juist daardoor de input leveren waar de bouw op dit moment een grote behoefte aan heeft. Dit in tegenstelling tot de adviesbureaus die in de dakenbranche actief zijn. Ik heb er niet veel vertrouwen in dat de ontwikkelingen gaande blijven als we het van de adviesbureaus laten afhangen. De bouw is nog steeds in hoge mate een behoudende sector en het is belangrijk dat de ontwikkelingen op het dak die op dit moment hun beslag krijgen worden voortgezet, begeleid en met een frisse blik worden benaderd.”

Funfactor

Van Putten noemt het zogeheten ‘Urban farming’ als concreet voorbeeld van een ontwikkeling waar de dakenbranche meer op zou moeten inspelen. Hier wordt dus het gebruik van daken mee bedoeld om groente en fruit op te verbouwen. Het onderwerp heeft de aandacht van diverse gemeenten om de sociale samenhang van wijken te versterken en de vereenzaming van mensen tegen te gaan. Bovendien is het volgens Van Putten bij uitstek een concept dat de beleving van het dak vergroot. “De funfactor van het dak moet omhoog, en daarmee het levensgenot, het gebruiksgenot van het dak. Het is toch ontzettend mooi om een krop sla van je eigen dak te eten?”

Van Putten besluit: “Uiteindelijk moeten de ideeën wel uitvoerbaar zijn, zowel bouwkundig, technisch en financieel. De stichting werpt zich op als partner die nieuwe ontwikkelingen stimuleert en vertaalt in totaalconcepten. Om zowel ‘out of the box’ te denken en de nodige vertaalslag naar de praktijk te maken is een kennisplatform zoals de Stichting Roof Update dat wil zijn onontbeerlijk. De dakenbranche heeft nog grote stappen te maken en wij willen daar een stimulerende rol in spelen!”