Zoeken

Roofs 2011-09-26 Dakdekker steunt daklozenopvang

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) heeft vele facetten. Cornelissen DakTechniek BV uit Dordrecht geeft hier op haar eigen manier invulling aan door het Leger des Heils te steunen in de daklozenopvang.

Op 29 september 2011 vierde dakdekkerbedrijf Cornelissen DakTechniek (CDT BV) haar tweejarig bestaan. De gelegenheid werd aangegrepen het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) onder de aandacht te brengen. Directeur Ferry Cornelissen presenteerde de nieuwe, milieuvriendelijke dakrol van Nebiprofa, de Profatec Eco (zie Roofs 8-2011), en meldde dat zijn bedrijf in Dordrecht het eerste project met deze nieuwe dakrol zal uitvoeren. Het hoogtepunt van de bijeenkomst was de bekendmaking dat het dakdekkerbedrijf de komende drie jaar een deel van de omzet zal doneren aan het Leger des Heils ten behoeve van de daklozenopvang.

MVO
“Wij in de dakenbranche weten dat een goed dak boven je hoofd allesbehalve vanzelfsprekend is,” aldus directeur Ferry Cornelissen van het bedrijf. “Wij zijn een dakdekkerbedrijf dat de meest uiteenlopende oplossingen voor het dak kan bieden: de verschillende typen dakbedekking, zonnedaken, groendaken, valbeveiliging, etc. Inmiddels heb ik ruim 25 jaar ervaring op het dak. Het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen nemen wij zeer serieus. De Triple P behelst naast Planet en Profit ook People. Terwijl we aan het nadenken waren over hoe we daar op een goede manier invulling aan zouden kunnen geven, kwam het idee om de daklozen te helpen. Het dak is onze expertise en wij willen iets doen voor de mensen, die geen dak boven hun hoofd hebben.”

Er werd contact gezocht met het Leger des Heils en vervolgens werd een plan uitgewerkt. Het dakdekkerbedrijf heeft zich vastgelegd om gedurende drie jaar een percentage van de bruto omzet te doneren aan het Leger des Heils ten behoeve van de daklozenopvang. Dus: hoe hoger de omzet, hoe hoger de donatie.

Daklozen
Fred Meijer, Directeur Bedrijfsvoering van het Leger des Heils Zuidwest Nederland, toonde zich dankbaar dat het dakdekkerbedrijf deze stap wil nemen. Hij vertelde de aanwezigen dat daklozen vaak ‘gewone’ mensen zijn en dat het iedereen kan overkomen. Als voorbeeld vertelde hij het verhaal van Ton, een man die na het dodelijke ongeluk van zijn dochtertje van twee in een neerwaartse spiraal terecht kwam. Zijn huwelijk liep als gevolg van het ongeluk stuk, met het gevolg dat hij begon te drinken, waarna hij zijn baan en tenslotte ook zijn huis verloor. Met hulp van het Leger des Heils heeft Ton zijn leven inmiddels weer een positieve draai kunnen geven.

Het daklozenprobleem is groter dan men op het eerste gezicht zou denken. Landelijk zijn er niet minder dan zo’n 66.000 mensen dakloos, waarvan 23.000 kinderen. 30% van deze mensen heeft een opleiding van HBO of hoger. Dordrecht zelf telt tussen de 80 en 90 daklozen. Meijer geeft aan, dat het om een ruwe schatting gaat. “We weten het aantal niet precies, omdat er geen registratie is. Als het gaat vriezen, krijgen we een compleet beeld want dan melden vrijwel alle daklozen zich voor de nachtopvang. Het Leger des Heils wordt wel vaker gesteund, maar dat komt dan meestal uit fondsen. Steun van individuele bedrijven krijgen we niet zo vaak, we waren dan ook bijzonder verheugd met dit initiatief.”

Afgesproken was, dat de actie per 1 oktober 2011 in zou gaan, maar tijdens de bijeenkomst overhandigde Cornelissen bij verrassing al de eerste donatie aan het Leger des Heils, dus een percentage over de omzet van de maand september.

Donatie
Gevraagd naar de besteding van de donatie vertelt Meijer dat het geld zal worden ingezet voor het actief op straat bezoeken van daklozen. Dagelijks zet men een team in dat daklozen opzoekt en hen beweegt zich te melden bij de daklozenopvang en zodoende een hulptraject te volgen. Het Leger des Heils heeft zo’n 5500 betaalde krachten en ongeveer 1000 vrijwilligers. Deze klus wordt uitgevoerd door hiertoe getrainde mensen. Het Leger des Heils is van plan de donatie te besteden aan een herkenbaar vervoermiddel waarmee dit kan gebeuren, zoals een tuktuk.

Om de actie te ondersteunen, heeft het dakdekkersbedrijf een brochure ontwikkeld die is voorzien van het FSC Duurzaamheidskeurmerk. Dit betekent dat de brochure is vervaardigd uit papier uit hout uit verantwoord beheerde bossen. In de brochure spelen de kleuren oranje, groen en blauw een belangrijke rol. De kleuren staan voor de diverse speerpunten van het bedrijf. Oranje staat voor service en onderhoud en de verbondenheid met het thuisfront, groen voor dakbedekking met oog voor ecologisch bouwen en blauw voor het leveren en aanbrengen van valbeperking.