Zoeken

Roofs 2012-02-16 Dakdekkerbedrijf Sluyer wint Daktopper 2011

Tijdens Dak Event 2012 is de winnaar van de Daktopper 2011 bekend gemaakt. Dakdekkerbedrijf Sluyer bv uit Vriezenveen ging er met de prijs vandoor. Het bedrijf wint de prijs met een werkbak met een uitklapbaar hekwerk, die de collectieve valbeveiliging behelst.

De Daktopper is de tweejaarlijkse Arboprijs van de dakbedekkingsbranche. In 2010 werd de eerste Daktopper uitgereikt. De jury van deze tweede editie bestaat uit vertegenwoordigers van TNO, Laemers Arbo Consult, de Stichting van de Arbeid en Kees Keizer van Kewodak, de winnaar van de Daktopper 2009. Directeur Gerard Sluyer kreeg de prijs tijdens de Dak Event in het NBC te Nieuwegein uitgereikt door juryvoorzitter Cees Woortman van VEBIDAK.

Met deze vinding biedt het bedrijf een oplossing voor zowel het valgevaar als de fysieke belasting. Een eervolle vermelding was er voor Gebr. Janssen te Beugen die een geheel eigen aanpak ontwikkelde gericht op veiliger werken: ‘Ben met je VAK bezig’. Dakdekkerbedrijf Verkoelen Weert won met haar dakrandbeveiliging voor kleine (onderhouds)werken de Aanmoedigingsprijs.

Hulpmiddel

Fysieke belasting vormt een belangrijk aandachtspunt bij het aanbrengen van bitumineuze en kunststof dakbedekking. Behalve een goede werkhouding en de toepassing van lichtere materialen is het goed kunnen bereiken van de werkplek en het ter plekke gezond en veilig kunnen uitvoeren van de werkzaamheden belangrijk. Daarvoor zijn hulpmiddelen nodig. Gerrit Sluyer van dakdekkerbedirjf Sluyer uit Vriezenveen ging op zoek naar een concrete en werkbare oplossing.

Hij kwam met een verreiker met een speciaal ontworpen goederenbak, die is voorzien van een collectieve dakrandbeveiliging. Volgens Sluyer bewijst de werkbak dagelijks in de praktijk zijn diensten. Gemonteerd aan zijn ‘Catterpillar’ verreiker zet hij in één keer tot een maximale hoogte van tien meter de dakrollen, gasflessen, brandblusser, aggregaat, stofzuiger, branders en andere handgereedschappen op het dak. Aan de werkbak is een gekoppelde dakrandbeveiliging gemonteerd.

Het systeem maakt het werk op het dak veiliger en gezonder. Werkzaamheden kunnen bovendien sneller worden uitgevoerd. De afgelopen jaren is vanuit de fabrikanten voor hoogwerkers regelmatig aandacht geweest voor het inzetten van deze hulpmiddelen voor dakwerkzaamheden. Echter, tot nu toe is er nog geen oplossing geboden die breed toepasbaar kan worden genoemd. De jury was van mening dat de oplossing van Sluyer dit echter zeker in zich heeft. De combinatie van verreiker met werkbak voor goederenvervoer is inmiddels ook door een erkende keuringsinstelling goedgekeurd als arbeidsmiddel. Natuurlijk zal bij het gebruik van deze werkwijze aandacht moeten zijn voor een juiste opstelling en gebruik van zowel werkbak als dakrandbeveiliging.

Volgens de jury verdient deze inzending de innovatieprijs Daktopper met een bedrag van €10.000 omdat Sluyer een bestaand veel voorkomend probleem met  een technische oplossing grotendeels heeft weten te beheersen. De aanpak is ook door ieder ander bedrijf in der platte dakenbranche in principe beschikbaar.

Aanmoedigingsprijs

Dakdekkerbedrijf Verkoelen uit Weert werd de Aanmoedigingsprijs toegekend.  Het bedrijf heeft volgens de jury nadrukkelijk de samenwerking gezocht met haar opdrachtgevers en gebruik gemaakt van externe deskundigheid.  Op deze manier is men aan de slag gegaan met het ontwikkelen van een simpele, collectieve dakrandbeveiliging voor kleine werken en servicewerkzaamheden op 2,5 tot 4,5 meter hoogte. Het systeem is voorzien van staanders met een koppel- of klikvoorziening voor het vastzetten aan de dakrand. Aan de staanders is een hekwerk te koppelen voor twee te beschermen zijden van het gebouw. Dit is volgens de jury ook doelmatig als inzet/verankering voor gebiedsbegrenzing van de overige zijden.

Omdat er nog geen definitieve versie van het nieuwe dakrandbeveiligingssysteem is opgeleverd, is voor deze innovatie de Aanmoedigingsprijs toegekend.

Eervolle vermelding

Gebr. Janssen in Beugen, een combinatiebedrijf voor onder andere sanitair, dakbedekking en installatietechniek, ontwikkelde een aanpak voor veilig en gezond werken, te organiseren in een bedrijf met meer dan 100 werknemers. Het is niet eenvoudig om het werkproces zó te organiseren dat er geen ongevallen ontstaan, er nauwelijks ziekteverzuim is en geen overtredingen zijn van arbo- en milieuregels. Een jaar geleden introduceerde het bedrijf ‘Ben met je VAK bezig’. De letters VAK hier voor Veiligheid, Afspraken nakomen, Kwaliteit. De volgende consequent toegepaste maatregelen maken onderdeel uit van de aanpak van Gebr. Janssen:

 • Zorg voor betrokkenheid van het management. Dit is een must
 • Kies voor een veiligheidsbeheerssysteem
 • Coach en geef richting aan gedrag
 • Creëer een basis van vertrouwen
 • Laat veiligheid opslaan in routine
 • Intervenieer continu en schakel irrationele gedachten uit
 • Zorg voor herkenbaarheid van veiligheid
 • Laat werknemers zichtbaar onderdeel uitmaken van het bedrijf en werk aan het imago
 • Betrek de werknemer bij veiligheid
 • Beïnvloed de werknemer, beïnvloed de groep
 • Beloon mensen met je hart
 • Meet en vier resultaten
 • Stimuleer cultuurvorming

De jury toonde zich aangenaam verrast door de wijze waarop dit bedrijf met haar medewerkers veilig en gezond werken heeft opgenomen in de bedrijfscultuur. Een aanpak die navolging verdient en ook zeker hier in aanmerking komt voor een eervolle vermelding.
Jurering