Zoeken

Roofs 2012-05-18 Kingspan Unidek investeert in de toekomst

Het is nu ruim een jaar geleden dat isolatieproducent Unidek werd overgenomen door Kingspan Group plc. De eerste resultaten hiervan worden nu zichtbaar. Het bedrijf meldt een groeiende marktpositie en presenteert een masterplan en kondigt diverse innovaties aan waarmee men zich in de toekomst verder wil profileren.

Sinds een jaar gaat de producent van EPS isolatieproducten uit Gemert door het leven onder de dubbele naam Kingspan Unidek. De overname in 2011 heeft ervoor gezorgd dat inmiddels aanzienlijk in de organisatie  en in productontwikkeling is geïnvesteerd. Dit is enerzijds om tegemoet te kunnen komen aan de veranderende eisen op het gebied van energiezuinig bouwen, zoals geformuleerd in het nieuwe Bouwbesluit. Anderzijds om de marktpositie van het bedrijf te consolideren en waar mogelijk uit te bouwen. Nu al meldt het bedrijf dat het marktaandeel hellend dakelementen significant is toegenomen. Ook heeft men inmiddels in België een stevige marktpositie verworven.

Investeringen

Het bedrijf zal zich de komende tijd met name richten op de renovatiemarkt en op het gebied van het hellende dak. Men stelt dan ook enkele nieuwe ontwikkelingen in het vooruitzicht. Managing director Ben Claaszen licht de strategie van het bedrijf toe.

Binnen de markt werden destijds vraagtekens gezet bij de overname van Unidek. Dit is immers een fabriek van polystyreen isolatieproducten, moederbedrijf Kingspan produceert voornamelijk isolatieproducten op basis van PIR en phenol. In de markt werd dan ook verondersteld dat de EPS-fabriek snel weer zou worden doorverkocht. Nu het moederbedrijf echter in iets meer dan een jaar tijd een kleine 5 miljoen euro investeert in de Gemertse isolatiefabrikant wordt dit scenario zeer onwaarschijnlijk.

De fabrikant zal ook in de toekomst op de markt acteren onder de dubbele naam. Op deze manier markeert men duidelijk de EPS-activiteiten binnen de groep. De naam Unidek staat bovendien in de Nederlandse markt, maar ook in de Duitse, goed bekend. Met de huidige investeringen geeft de groep een duidelijk signaal af dat men vertrouwen heeft in de toekomst van de EPS-fabrikant.

Wijziging productie

De investeringen hebben tot doel een grotere capaciteit te creëren met een kleiner productieoppervlak. Middels een omvangrijk meerjarentraject zal de organisatie de komende tijd aanzienlijk investeren in een gecentraliseerde en geoptimaliseerde wijze van produceren.

Momenteel is de productie decentraal georganiseerd: per hal wordt een product vervaardigd. Dit zal in de nieuwe plannen veranderen: men zal op minder productielocaties meerdere producten op een productielijn produceren. Dit betekent dat de bestaande productielijnen efficiënter zullen worden ingezet. Ook zal men investeren in nieuwe machines. Doel van deze operatie (men spreekt bij het bedrijf in dit verband van een Masterplan) is dat men in de toekomst sneller en goedkoper zal kunnen produceren. De totale gebruikskosten gaan immers omlaag doordat de transport- en voorraadkosten minder worden.

Dit gaat volgens Claaszen niet ten koste van de kwaliteit van produceren, integendeel: door deze nieuwe inrichting van de productie wordt ook de controle op processen verbeterd. Doordat immers per productielijn meerdere producten worden vervaardigd, zal men nog kritischer het proces moeten bewaken en controleren dan nu al het geval is.

De reorganisatie van de werkzaamheden heeft geen gevolgen voor het personeelsbestand, dat momenteel ruim 360 werknemers telt. “We zullen de capaciteit van het personeel dat we momenteel in huis hebben hard nodig hebben,” aldus Claaszen. “Medewerkers zullen in veel gevallen anders worden ingezet dan momenteel het geval is, maar al ons personeel zal aan het werk blijven.”

Nieuw assortiment voor hellende daken

De productinnovaties van het bedrijf worden gestuurd door de veranderende markt, o.a. als gevolg van het nieuwe Bouwbesluit. “De eisen aan energiezuinig bouwen worden steeds stringenter. Ook wilden we iets doen met het gegeven dat het steeds moeilijker wordt vakmensen te vinden om de producten op een juiste wijze aan te brengen. Wij hebben daarom enerzijds kritisch gekeken naar de kwaliteit van onze producten en anderzijds ernaar gestreefd een eenvoudigere manier van bouwen te bewerkstelligen. Een voorbeeld hiervan is de Unidek RenoDek, een isolerend dakelement met een EPS Platinum kern die is bestemd voor de renovatiemarkt: het element kan op het bestaande dakbeschot worden geplaatst. De harde toplaag (waardoor het element belopen kan worden) en de snelle montage zijn de onderscheidende kenmerken van deze elementen.

Najaar 2012 zal men met een nieuw assortiment voor hellende daken komen waarmee men voortborduurt op de succesvolle Unidek Aero. “Echt fundamenteel nieuwe producten worden niet zo vaak meer uitgevonden,” zegt Claaszen hierover. “Wij richten ons op het verfijnen van bestaande ontwikkelingen en het samenbrengen daarvan met andere ontwikkelingen - en op deze manier tot innovaties te komen. In dat licht moeten ook de aanstaande innovaties worden gezien.” Roofs zal te zijner tijd nader berichten over deze uitbreiding van het assortiment.