Zoeken

Roofs 2012-03-17 Overeenkomst voor recycling bitumineus dakafval getekend

Recycling

De recycling van bitumineus dakafval is al jarenlang een item. Nu hebben de organisaties van leveranciers en verwerkers van bitumineuze dakbedekkingsmaterialen een overeenkomst gesloten met een afvalverwerkingsbedrijf om een infrastructuur op te zetten die grootschalige recycling van bitumineuze dakbedekkingen mogelijk maakt.

Op 1 februari 2012 hebben vertegenwoordigers van branchevereniging VEBIDAK, Probasys Benelux (de vereniging van producenten en leveranciers van bitumen afdichtingsmaterialen) en afvalverwerkingsbedrijf Van Gansewinkel Nederland bv een overeenkomst getekend met betrekking tot de gezamenlijke opbouw van een infrastructuur voor de gescheiden inzameling en nuttige toepassing van bitumineus dakbedekkingsmateriaal aan het eind van de levenscyclus (sloopfase).

Bekend is, dat bitumineuze dakbedekking prima mogelijkheden biedt voor hergebruik, zowel als nieuwe dakbedekking (boven- of onderlaag) als in andere producten. Op dit moment lopen er dan ook al verschillende inzamelings- en recyclinginitiatieven van individuele bedrijven. De overeenkomst die nu is getekend betekent een eerste stap in de onderlinge samenwerking tussen producenten, leveranciers en verwerkers om te komen tot een branchebreed gedragen inzamelingssysteem. Dit is hard nodig. Momenteel geldt voor bitumineus afval immers nog een ontheffing van het stortverbod, maar deze ontheffing zal niet eeuwig van kracht blijven. Er moet dus werk gemaakt worden van een systeem dat het mogelijk maakt bitumineus dakafval grootschalig in te zamelen en te verwerken tot nieuwe materialen.

De overeenkomst houdt in dat eerst een onderzoek zal worden uitgevoerd. Dit onderzoek bestaat met name uit het inventariseren van feiten en kennis in de markt middels het doen van interviews, bezoeken en enquêtes. Vervolgens zal een regionale pilot worden opgestart. Na afronding hiervan zal naar verwachting landelijk een open inzamelingssysteem voor bitumineus dakbedekkingsmateriaal operationeel zijn, waar alle belanghebbende bedrijven in deze sector aan kunnen deelnemen.

De overeenkomst werd getekend door Rob Bootsman, voorzitter van VEBIDAK, Rob Meulendijks, commercieel directeur van Van Gansewinkel Nederland bv en Dick van der Bom, voorzitter van Probasys Benelux. De drie ondertekenaars memoreerden met enige verbazing dat het voor het eerst was dat leveranciers en verwerkers binnen de dakenbranche een overeenkomst met elkaar tekenden. Alleen daarom al mag de ondertekening ‘historisch’ worden genoemd. De drie partners verwachten met dit initiatief de grootschalige recycling en het hergebruik van bitumineus dakafval een belangrijke, zo niet beslissende impuls te geven. Meulendijks gaf aan dat afvalverwerkingsbedrijf Van Gansewinkel Nederland bv de slogan ‘Afval bestaat niet’ hanteert. Dit geldt dus ook voor bitumineus dakafval. Het is hoog tijd dat er werk wordt gemaakt van de gezamenlijke inzameling en recycling van dit materiaal. Deze overeenkomst is daar de eerste aanzet toe. Roofs houdt u op de hoogte van de vervolgstappen.