Zoeken

Roofs 2012-04-20 Dakbedekking met ‘mini-grooves’

De tijd die het branden van APP kost, zit hem met name in het te branden oppervlak en de tijd die het kost om de folie weg te branden. Dakrollenproducent Icopal heeft de zogeheten ‘grooves’- techniek toegepast op de APP-gemodificeerde dakrollen. Deze techniek bespaart tijd en gas.

Het gaat hier om een aanpassing van de Eshagum, de APP dakrol in het assortiment van Icopal. Het bedrijf deed voor de aanpassing een investering van 1,6 miljoen euro. De fabriek in Groningen is uitgerust met een nieuwe productielijn en de komende tijd zal men actief de klanten informeren over de ontwikkeling en de nieuwe werkmethode. De fabrikant heeft het in dit verband over ‘het nieuwe branden’. Analoog aan ‘het nieuwe rijden’ doelt men hiermee op een andere, zuinigere manier van werken. De innovatie werd op 20 maart 2012 tijdens een persbijeenkomst gepresenteerd.

Profilering op microniveau

Het branden van een dakrol vergt veel energie, met name omdat bitumen een slechte warmtegeleider is en de klassieke brandrollen dus heel moeilijk warmte opnemen. De folie vertraagt de opwarming nog eens extra. Het oppervlak van de dakbaan is de grootste barrière, hier is de warmteoverdracht het laagst. Een vergroting van het oppervlak op microniveau, in de vorm van een microscopische profilering, verbetert de mate van warmteoverdracht aanzienlijk.

Deze techniek is niet nieuw, het werd al toegepast in de Icopal SBS dakbanen die het bedrijf in het assortiment heeft. Nieuw is dat het nu ook is toegepast in de APP dakbanen. De toepassing van ‘grooves’, letterlijk: groeven, houdt in dat een microscopisch profiel onder de dakrol is aangebracht. Men spreekt dan ook liever van ‘mini-grooves’. Het gaat hier om een gepatenteerde techniek waarbij men tijdens de productie de profilering middels een wals in de dakbaan aanbrengt.

De profilering vergroot het contactoppervlak van de vlam aanzienlijk: volgens de fabrikant bereikt de vlam tot zo’n 40% meer oppervlak van de dakbaan. De warmte lekt door de profilering ook niet weg. Dit betekent dus dat de bitumen sneller - en ook gelijkmatiger - vloeit ten opzichte van de oude situatie. De folie is op de profilering aangebracht. Er zit dus lucht onder de folie, waardoor deze bij het branden snel wegbrandt. Bij verwerking in een tweelaags systeem is de onderlaag aan de bovenkant ook voorzien van een speciale folie die ervoor zorgt dat het branden sneller en gemakkelijker gaat.

Dit alles levert een aanzienlijke tijdsbesparing in de verwerking op. Volgens de fabrikant kan met deze dakbaan zo’n 30% sneller worden gewerkt. Bovendien hoeft men minder hard en minder lang te branden (het zogeheten ‘nieuwe branden’). Dit levert een besparing in gas op (25%, meldt de fabrikant) en daarmee ook een reductie in de uitstoot van CO2. Icopal wijst erop dat haar klanten op deze manier kunnen bijdragen aan de bedrijfsscore op de CO2 prestatieladder. Ook de beloopbaarheid van de rol tijdens de verwerking is verbeterd, omdat de rol alleen op de plek wordt verwarmd waar het nodig is.

Samenstelling dakbedekking

In de samenstelling van de dakbaan zijn overigens geen aanpassingen gedaan. De bestaande producten zijn geüpgrade: de ‘grooves’ zijn toegevoegd en ook een nieuwe randstrook en coating. Aan de certificaten en garanties die op de Eshagum van toepassing zijn verandert niets. De Eshagum K14 en Eshaflex K14 rollen worden voorzien van een fijne bezanding aan de bovenzijde en worden tevens uitgerust met een overlapfolie. Bij de gemineraliseerde rollen wordt dezelfde leislag gebruikt als voorheen, maar wordt de hechting aanzienlijk verbeterd door de nieuwe wijze van produceren.

De fabrikant stelt zelfs dat de levensduur van de dakbaan is verbeterd. Het zogeheten ‘nieuwe branden’ vermindert namelijk ook de kans op hittedoorslag. Dit zorgt ervoor dat de kans op beschadiging van de inlage wordt geminimaliseerd, wat een gunstig effect heeft op de levensduur van de dakbedekking. Ook de prijs van de dakbaan blijft onveranderd. De aanzienlijke investering moet natuurlijk wel terugverdiend worden. Men verwacht door deze innovatie een omzetgroei te kunnen realiseren. Het voordeel voor de dakdekker zit hem zoals gezegd in de snellere verwerking (meer marge) en een besparing in het gasgebruik.

Overigens geeft de fabrikant aan dat de reductie van de bitumenmassa slechts gering is. De rollen blijven voldoen aan de eisen die in dit opzicht gelden, namelijk BRL 1511 (waarin wordt bepaald dat altijd meer dan 1200 gram bitumen/m² aan de brandzijde aanwezig moet zijn) en EN 13707 (de CE-eis die stelt dat door de profilering de dakrol minder dan 10% in gewicht mag worden gereduceerd).

Productie

Het bedrijf bezit het patent op de techniek van de profilering. Deze techniek was al bij de fabrikant bekend omdat men het al toepaste bij de Icopal SBS dakbanen in het assortiment. Het was alleen de vraag hoe deze techniek kon worden ingezet bij de meer rubberachtige APP dakbanen. Dit ontwikkelproces werd eind 2009 ingezet en twee jaar later afgerond met de installatie van een volledig nieuwe productielijn. Manufacturing director van Icopal Job van Loenen noemde de ingreep een ‘bypass-operatie’ op de belangrijkste productielijn van het bedrijf. Begin dit jaar is deze operatie afgerond en de nieuwe productielijn in gebruik genomen. De klanten hebben niets van deze operatie gemerkt.

Nu is het zaak dat de klanten goed worden geïnformeerd en begeleid. Net als ‘het nieuwe rijden’ vergt ‘het nieuwe branden’ een verandering van gedrag. Hiertoe heeft de fabrikant een ‘roadshow’ opgezet, waarmee de klanten zullen worden bezocht en de verwerking van de dakrol zal worden gedemonstreerd. De voornaamste verandering zit hem erin dat de dakdekker minder hard hoeft te branden. Voor een ervaren dakdekker zal deze verandering van werkmethode normaal gesproken geen problemen opleveren. De fabrikant meldt dat de eerste reacties enthousiast zijn. De eerste projecten zijn inmiddels met het vernieuwde materiaal uitgevoerd en men geeft aan hoge verwachtingen te hebben voor de toekomst.