Zoeken

Roofs 2011-09-18 Waarom aansluitingen in de bouw wel goed kunnen

In een vorig artikel hebben wij uitgebreid de oorzaken van slechte aansluitingen tussen bouwdelen besproken. Nieuwe bouwmethodieken, onduidelijke regie, prijsdruk en hogere eisen maken dat de aansluitingen de toets der kritiek niet kunnen doorstaan. Met de toegenomen aandacht voor luchtdichtheid bij oplevering, de krimpende markt en steeds kritischer consumenten in een ‘kopersmarkt’ komen de bouwers steeds moeilijker weg met de slechte aansluitingen.
Joost Stemkens

SBR besteedt al vele jaren aandacht aan de goede uitvoering van de details. Juist omdat de aansluitingen tussen bouwdelen een beetje zijn te typeren als ‘niemandsland’ zijn  de SBR Referentiedetails ontwikkeld. Een serie veel voorkomende details die uitvoerig zijn  beoordeeld en doorgerekend op alle bouwfysische aspecten. De referentiedetails voorzien duidelijk in een behoefte. Dat is niet zo verwonderlijk, omdat de details goed in te passen zijn in de meest voorkomende bouwwijzen en omdat ze de ontwerpers en beoordelaars veel werk uit handen nemen.
Brandbaarheid, geluid, isolatie en luchtdichtheid zijn in zulke mate specialistische onderwerpen dat het bijna ondoenlijk is voor een  bouwkundige of een architect om er allemaal tegelijkertijd rekenschap aan te geven. Even ondoenlijk is het om voor ieder detail experts in te schakelen. Daarom zijn de referentiedetails met recht de standaard. SBR besteedt veel aandacht aan het up-to-date houden van de details en niet alleen omdat het een succesproduct is.

Het sluit goed aan op de talrijke studies die de organisatie in evenzovele projecten initieert en laat uitvoeren. De inzichten die daarbij worden verkregen, worden in de referentiedetails praktisch vertaald. Energiezuinigheid en duurzaamheid bijvoorbeeld. Omdat er vrijwel geen discussie is over het nut en het draagvlak behoren tot de gebruikers ook leveranciers en fabrikanten. Die laten hun producten aansluiten op de referentiedetails en je mag daarom zeggen dat de referentiedetails in die zin bijdragen aan de doorontwikkeling van de Nederlandse wijze van bouwen.

Wat wel verwonderlijk is dat, hoewel de standaard referentiedetails vrijwel altijd van toepassing worden verklaard, er geen uitvoering aan wordt gegeven. de regie of het gebrek eraan is daar debet aan, als ook het gebrekkige toezicht. In een voorgaand artikel in de Roofs aangaande de instorting van het dak in aanbouw van het FC Twente stadion is al verwezen naar de regie. Tel daarbij op de Nederlandse cultuur die bijna uitdraagt niet te willen werken naar normen en regels. Waar in Duitsland werken in uitvoering stilgelegd kunnen worden wanneer niet aan de regels wordt voldaan, bouwen we in Nederland gewoon door. Stilleggen of afbreken van het gebouwde is immers toch nooit aan de orde. Totdat het instort en het zoeken naar verantwoordelijken door juristen ter hand wordt genomen. Dan is de reputatie van de hele bouwsector weer vakkundig afgebroken.

Voor de luchtdichtheid van de aansluitingen is afbreken en opnieuw bouwen mogelijk wel aan de orde. Bij oplevering kan door middel van een ‘blowdoortest’ overdruk worden gegenereerd in een woning en wanneer in een koudeperiode middels thermografie de lekken aangewezen kunnen worden kan ‘het dak er af’. Dan hoeft de eigenaar de woning niet te accepteren omdat de referentiedetails duidelijk aangeven hoe gebouwd had moet worden.
De referentiedetails zijn ook gebruikt bij de ontwikkeling van de Bouwrups. De uitvoering van de referentiedetails is aantoonbaar beter en sneller met de rups. Het product wordt ‘op maat’ aangeleverd zodat ze altijd goed aansluiten en het werk vergemakkelijken. Eigenlijk is de Bouwrups het geprefabriceerde referentiedetail. Er is nu echt geen reden meer om geen goede aansluitingen te maken.


Voorheen stond SBR voor Stichting BouwResearch maar inmiddels is SBR een ‘eigennaam’ geworden en niet langer een afkorting