Zoeken

Roofs 2012-05-12 Albert van den Hout en Nico Hendriks trekken zich terug uit directieteam BDA

Albert van den Hout en Nico Hendriks hebben zich teruggetrokken uit het directieteam van BDA Groep. Ze blijven als ‘professional partner’ betrokken bij het bedrijf. Beide heren hebben een enorme staat van dienst in de dakenwereld. Roofs keek met hen terug en inventariseerde de gevolgen van deze ontwikkeling.

Het is niet overdreven te stellen dat BDA een belangrijke factor is geweest bij veruit de meeste belangrijke ontwikkelingen die in de afgelopen decennia in de dakenmarkt hebben plaatsgevonden. Op productniveau, door de betrokkenheid van het bureau bij de ontwikkeling, het testen en de toepassing van de meest uiteenlopende dakproducten, maar ook op het niveau van verwerkingsrichtlijnen en de regelgeving is de invloed van het bureau significant. Met een enorme hoeveelheid publicaties van artikelen en vakdocumenten, en de organisatie van een jaarlijkse Dakendag is het bedrijf bovendien een belangrijke stem in de verschillende discussies die in de dakenbranche worden gevoerd. Albert van den Hout en Nico Hendriks zijn beide al ruim veertig jaar actief in de dakenwereld en fungeerden de afgelopen decennia als het gezicht en het hart van de organisatie.

Anno 2012 is BDA een groep met drie poten (BDA Advies, BDA Keuringsinstituut en BDA Dak- en Gevelopleidingen). Sinds 2010 is het bedrijf onderdeel van Kiwa. Als gevolg hiervan is het Kiwa BDA Expert Centre Building Envelope opgericht. Nico Hendriks is aangesteld als chairman hiervan. Hoe zien Van den Hout en Hendriks zelf hun rol in de dakenmarkt en welke gevolgen heeft het voor de verschillende activiteiten van de groep nu ze zich uit het directieteam hebben teruggetrokken?

Maakbaarheid

Met de beschrijving van vele tientallen dakdetails in diverse vakbladen, het Handboek Daken en het BDA Dakboekje hebben beide heren de ontwikkeling van het dakdekken op de voet gevolgd en vastgelegd. Gezamenlijk hebben ze in de loop der tijd meer dan duizend artikelen geschreven. “Het dak is inmiddels het tweede maaiveld,” aldus Van den Hout. “Die ontwikkeling is ontzettend snel gegaan. Nog geen vijfentwintig jaar geleden moesten we naar Duitsland als we een groendak wilden bekijken om voor SBR de publicatie Daken in ’t Groen te kunnen maken, gewoonweg omdat het fenomeen hier nog onbekend was. Wij hebben van het begin af aan gezegd dat voor een zekere waterdichte laag onder het groendak de dakbedekking vol en zat moet worden aangebracht, of gewerkt moet worden met een materiaal als Foamglas dat vol en zat wordt aangebracht. Sindsdien heeft men het vaak op een andere manier geprobeerd en dat is meestal fout gegaan. Nu is het vol en zat aanbrengen van de dakbedekking onder het groendak de stand der techniek. Hetzelfde geldt voor de kimfixatie als bescherming tegen de wind en het wegblijven bij details om brandveilig te kunnen werken.”

Als medeauteurs van respectievelijk de SBR Richtlijnen en de Vakrichtlijnen hebben Hendriks en Van den Hout duidelijk ook een sturende rol gespeeld in de ontwikkelingen. “Belangrijk was het altijd wel consensus te vinden met de andere betrokken partijen, zodat de ontwikkelingen ook draagvlak zouden hebben in de markt. Je moet niet altijd je gelijk willen halen. Credo bij onze activiteiten is steeds geweest: is het maakbaar? Deze insteek is een belangrijke reden geweest waarom veel van onze standpunten uiteindelijk stand der techniek zijn geworden.”

Professional partners

Van den Hout en Hendriks hebben zich uit het directieteam teruggetrokken en houden inmiddels kantoor in het pand van Kiwa BDA Expert Centre Building Envelope, op hetzelfde industrieterrein Avelingen-West in Gorinchem. “Het leek ons verstandig om ook fysiek te vertrekken uit ons kantoorpand zodat we de huidige directieleden niet voor de voeten zouden lopen,” vertelt Hendriks. “We blijven wel als ‘professional partner’ bij de dagelijkse gang van zaken betrokken, wat betekent dat we voor advies en eventuele vragen beschikbaar blijven. De verwachting is dat dit steeds minder nodig zal zijn. Maar we voelen er weinig voor om achter de geraniums te gaan zitten. We zullen ons in de toekomst vooral gaan bezighouden met wat altijd al onze hoofdactiviteit is geweest: advisering, testen en productontwikkeling. Dat was altijd al het leukste onderdeel van ons werk en nu hebben we ook de rust en de tijd om ons daar aan te gaan wijden.”

Welke gevolgen heeft dit voor de diverse activiteiten waar Van den Hout en Hendriks de drijvende kracht achter waren en zijn? “We stoppen per direct met de organisatie van de Nationale Dakendag. De afgelopen editie was wat betreft het programma en de standverkoop een succes; we richtten ons in het programma echter primair op de dakdekkers. Deze doelgroep is niet of nauwelijks komen opdagen en dat was na het vele werk dat we in de voorbereiding hadden gestoken een grote teleurstelling. We hebben mede naar aanleiding daarvan besloten dat de afgelopen editie de laatste is geweest in deze vorm. We beraden ons op nieuwe ontwikkelingen.”

Eerder al stopte Van den Hout als hoofdredacteur van het Handboek Daken. Wel is de nieuwe editie van het BDA Dakboek inmiddels verschenen. Het verkleinwoord in de titel wordt inmiddels achterwege gelaten want de nieuwe editie heeft een wat groter formaat, en minder bladzijden: “Van ruim 1600 pagina’s naar 1000 pagina’s,” aldus Van den Hout. “Maar er staat meer in.” Deze nieuwe editie is de laatste die volledig onder de supervisie van Van den Hout is vervaardigd. Hij zal de vervaardiging van de volgende editie nog wel begeleiden maar waarschijnlijk zal Chris van der Meijden deze klus oppakken. Het vakblad Dakenraad, waar Van den Hout hoofdredacteur van is, zal op de oude voet worden voortgezet. Van den Hout: “Natuurlijk denk ik wel na over de opvolging maar dat is voorlopig niet aan de orde. Ik blijf het leuk vinden om het blad te maken en samen te werken met een enthousiast team auteurs.”

Internationale certificering

Nico Hendriks is aangesteld als chairman van het Kiwa BDA Expert Centre Building Envelope. Het is de bedoeling dit uit te bouwen tot een internationaal expertisecentrum op het gebied van het attesteren en certificeren van de gebouwschil. Hendriks legt uit: “Dit expertisecentrum zorgt ervoor dat een internationaal opererend bedrijf maar bij één adres hoeft te zijn om in meerdere landen de betreffende certificaten te verkrijgen, het zogenaamde one stop shopping-concept. Veel mensen denken dat de regelgeving in heel Europa hetzelfde is maar dat is niet het geval. Alleen de Eurocodes, de rekenmethoden, zijn gelijkgesteld maar ook dat niet in detail, daar hebben we weer de Nationale Bijlagen voor nodig. Alle landen hebben een eigen bouwregelgeving en dat betekent dus dat er per land andere eisen aan een product of systeem worden gesteld. Het is voor bedrijven vaak lastig om te achterhalen waar hun product of systeem in het betreffende land aan dient te voldoen.”

“Op basis van één test – want die hoeft natuurlijk niet voor elk land opnieuw te worden gedaan – zoeken wij uit wat in het betreffende land de eisen zijn die aan het product of systeem worden gesteld. Maar wij brengen ook de bouwcultuur in kaart. Ik heb al eerder gezegd: bouwen is geen wetenschap. Zodra je de grens overgaat, doen ze het anders. Voor Engeland hebben we inmiddels al goed in kaart gebracht wat de bouwregelgeving is, wat de gewoonten zijn en wat de belangrijke instanties zijn. En we zijn al aardig op weg met Italië, meteen daar achteraan zullen we ons richten op België, Duitsland en Zweden. Dat zijn op dit de voornaamste landen waar Kiwa een sterke vestiging heeft. Daar maken wij gebruik van.”

“Het certificatieschema heet het BDA Agrément + Kiwa Certitificate. Het BDA Agrément is te vergelijken met het BDA Praktijkblad, al gaat het wel wat verder. In tegenstelling tot het Praktijkblad gaat het Agrément ervan uit dat de eigenschappen van het product zijn getest volgens Europese geharmoniseerde normen. De resultaten worden geverifieerd en vermeld in het BDA Agrément.  Het Kiwa Certificate komt daar achteraan. Dit is een certificaat; dan wordt er dus een Factory Production Control (FPC)  aan toegevoegd en minimaal een jaarlijkse controle op essentiële eigenschappen om te controleren of we het over hetzelfde product blijven hebben. Dit doen wij voor producten waar geen BRL voor is. Als er een BRL is, dan moet het in Nederland volgens KOMO. Het is dus vooral bedoeld voor de innovaties; dat is natuurlijk ontzettend leuk om te doen.”

Beide heren zullen dus ook na hun terugtrekking uit het directieteam van BDA een duidelijke rol blijven spelen in de ontwikkelingen in de dakenwereld – en niet alleen in de Nederlandse.

“Beleid BDA Groep ongewijzigd”

Het nieuwe directieteam van de BDA Groep bestaat uit Johan Sanders, ing. Chris van der Meijden en ing. Rob Versluis. Namens de nieuwe directie meldt Chris van der Meijden dat het bedrijf de positie in de markt wil verstevigen. De focus van de activiteiten ligt op de nieuwe markten (die voor zonne-energie voor gevels en daken, groene gevels en leef- en gebruiksdaken). Via het Kiwa BDA Expert Centre Building Envelope zal het bedrijf zich ook meer op de internationale markt gaan begeven.