Zoeken

Roofs 2012-07-20 Keramische dakpan zorgt voor aansluiting tussen oude en nieuwe pannendaken

De woningen van in totaal 109 woningen in De Hofjes in Bunschoten-Spakenburg hebben onlangs een grondige opknapbeurt gekregen. Onderdeel hiervan was het vervangen van de betonnen dakpannen. Door toepassing van de keramische RG9 Maxima New, met dezelfde maatvoering, werd een optimaal resultaat bereikt.

Stichting Woningcorporaties Het Gooi en Omstreken heeft onlangs de daken van de woningen in het gebied dat De Hofjes wordt genoemd gerenoveerd. De dakwerkzaamheden waren onderdeel van een omvangrijke operatie waarbij naast de binnenruimte o.a. ook de gevelkozijnen, schoorstenen en dakramen werden aangepakt. Het betreft een woonwijk die eind jaren ‘60 gebouwd is en waar betondakpannen op waren toegepast. Hoewel de dakpannen technisch (nog) geen gebreken vertoonden, was de veroudering zichtbaar in de kleur en de mosvorming op de pannen. Besloten werd een nieuwe, keramische dakpan toe te passen.

Bijkomend probleem hierbij was dat niet alle woningen meer in het bezit van de woningcorporatie waren. Sommige huizen in de rijtjes zijn in particulier bezit en vanzelfsprekend konden deze huizenbezitters besluiten niet mee te doen met de renovaties. Dat is in ruim twintig gevallen ook het geval geweest. Het was daarom van essentieel belang dat de nieuwe dakpan dezelfde maatvoering zou krijgen als de oude. Adviesbureau BBN Adviseurs te Houten adviseerde daarom op deze daken de RG9 dakpan van Eternit toe te passen. Deze keramische dakpan is speciaal ontwikkeld om er de modulaire maatvoering van betondakpannen mee te verkrijgen. Door toepassing van deze dakpan sloten de vernieuwde daken naadloos aan op de oude. Naast de daken van de woonhuizen werden ook de schuurdaken met deze dakpannen uitgevoerd. Roofs sprak met sales manager Marco van Heumen van de dakpannenfabrikant.

Modulaire maatvoering

Een keramische dakpan in de modulaire maatvoering van een betonpan is geen sinecure, vertelt Van Heumen. “Zoals bekend zijn er maar weinig keramische dakpanmodellen verkrijgbaar in een modulaire maatvoering en dat is niet zonder reden. De dakpannen hebben een afmeting van 400 x 330 mm. Fabrikant Eternit produceert deze dakpan met de betondakpan als voorbeeld. De dakpan heeft een uitgekiende golf in het model en zowel technisch als esthetisch werd met dit model een goed resultaat bereikt.”

De RG9 Maxima New is leverbaar in negen standaard kleuren. Gekozen is voor de kleur antraciet, die in de kleurstelling het meest lijkt op de ‘oude’ dakpan. Per m² worden 9,5 van deze dakpannen toegepast. Er zijn geen aanpassingen aan het dak, of hulpstukken nodig, de oude betonpannen kunnen in principe eenvoudigweg van het dak verwijderd worden en de nieuwe keramische pannen kunnen ervoor in de plaats worden gelegd. Overigens zijn bij dit project wel eerst nieuwe panlatten geplaatst. Na-isolatie vond plaats aan de binnenkant van het dakbeschot, de goten zijn zoveel mogelijk intact gehouden.

De keuze voor deze dakpan maakte het mogelijk de vernieuwde daken aan te laten sluiten op de daken van de woningen waar is afgezien van de renovatie. Hier zijn geen bijzondere hulpstukken of maatregelen voor nodig. “Dit komt het totaalbeeld ten goede,” aldus Van Heumen. “Natuurlijk heeft de nieuwe dakpan wel een andere uitstraling dan de oude, maar het totale beeld van het dak blijft rustig en verzorgd en dat is waar het om draait. Bovendien kan de eigenaar van het ‘oude’ dak altijd in een later stadium alsnog beslissen het dak te vernieuwen.”

Kleinschalige aanpak

Hoewel het een fors project van 109 woningen betreft, was een kleinschalige aanpak noodzakelijk. “De renovatiewerkzaamheden vinden plaats in bewoonde toestand,” aldus Van Heumen. “Dat betekent dat per woning een individuele benadering moet worden gekozen. De bewoners dienden uitvoerig te worden geïnformeerd. Hier heeft de opdrachtgever zorg voor gedragen. Bovendien is het bij een dergelijk project noodzakelijk de dakpannen in relatief kleine hoeveelheden aan te leveren zodat de dakdekker ze direct kon aanbrengen.”

Het was daarom nodig duidelijke afspraken over de logistieke organisatie te maken. Dit is naar tevredenheid van alle betrokken partijen verlopen. De fabrikant leverde de dakpannen aan bouwmaterialenhandel VNB Vermeulen te Amersfoort. De bouwmaterialenhandel regelde vervolgens de levering op de bouwplaats. Volgens de huidige planning zullen de renovatiewerkzaamheden komend najaar worden afgerond.

Groot onderhoud 109 woningen De Hofjes te Bunschoten-Spakenburg

Opdrachtgever: Stichting Woningcorporaties Het Gooi en Omstreken te Bunschoten
Hoofdaannemer: Coen Hagedoorn Bouw te Huizen
Dakadvies: BBN Advies te Houten
Dakdekker: H&S Dakwerken te Kampen
Bouwmaterialenhandel: VNB Vermeulen te Amersfoort
Fabrikant dakpannen: Eternit te Kapelle-op-den-Bos (B)