Zoeken

Roofs 2011-08-32 Gespecialiseerd uitzendbureau voor dakdekkers, loodgieters en installateurs

Per 1 april 2011 is vanuit Almere een gespecialiseerd uitzendbureau voor dakdekkers, loodgieters en installateurs actief: iSupport. Het bedrijf wordt geleid door Dennis van de Kemp en Wouter Stemerdink. Beide hebben ruime ervaring in zowel de daken- als de uitzendbranche.

De oprichters van het bedrijf waren allebei tot voor kort werkzaam bij CRH Roofing Materials: Van de Kemp was Verkoopleider en verantwoordelijk voor de regio Midden-Nederland en Stemerdink was Vestigingsleider in Amsterdam. In hun werkpraktijk merkten zij dat dakdekkerbedrijven vaak in hun maag zitten met personeel waar geen werk voor is. Weer andere dakdekkerbedrijven bleken vaak juist dringend behoefte te hebben aan personeel. Omdat beide heren ook een verleden hebben in de uitzendbranche was de optelsom snel gemaakt. Het nieuwe uitzendbureau is gespecialiseerd in het werven, selecteren, outsourcen, payrollen en trainen & opleiden van dakdekkers, loodgieters en installateurs.

Na een maand van voorbereidingen, waarin het nodige papierwerk werd geregeld, zoals o.a. een lidmaatschap bij branchevereniging NBBU (met het bijbehorende kwaliteitscertificaat) kon het nieuwe bedrijf van start. Per 1 mei j.l. is het gespecialiseerde uitzendbureau operationeel, in eerste instantie in de regio Midden-Nederland en Noord-Holland. Hier hebben de beide oprichters immers al goede contacten vanuit hun vorige functie. De ambitie is om het concept landelijk uit te rollen.

Personeelsbeleid

Het hoeft eigenlijk geen betoog waarom een gespecialiseerd uitzendbureau voor dakdekkers een toegevoegde waarde voor de dakenbranche betekent. Het is immers bekend dat het voor een bedrijf verstandig is om, naast een kern van vaste medewerkers, een flexibele schil te houden van tijdelijke krachten. Van de Kemp legt uit: “Het vaste personeel is de grootste kostenpost. In perioden waarin een dakdekkerbedrijf weinig opdrachten in uitvoering heeft, kan het voor dat bedrijf een oplossing betekenen het personeel tijdelijk bij een ander bedrijf onder te brengen. Dat is beter dan dat ze werkeloos thuis zitten; of dat ze moeten worden ontslagen. Aan de andere kant is het niet verstandig om in tijden waarin het bedrijf piekt veel vast personeel aan te nemen. Er kunnen immers altijd weer mindere tijden komen. Een flexibele schil is dus onontbeerlijk.”

“Bijkomend voordeel van inhuren is dat men bij ingehuurd personeel alleen de gewerkte uren betaalt,” vervolgt Stemerdink. “Bij vast personeel betaal je ook de onwerkbare uren, ziekteverlof, etc. Ook kan men reiskosten besparen door tijdelijk personeel in te huren dat uit de regio komt waar het project uitgevoerd dient te worden.”

Financieel mag de inhuur van tijdelijke krachten vaak voordelig zijn, de kwaliteit van werken moet ook in orde zijn. Momenteel huurt men dikwijls tijdelijk personeel in via algemene, of bouwgerelateerde uitzendbureaus. Daar ligt volgens Stemerdink vaak een probleem. “Deze uitzendbureaus missen de branchespecifieke kennis voor de werving en selectie van dakdekkers. Het vergt andere vaardigheden om een bitumineuze dakbaan aan te brengen dan om een kunststof dakbedekking aan te brengen. Om nog maar te zwijgen van de vele andere disciplines die op het dak aanwezig zijn. En een renovatiewerk is een ander type werk dan nieuwbouw. Dat betekent dus dat het nodig is om van tevoren goed in kaart te krijgen om wat voor soort werk het gaat en welk personeel daar bij nodig is. Door onze ervaring in de dakenbranche beschikken wij over de kennis om de benodigde vervolgvragen te stellen.”

Werkwijze

Zoals gezegd heeft het nieuwe, gespecialiseerde uitzendbureau al goede contacten met een groot aantal dakdekkerbedrijven. Het kan zodoende fungeren als intermediair tussen dakdekkerbedrijven. Het bedrijf onderhoudt tevens contacten met de diverse UWV’s, via welke eveneens dakdekkers worden aangeboden. Ook biedt iSupport een ZZP-service. Van de Kemp legt uit: “De inhuur van zelfstandigen brengt vaak veel administratieve rompslomp met zich mee. Ook zitten er vaak fiscaal wat haken en ogen aan. Als het papierwerk niet goed geregeld is, kan de fiscus de inhuur van zelfstandig personeel beschouwen als een arbeidsrelatie, met alle arbeidsrechtelijke en fiscale gevolgen van dien. Onze ZZP-service houdt in dat wij de administratie van de inhuur van zelfstandig personeel voor onze rekening nemen. Hiermee nemen wij onze klant veel werk uit handen en kunnen we garanderen dat alles op de juiste manier is geregeld.”

Personeel dat via dit uitzendbureau aan het werk gaat, wordt altijd uitgebreid geïnstrueerd zowel over de werkzaamheden als over de veiligheidssituatie. “Uiteindelijk is de veiligheid de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever,” aldus Stemerdink. “Maar wij kunnen het personeel wel zo goed mogelijk voorbereiden. Bij elk project vragen wij om een RI&E en maken wij met een Arbo checklist voor de werknemer inzichtelijk met welke zaken hij rekening dient te houden.”

Eventueel kan het personeel via het uitzendbureau een training volgen. “Wij zijn op het gebied van praktijkopleidingen en trainingen een partnership met CRH Roofing Materials aangegaan. Indien nodig en gewenst, kan personeel dat via ons aan het werk gaat diverse praktijktrainingen volgen m.b.t. kunststof en bitumineuze dakbanen en natuurlijk veiligheid.”

Beide heren hebben er vertrouwen in dat het uitzendbureau een belangrijke rol kan spelen in de dakenbranche, juist onder de huidige marktomstandigheden. “Er is veel vraag naar tijdelijk personeel,” besluit Van de Kemp. “Wij kunnen op dit gebied maatwerk bieden en zodoende de dakdekker veel zorgen uit handen nemen. En, niet geheel onbelangrijk: geld laten besparen.”