Zoeken

Roofs 2011-10-30 Nieuwbouw Jeroen Bosch Ziekenhuis geopend

Onlangs is in Den Bosch het nieuwe Jeroen Bosch Ziekenhuis geopend door kroonprins Willem-Alexander. Drie Bossche ziekenhuizen zijn hiermee verenigd in één locatie. De dakwerkzaamheden van dit grote project kwamen tot stand in nauwe samenwerking tussen twee relatief kleine partijen.

Het nieuwe complex aan de Vlijmseweg in Den Bosch betekent een samenvoeging van de drie Bossche ziekenhuizen het Carolusziekenhuis, het Groot Ziekengasthuis en het Willem-Alexanderziekenhuis. Bij de bouw is uitgegaan van de gedachte dat een prettige omgeving bevorderlijk is voor het herstel van de patiënt. Rond het ziekenhuis is daarom een groene omgeving gecreëerd.

De locatie van het nieuwe ziekenhuis bestaat uit een groot aantal gebouwen. In totaal gaat het om een dakoppervlak van zo’n 23.000 m², verspreid over 48 dakdelen. Een enorme klus waar ruim twee jaar aan is gewerkt. Het dakwerk werd uitgevoerd door dakdekkerbedrijf Dakteam uit Zwijndrecht. Het EPS-isolatiemateriaal werd aangeleverd door ExPoSchuim uit Nijmegen. Een grote klus die tot een goed einde is gebracht, iets waar beide partijen trots op zijn.  Vrijwel alle daken werden voorzien van een EPS isolatie en een tweelaags bitumineuze dakbedekking van Icopal, losliggend. Als ballast werd een grindlaag aangebracht. Wilt Jan de Boer van de isolatiefabrikant en Wil Meuwsen van het dakdekkerbedrijf lichten toe.

Logistiek

Vrijwel alle daken, op die van de technische ruimtes na, hadden een betonnen ondergrond. Hier bovenop werd EPS dakbedekking aangebracht, de beloopbare EPS 200, alsook afschotisolatie. De daken kunnen in de onderhoudsfase dus gewoon worden betreden. Op de technische ruimten was een staaldak met steenwol isolatie aangebracht. “Bijzonder aan dit project was met name de veelheid aan daken,” vertelt De Boer. “Er was op de bouwplaats weinig ruimte voor opslag, wat betekende dat de materialen direct na aanlevering naar het dak moesten worden verplaatst. Dit vereiste een goede logistieke planning en een duidelijke afstemming tussen leverancier en de verwerker. Als immers de materialen niet op tijd op de juiste plek zijn, stagneert alles.”

De samenwerking tussen leverancier en verwerker is volgens beide partijen soepel verlopen. De Boer: “Wij hebben het voordeel dat we een relatief kleine organisatie hebben – al zijn we wel de grootste zelfstandige leverancier van EPS-isolatiematerialen van Nederland - waarbinnen we snel kunnen schakelen en dus flexibel kunnen reageren. Onze materialen zijn vanzelfsprekend KOMO gecertificeerd. De wijze van aanleveren bepaalt in hoge mate de hoogte van de faalkosten. Wij leveren onze materialen genummerd, op de juiste wijze verpakt, op het juiste tijdstip en op de juiste plaats. Natuurlijk gaat ook bij ons wel eens iets mis, maar in dat geval is het belangrijk dit direct met de klant te communiceren zodat tijdig een goede oplossing kan worden gevonden.”

Meuwsen geeft aan dat het dakdekkerbedrijf eenzelfde toegevoegde waarde heeft. “Wij zijn in de dakenbranche een middelgrote speler en we werken met een grote flexibele schil, die bestaat uit vaste, en kwalitatief goede dakdekkers. Zo houden we de overhead beperkt tot een minimum en zijn we flexibel inzetbaar. Omdat we normaal gesproken voornamelijk in de renovatie actief zijn, hebben we het afgelopen jaar ondanks de moeilijke economische omstandigheden een groei kunnen realiseren.”

Samenwerking

“Voordeel van deze werkwijze was dat het dak snel dicht was,” vertelt Meuwsen. “Na aanlevering werden de materialen direct verwerkt.” Het dakdekkerbedrijf was gedurende ruim anderhalf jaar werkzaam op dit grote project, al waren er ook perioden dat men er met 10 man rondliep. In de eerste maanden van dit jaar zijn de patiënten van de verschillende ziekenhuislocaties verhuisd naar de nieuwe panden en momenteel is het volledige complex in bedrijf. “Een probleemloos waterdicht dak is altijd belangrijk, maar dat is bij een ziekenhuis nog extra het geval,” besluit Meuwsen. “En een dergelijk dak is altijd het resultaat van een goede samenwerking. Dat is in dit geval zeker het geval geweest!”

Nieuwbouw Jeroen Bosch Ziekenhuis te Den Bosch

Opdrachtgever: Projectbureau Nieuwbouw JBZ te Den Bosch.

Hoofdaannemer: Hurks van der Linden te Eindhoven

Dakdekker: Dakteam te Zwijndrecht

Leverancier dakbedekking: Icopal te Hoogkerk

Leverancier EPS-isolatie: ExPoSchuim te Nijmegen