Zoeken

Roofs 2012-02-24 Gekleurde dakpannen voor daklozenopvang

Dakmeester AA Dak uit Den Dungen heeft zich onlangs bij de uitvoer van een aantal opvallende projecten kunnen onderscheiden. Het dak van het nieuwe pand van de Kessler Stichting in Den Haag kreeg een patroon van gekleurde dakpannen. En het dak van het Ministerie van Defensie zorgde voor een aantal logistieke uitdagingen.

Twee opvallende panden in Den Haag werden aan de zorg van het dakdekkerbedrijf toevertrouwd, waarbij het bedrijf naast de uitvoering ook de logistieke organisatie voor haar rekening nam.

Kessler Stichting

De Kessler Stichting in Den Haag stelt zich ten doel dak- en thuislozen op te vangen, te verzorgen en te begeleiden. De activiteiten van de stichting spelen zich deels op straat af, en waar mogelijk bij de mensen thuis (al dan niet in een begeleide woonvorm). Verder beschikt de stichting over een aantal locaties waar dak- en thuislozen tijdelijk kunnen worden opgevangen voor bijvoorbeeld eerste hulp; ook kunnen ze indien nodig langer worden opgevangen (beschermd wonen). Het zogenaamde ‘Moederhuis’ aan de De La Reyweg in Den Haag is onlangs in zijn geheel gesloopt. Er is een modern, nieuw pand voor in de plaats gekomen. In het nieuwe gebouwencomplex zullen vier functies worden ondergebracht (verpleeghuiszorg, passantenopvang, doorstroombedden en beschermd wonen).

Het gebouw is ontworpen door het Amsterdamse architectenbureau Soeters van Eldonk Architecten. Het dak heeft een totale oppervlakte van 2200 m² en heeft een opvallend patroon van gekleurde dakpannen gekregen. Projectarchitect Wouter Loomans van het architectenbureau vertelt dat de inspiratie voor het dak afkomstig is het Frans Beaune, waar traditioneel op veel daken, o.a. het ziekenhuis aldaar, een dakbedekking met een ruitpatroon uit leien is aangebracht.  “Dit pand vormde de uitzondering op de stedenbouwkundige regel dat gebouwen niet hoger dan 10 m mogen zijn. Dat betekent dus dat het dak boven de omliggende gebouwen uitsteekt en daardoor in het oog springt. Alleen al daarom wilden we een bijzonder dakontwerp. Ook waren we op zoek naar een vrolijke uitstraling van het pand. De bewoners hebben immers in de meeste gevallen een heel zware tijd achter de rug en hun verblijf in het pand betekent voor hen als het goed is een nieuw begin.”

Het architectenbureau ontwierp een kleurenpatroon dat in geglazuurde keramische dakpannen gelegd werd, en waar de Haagse kleuren groen en geel in overheersen. Deze gekleurde dakpannen zitten niet standaard in het assortiment van dakpannenfabrikant Nelskamp. De fabrikant heeft ze speciaal voor dit project in de gewenste kleur vervaardigd. Dennis van der Aa van AA Dak vertelt dat de verantwoordelijke dakdekkers af en toe tureluurs werden van de kleuren. “Zowel de logistiek als de verwerking vereisten een zorgvuldige planning, die wij als dakdekker voor onze rekening namen. De dakpannen moesten op kleur naar boven worden gebracht. Vervolgens moesten ze volgens het patroon worden gelegd en van dichtbij is lastig te zien hoe het patroon precies in elkaar zit. Soms moest een dakdekker gewoon even weg om het overzicht te kunnen houden.”

Ander opvallend aspect is het aantal dakkapellen dat op het dak is aangebracht, 92 in totaal. Loomans vertelt dat hiervoor is gekozen om alle individuele kamers in het pand te benadrukken. “Alle kamers hebben zodoende een eigen dakje. In de gevel wordt de individualiteit van de kamers benadrukt door huizen op de gevel af te beelden. De vele dakkapellen vormden een extra complicerende factor voor de dakdekkers. Volgens planning wordt het pand medio oktober opgeleverd.”

Ministerie van Defensie

In dezelfde periode was het bedrijf actief op het dak van het ministerie van Defensie in het centrum van Den Haag. Het pand werd gerenoveerd omdat het sterk verouderd was. Het is deels monument: de gevel aan de zijde van de Kalvermarkt is beschermd stadsgezicht. Het dak, met een goothoogte van 20 m en een nokhoogte van 29 m, werd voorzien van nieuwe keramische dakpannen van fabrikant Monier. Van er Aa: “Niet het werk zelf was bijzonder, maar de zaken eromheen. Men kan zich voorstellen dat op het dak van het ministerie van Defensie zeer strenge veiligheidsmaatregelen gelden.”

Van der Aa: “Medewerkers werden voor het werk uitvoerig geïnstrueerd en kregen een veiligheidspasje. We moesten dus zoveel mogelijk met dezelfde mensen op dit werk blijven. Ze waren tijdens het werk aan strenge regels gebonden, o.a. over waar ze mochten komen en waar niet, bij overtreding kreeg de betreffende medewerker een ‘gele kaart’, en ook hier gold: twee keer geel is rood. Ook waren we gebonden aan strenge geluidsnormen omdat in de onderliggende ruimten bijvoorbeeld het telefoonverkeer met Afghanistan plaatsvond.”

“De hoogte en de locatie van het dak zorgden tevens voor de nodige logistieke hoofdbrekens. De materialen dienden met een grote kraan naar het dak te worden verplaatst. Het pand staat echter in hartje centrum van Den Haag, wat betekent dat er voor het gebruik van de kraan een deel van de weg diende te worden afgesloten. Een efficiënte planning en goede communicatie met alle betrokken partijen was daarom noodzakelijk, hetgeen door de verantwoordelijke voorman goed is opgepakt. Uiteindelijk zijn de werkzaamheden naar ieders tevredenheid uitgevoerd.”

Nieuwbouw Kessler Stichting te Den Haag

Opdrachtgever: Kessler Stichting te Den Haag

Architect: Architectenbureau Soeters van Eldonk Architecten te Amsterdam

Hoofdaannemer: BAM Woningbouw te Den Haag

Dakdekker: AA Dak te Den Dungen

Fabrikant dakpannen: Nelskamp Dakpannen te Schermbeck (D)

Renovatie Ministerie van Defensie te Den Haag

Opdrachtgever: Rijksgebouwendienst te Den haag

Hoofdaannemer: Heijmans Utiliteitsbouw te Rosmalen

Dakdekker: AA Dak te Den Dungen

Fabrikant dakpannen: Monier te Montfoort