Zoeken

Roofs 2012-03-03 Winter

Deze winter gaat de geschiedenis in als de winter waarbij het net niet goed kwam met onze Elfstedentocht. Het was lang geleden dat de vorst zo snel en zo hard inviel. Temperaturen tot 20 graden onder nul ervaren normaal gesproken alleen de wintersporters die geheel vrijwillig de kou en sneeuw opzoeken.

Gelukkig bleef het deze winter vooral beperkt tot koude en zijn we niet als in 2011 ook nog eens overvallen door dikke lagen sneeuw. Als je bedenkt dat nog geen 10 centimeter sneeuw ook dit jaar weer heeft geleid tot een nationaal verkeersinfarct, dan mag je je hart vasthouden als er sneeuw in proporties als in de Alpenlanden zou vallen, met soms een sneeuwlaag van 65 cm op een dag.

Reken er onder dergelijke omstandigheden maar gerust op dat we ons met de auto tenminste een week niet meer kunnen verplaatsen - en met de trein durf ik niet eens te voorspellen hoelang dat het geval zal zijn. Klaarblijkelijk vinden we dit geen probleem. Na wat politiek gemor en wat Kamervragen overbruggen we de winter zonder tot structurele acties te komen ter verbetering.

Waarom vinden we het toch acceptabel om bij sneeuw een tot viervoudige reistijd in acht te nemen en ons in te schikken als het gaat om het vinden van een plaatsje in de trein of bus?

Als je het recht op de man af vraagt, blijkt er wel zeker irritatie te zijn, en de wens tot verandering en verbetering. Toch laten we het er vervolgens bij zitten en ondernemen we geen actie.

Daar waar het gaat over de winterweerstand van daken is het, zo stel ik vast, niet anders. Afhankelijk van de aard van het winterweer is de klok erop gelijk te zetten dat we bij voldoende sneeuwaanbod te maken krijgen met instortingen en/of dakschade en bij voldoende vorst met vorstschade.

Dit jaar is alleen al door verzekeraar Interpolis een vorstschade aan gebouwen van 1,4 miljoen euro opgegeven. Dit betekent dat de totale vorstschade in meerdere miljoenen euro’s zal lopen.

Onderzoek naar deze vorstschade aan gebouwen heeft aangetoond dat naast achterstallig onderhoud de schade vooral te herleiden is naar tekortkomingen die aan het ontwerp en de uitvoering gerelateerd zijn. Tekortkomingen die zijn te voorkomen en in algemene zin eigenlijk niet meer mogen voorkomen. Dit kan alleen als geleerd wordt van fouten die gemaakt zijn in het verleden. Dit is de reden dat in Roofs regelmatig artikelen verschijnen waar tekortkomingen in worden beschreven.

Dit is overigens tegen de wens van een deel van de dakensector, die dit schadelijk vindt voor het imago van de sector - waar toch vooral ook heel veel goed gaat. Hoewel ik begrip heb voor deze opstelling, kan ik me er niet mee verenigen, simpelweg omdat veel fouten die leiden tot tekortkomingen verwijtbaar toegerekend kunnen en moeten worden. Oorzaken als onvoldoende kennis, instructie en/of zorg besteden aan ontwerp en uitvoering kunnen effectief bestreden worden.

Maar dit hoef ik allemaal toch eigenlijk niet meer uit te leggen. Deze column zou moeten volstaan om de daken in de toekomst winterproof te ontwerpen en uit te voeren. Ik ben benieuwd of we er komende winter beter voorstaan. In het verkeer, maar vooral op het dak waar we elkaar soms onder barre omstandigheden moeten treffen.

Nic-Jan Bruins