Zoeken

Roofs 2012-06-24 Dakschijven als blikvangers

In Waddinxveen is het nieuwe Steunpunt Coenecoop gerealiseerd, van waaruit de regionale wegen worden onderhouden. Het ontwerp en de detaillering van het Steunpunt is ondanks de verschillende type bebouwing (binnen- en buitenklimaat, renovatie en nieuwbouw) op elkaar afgestemd zodat een fraai resultaat werd bereikt.

Onderaan de afslag van de N454 naar de Kanaaldijk in Waddinxveen ligt het Steunpunt Coenecoop, het grootste steunpunt in de provincie Zuid-Holland, dat verantwoordelijk is voor het onderhoud en beheer van 80 kilometer weg. Het complex is ontworpen en ingericht volgens de modernste methodes voor gladheidsbestrijding, waarbij duurzaamheid en milieu een belangrijke rol vervullen.

De reden van het project is de samenvoeging van het Steunpunt Landelijk gebied en het Steunpunt Stedelijk gebied. Hierdoor was een uitbreiding en vergroting van het kantoor, een nieuwe stalling en een nieuwe zoutcapaciteit vereist. Architectenbureau Vissers & Roelands uit Veldhoven werd in de arm genomen voor het ontwerp van het terrein en de gebouwen, waarbij zoveel mogelijk gebruik zou worden gemaakt van de bestaande bebouwing. Het team ontwerpers had zich ten doel gesteld de nieuwbouw aan te laten sluiten op enerzijds de groene, open omgeving en anderzijds de nabij gelegen bebouwing (woningen, bedrijven). Het resultaat is een compositie van een drietal gebouwen: het kantoor, de stalling en als spil de zoutloods, waarbij met name de daken fungeren als blikvangers.

Het zout

Het terrein ligt in Waddinxveen aan de Noord Ringdijk en aan rivier de Gouwe, aan het oplopende talud naar de provinciale weg. Vanuit alle richtingen is het terrein goed zichtbaar. Karin Vissers van het architectenbureau vertelt dat het concept is gebaseerd op de ronde vormen van de interne en externe verkeersbewegingen. Aan de rand van het terrein, parallel aan de rijbaan die om het terrein heen draait, bevindt zich de stalling met de opening naar binnen gericht. Aan de overkant bevindt zich het kantoorpand, in het midden de zoutloods. “Deze opstelling heeft meerdere voordelen,” aldus Vissers. “Allereerst dient het een praktisch doel. Het terrein wordt door deze opstelling logistiek overzichtelijk: men heeft zicht over het hele terrein en door de ronde vormen zijn er geen blinde hoeken. De vrachtwagens rijden een vaste route om de zoutloods heen om hun vracht te laden. De veiligheid op het terrein wordt hierdoor aanmerkelijk verbeterd.”

Ten tweede dient deze indeling een esthetisch doel. Het hoge en ronde volume van de zoutloods vormt de spil van de compositie, om zodoende het strooizout als essentie van het steunpunt te benadrukken. Deze hoogte wordt vormgegeven door de kolommenstructuur en de verticale gevelbekleding van duurzame Western Red Cedar. De gekantelde dakschijf varieert van uitstraling naarmate het zonlicht er vanuit een andere hoek invalt. Een trapsgewijze positionering van vier gebogen dakschijven, meelopende met het aangrenzende talud, vormt de basis voor de stalling. Het kantoor is met zijn rechthoekige vorm gelegen in de hoek van het perceel. Wie over de afslag langs het terrein rijdt, krijgt dus een zeer afwisselend beeld van het steunpunt.

Met de gekozen duurzame materialen, strakke detaillering en een afwisseling van de warme uitstraling van hout en de koude uitstraling van (verzinkt) staal, is het complex een samenhangend geheel, ingebed in het groen en de oksel van de provinciale weg.

Detaillering daken

De detaillering van de dakranden is zodanig vormgegeven dat de daken van alle gebouwen visueel worden ervaren als schijf. Bij het bestaande kantoor watert het overstek af naar de binnenzijde, waardoor dakrandafwerking achterwege kan blijven en alleen het staalprofiel zichtbaar is. De hoofddraagconstructie van de stalling en zoutloods is een verzinkte staalconstructie. De stalen dakplaten van de stalling zijn op de onderflens van de hoofddraagconstructie aangebracht en in het zicht gelaten. De randliggers zijn tevens de dakrand, waarbij de verankering verzonken is aangebracht in het staalprofiel.

Bij het dak van de zoutloods is zowel de onder- als bovenzijde van het dak zichtwerk. Door het dak direct af te wateren in een bak met keien, is het mogelijk om de bovenkant van het dak gelijk te leggen met de bovenflens van de randligger. Het dak van de zoutloods is, geprojecteerd op een plat vlak, rond van vorm en met dat principe eenvoudig te construeren. De kolommen van de zoutloods prikken door het dak, waardoor de dakschijf visueel zweeft.

De stalen dakplaten van de zoutloods en de stalling (Colorcoat Prisma voorgelakt staal) zijn gecoat met een duurzame Galvalloy Prisma coating (coatingdikte van 50 µm). De coating zorgt voor een grotere corrosiebestendigheid en een hoge weerstand tegen krassen door de aanwezigheid van acryl- of polyamidedeeltjes. Alle daken zijn voorzien van een lichtgrijze EPDM dakbedekking.

De verschillende gebouwen hebben allemaal een eigen functie in het geheel, hieronder een korte beschrijving.

Kantoorgebouw

In totaal biedt het gerenoveerde kantoorgebouw een werkplek aan acht personen; tevens is er een kantine en een werkplaats voorzien. De opdracht voor het architectenbureau was om de bestaande bebouwing op een zo milieuvriendelijk mogelijke manier te renoveren. Het oorspronkelijke pand werd ontmanteld tot op de draagconstructie, en vervolgens weer opnieuw opgebouwd. Er werd een extra verdieping aangebracht op het gedeelte waar deze ontbrak, het bestaande dak werd doorgetrokken. De bestaande materialen van het oorspronkelijke gebouw werden zoveel mogelijk hergebruikt. Het bestaande kantoor heeft door (na)isolatie een hoge isolatiewaarde gekregen (gevelisolatie, nieuwe kozijnen / HR++ beglazing).

Stalling

In de stalling is ruimte voor 20 stallingsplaatsen van materieel. Dit bouwwerk begrenst het terrein en staat met de rug naar de openbare weg zodat het terrein van buitenaf een rustige aanblik biedt. Vier gebogen dakschijven, meelopend met het talud zorgen voor een optisch fraai effect voor het voorbij rijdend verkeer. Het steunpunt bestrijdt de gladheid met nat-zout. Vermeldenswaard is dat het hemelwater van de stalling middels hwa’s naar ondergrondse tanken wordt geleid voor de nat-zoutinstallatie. De toegepaste installatie gebruikt regenwater om het strooizout te verdunnen, wat beter is voor het milieu. Het overige opgevangen regenwater wordt direct op het open water geloosd.

Zoutloods

Centraal op het terrein staat de zoutloods met een capaciteit van 550 ton zout. Het gebouw fungeert als blikvanger, met name vanwege het opvallende dak. Het geheel bestaat uit een betonnen schil die cirkelvormig is geplaatst. Het verzinkt stalen dak is een ronde schijf die gekanteld is geplaatst op zeven kolommen. De overige twintig kolommen zijn om esthetische redenen aangebracht. Om vervuiling op de gevel te voorkomen, is de verankering van de kolommen op de betonwand achter de houten delen gedetailleerd.

Uitvoering

In verband met het strooiseizoen (dat loopt van half oktober tot eind maart) moest het project worden uitgevoerd volgens een strakke planning. Marco Nobel van het verantwoordelijke aannemersbedrijf Nobel Bouwbedrijf uit Bodegraven vertelt dat het werk in nauw overleg met de verschillende bouwpartijen is uitgevoerd. “Wij hanteerden korte communicatielijnen en konden het werk uitvoeren met behulp van in totaal slechts zes bouwvergaderingen van een half uurtje. Dit was een bijzondere klus omdat de bestaande constructie zoveel mogelijk opnieuw moest worden gebruikt. Het dak van het kantoorgebouw, met een vergrote dakrand, werd daarom als geprefabriceerd staalelement op de bestaande staalconstructie geplaatst. Het eindresultaat is iets waar alle betrokken partijen trots op kunnen zijn.”

Opdrachtgever: Provincie Zuid-Holland
Architect: Vissers & Roeland Architecten & Ingenieurs te Eindhoven
Constructeur: Ingenieursbureau Vissers & Vissers bv te Venlo-Blerick
Hoofdaannemer: Nobel Bouwbedrijf te Bodegraven
Dakdekker: Solidak te Bodegraven