Zoeken

Roofs 2012-05-14 Jongeren opleiden tot dakhovenier

Tijdens een bijeenkomst bij BDA Dak- en Gevelopleiding in Gorinchem werd op 27 maart 2012 een samenwerkingsovereenkomst gesloten waarbij werkloze jongeren zullen worden opgeleid tot dakhovenier: het Green City Project.

Het betreft hier een samenwerkingsovereenkomst tussen Wonen en Werken in de Wijk (WW&W), het samenwerkingsverband voor groendaken Leven op Daken en de onderwijsinstellingen BDA Dak en Gevelopleidingen en IPC Groene Ruimte.

WW&W is een instelling die bemiddelt tussen werkloze jongeren en het bedrijfsleven. Deze sociale onderneming neemt de jongeren in dienst en plaatst ze bij bedrijven. Ook zorgt WW&W ervoor dat ze een opleiding kunnen gaan volgen. De organisatie is in verschillende branches actief maar het zwaarteopunt van de activiteiten ligt vooralsnog in de bouw. De organisatie kan haar activiteiten zonder behulp van subsidies uitvoeren. De gemaakte winst wordt terug geïnvesteerd in de centrale doelstelling van WW&W, namelijk: meer jongeren aan het werk.

Green City Project is een initiatief van maatschappelijk ondernemer Carolien Kernkamp. Zij ging vorig jaar in samenwerking met de gemeente Amsterdam, enkele projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties op zoek naar het benodigde aantal vierkante meters aan te leggen groendak, zodat minimaal acht geselecteerde deelnemers binnen een schooljaar zouden kunnen worden opgeleid. Vanwege bezuinigingen en een bouwstop is dat vorig jaar niet gelukt. Daarom werd de samenwerking gezocht met Leven op Daken. Laatstgenoemd samenwerkingsverband committeert zich hiermee ervoor te zorgen dat de leerlingen beschikken over de vierkante meters groendak waarmee de opleiding en begeleiding van de leerlingen gegarandeerd is. De leerlingen zullen dus in eerste instantie niet in dienst worden genomen door de bij Leven op daken aangesloten bedrijven, maar de verwachting is dat dit wel zal gebeuren nadat de leerlingen hun opleiding hebben afgerond. “De markt voor groendaken groeit dus gekwalificeerd personeel zal ook in de toekomst broodnodig zijn,” aldus directeur Erik Steegman van Leven op Daken.

Steegman memoreerde dat het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) steeds belangrijker wordt in de huidige bouw. Deze ontwikkeling past prima in dat plaatje. Het Green City project zal in eerste instantie starten met een aantal deelnemers uit de gemeenten Eindhoven, Rotterdam en Amsterdam. Het ligt in de bedoeling dit aantal in de toekomst verder uit te bouwen. De projecten die in het kader van het Green City Project worden uitgevoerd zullen overigens gewoon, zoals gebruikelijk, via inschrijving worden verworven. “Wij offreren gewoon mee en schrijven in tegen concurrerende voorwaarden,” aldus Steegman. “Ons onderscheidend vermogen zit hem in het feit dat wij extra werkgelegenheid creëren.”

De eerste diploma’s werden tijdens de bijeenkomst uitgereikt. De leerlingen vertelden zeer gemotiveerd te zijn om door te gaan als dakhovenier. Als klap op de vuurpijl werd het project al direct onderscheiden. Uit handen van Wolfgang Ansel, directeur van de internationale branchevereniging voor groendaken IGRA (International Green Roof Association) ontving het initiatief de Green Roof Leadership Award 2011. Dit is een jaarlijkse, internationale prijs voor bijzondere ontwerpen of initiatieven op het gebied van het groendak.