Zoeken

Roofs 2012-04-26 Dak Alkmaarse Laurentiuskerk weer als nieuw

De Laurentiuskerk in Alkmaar is onlangs voorzien van een nieuwe leien dakbedekking. Het gaat hier om de toepassing van zo’n 500 m² Penryn leien. De uitvoering was in handen van specialist Pronk Leidekkers bv.

De Laurentius kerk is een neogotische kerk die is gebouwd tussen 1859 en 1861 naar een ontwerp van Pierre Cuypers. De toren die voor het gebouw was voorzien is nooit gebouwd en dat is de reden dat de kerk in het straatbeeld nauwelijks opvalt, hoewel het in hartje centrum van Alkmaar ligt. In de loop der jaren heeft het gebouw, dat nog steeds als katholieke kerk in gebruik is, diverse restauraties ondergaan. De laatste was in 1990, toen is besloten een gedeelte van het leiwerk te herdekken met de bestaande oude leien omdat deze nog voldeden. In deze nieuwe restauratie zijn deze leien definitief vervangen. Dit type leien kan wel zo’n 80 jaar op het dak blijven liggen, het deel dat in 1990 wel met nieuwe leien is aangebracht, is dan ook blijven zitten.

Hoofdaannemer Pronk Restauratie bv heeft in combinatie met Pronk Leidekkers bv  alle kennis, expertise en know how voor dit soort projecten in huis. “Wij zijn dagelijks in dit soort projecten actief,” vertelt projectbegeleider Chris Pronk van het leidekkerbedrijf. “We hebben ervaren leidekkers in dienst en zijn ook in staat waar nodig het bijkomende lood-, koper- of zinkwerk te vervangen. Pronk Restauratie bv heeft het overige restauratiewerk uitgevoerd, zoals het herstellen van het metselwerk van de steunberen en gemetselde luchtbogen, het vervangen van de bindroeden van de glas-in-loodramen en het herstellen en opnieuw plaatsen van het ijzeren koorkruis. Wij hebben binnen ons team de kennis en kunde om dit soort uiteenlopende werkzaamheden uit te voeren. Dat is voor de opdrachtgever prettig omdat de verschillende werkzaamheden in één hand kunnen worden gehouden. De opdrachtgever heeft zodoende te maken met één contactpersoon die alles verzorgt.”

Lei-, lood- en zinkwerk

De paarse Penryn leien zijn in Maasdekking op het dak aangebracht. Het gaat hier, zoals bij zoveel kerken, om een ongeïsoleerde constructie. De leien zijn direct op de houten ondergrond aangebracht, kleine gebreken aan de ondergrond werden direct gerepareerd. “De uitdaging van ons vak is dat je eigenlijk niet mag zien dat het werk is uitgevoerd. Na een restauratie zie je hooguit dat het pand is opgeknapt, maar de uitstraling moet precies hetzelfde blijven.” Het werkgebied van het bedrijf is grofweg van Amsterdam tot en met Texel. In dit gebied heeft men veel aansprekende werken uitgevoerd, zoals recent de kerken in respectievelijk Schagen, Den Burg (Texel) en Oudorp. Regelmatig voert men ook leiwerk uit op woningen, zowel in de nieuwbouw als renovatie of restauratie.

Het gespecialiseerde personeel dat voor dit werk benodigd is kan een opleiding volgen bij de opleiding leidekken aan de BGA-Nederland. Toch wordt volgens Pronk het vak veel in de praktijk geleerd. “Leidekken is een ambacht dat al generaties lang wordt doorgegeven van de oudere generatie op de jongere. In principe is dat nu nog steeds het geval. Maar het is een goede zaak dat wij nu twee jongere medewerkers van ons bedrijf in de opleiding bij BGA-Nederland hebben. Hier wordt een belangrijke basis voor de betrokkenheid bij het vak gelegd en komen de leerlingen in relatief korte tijd in aanraking met alle verschillende dekkingswijzen van leien en het bijbehorende lood-, koper- en zinkwerk. Ook de omgang met andere leidekkers in de opleiding, van andere bedrijven, werkt stimulerend voor deze jongens.  Onze ervaring is dat als men verkocht is zodra men eenmaal met het vak in aanraking is gekomen.”

De werkzaamheden aan het kerkdak begonnen in het najaar van 2011. Het werk werd half februari 2012 opgeleverd. De Alkmaarse Laurentius Kerk ziet er vanaf dat moment weer als nieuw uit.

Restauratie kerkdak Laurentiuskerk te Alkmaar

Opdrachtgever: St. Laurentiuskerk te Alkmaar

Leidekker en zinkverwerker: Pronk Leidekkers bv. te Warmenhuizen